Milliyetçi Hareket Partisi Ekseninde Bir Bibliyografya Çalışmasına Giriş

20 Mart 2019 13:40 Dr.Serkan KEKEVİ
Okunma
4375

Milliyetçi Hareket Partisi Ekseninde Bir Bibliyografya Çalışmasına Giriş

Dr. Serkan KEKEVİ; Dr. Gökmen KILIÇOĞLU
9 Şubat 1969 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) resmî olarak doğmuş ve askerî darbe ile kesintiye uğrasa da 50 yıldır Türk siyasal hayatının önemli aktörlerinden biri olarak varlığını devam ettirmektedir. Parti 50 yaşında olsa da temsil ettiği düşünce en az 150 yıl geriye gitmektedir. Yakın dönem Türkiye Cumhuriyeti tarihi içinde Türk milliyetçiliği ilgili yapılacak bir çalışmada Milliyetçi Hareket Partisini dikkate almamak şüphesiz ki ortaya çıkarılacak eseri eksik bırakacaktır. Bu nedenle MHP eksenli bir bibliyografya oluşturmanın ilk adımını atmaya çalıştık. Bibliyografya meydana getirilirken partinin, parti liderlerinin ve partiye yakın isimlerin eserlerinin yanında en sert eleştirileri içeren eserlere de yer vermeye çalıştık. Bunun yanı sıra İngilizce çalışmalardan ulaşabildiklerimizi de bibliyografyaya dâhil ettik. Bu meyanda çalışma eksik olmakla beraber MHP üzerine yapılacak çalışmalara rehber olabilme ve katkı sağlayabilme amacını taşımaktadır. Çalışmanın Almanca ve Fransızca kaynakları içerecek şekilde devamı düşünülmektedir.
Genelde Türk milliyetçiliği özelde MHP ve Ülkücü Hareket üzerine yapılan çalışmalarda, yazanın meşrebine ve ideolojisine göre, bakış açısı veya eleştirel görüşün ötesinde çarpıtmalar veya karalamalar sıkça yer almaktadır. Bu çalışma bu tür karalamaları gösterme amacında değildir, ancak çalışmadan faydalananlar mutlaka buna dikkat etmeli ve gerektiği takdirde eleştirilerini yapmalıdırlar. Bilimsel olduğu ileri sürülen çalışmalarda bile anlama veya analiz etmenin ötesinde çamur atma ve yaftalamalara rastlanması durumun vahametini göstermektedir. Çalışmamızda bu tür yayınların yanında ana kaynaklara yer vererek zehir ve panzehiri bir arada sunma amacını taşımaktayız. Kaynakçaya kitaplar, makaleler, tezler, raporlar dâhil edilmiştir. Gazete makaleleri ve popüler haber dergileri gibi mecralarda yer alan yazılar kapsam dışı tutulmuştur. Hem bu tür yazıları hem de film, belgesel, tiyatro vs. eserlerini içeren daha geniş çalışmalar da mutlaka yapılmalıdır. Böylece yalnızca bir MHP arşivi değil, milliyetçi hafızayı içerecek kapsamlı bir veri bankasına ulaşılacaktır. Bizim küçük çalışmamızın bu yolda bir adım olmasını temenni etmekteyiz.

1. Milliyetçi Hareket Partisi Tarafından Yayımlanmış Eserler

Devlet BAHÇELİ, Yeni Çağa Bakış; Eleştiriler, Tespitler ve Öneriler, Ankara, 2000.
Devlet BAHÇELİ, A Look at the New Age Observations, Critiques, and Suggestions, Ankara, 2000.
Devlet BAHÇELİ, Son Gelişmeler Işığında Türkiye’nin AB Üyeliği ve Milliyetçi Hareket Partisi, Ankara, Temmuz, 2002.
Devlet BAHÇELİ, AKP İktidarının 90 Günü ve Son Gelişmeler, Ankara, 2003.
Devlet BAHÇELİ, Başkent Ankara Mitingi, Ankara, 2005.
Devlet BAHÇELİ, 60. Cumhuriyet Hükûmeti Programı ve 2008 Mali Yılı Bütçesi Konuşmaları, Ankara, 2007.
Devlet BAHÇELİ, Milliyetçi Hareketin İktidarına Doğru, Ankara, 2007.
Devlet BAHÇELİ, Terör Kıskacında Türkiye Tarihi Uyarı, Ankara, 2007.
Devlet BAHÇELİ, Türkiye Gündemi ve Genelgeler, Ankara, 2007.
Devlet BAHÇELİ, Türkiye Gündemi ve Görüşler, Ankara, 2007.
Devlet BAHÇELİ, Yüreğinle Gel!, Gündoğdu Meydanı-İzmir Mitingi Konuşmaları, 9 Aralık 2007.
Devlet BAHÇELİ, Ortak Akılda Buluşma, Ankara, 2008.
Devlet BAHÇELİ, Siyasi Hayat ve Normalleşme Süreci, Ankara, 2008.
Devlet BAHÇELİ, Tarihe Düşülen Kayıtlar, Ankara, 2008.
Devlet BAHÇELİ, Yönetilemeyen Türkiye “Kutuplaşma, kargaşa ve Kaos”, Ankara, 2008.
Devlet BAHÇELİ, Bir Hilal Uğruna, Ankara, 2009.
Devlet BAHÇELİ, Çözülen Ülke Türkiye ve Tavrımız, Kayseri, 2009.
Devlet BAHÇELİ, Çözülen Ülke Türkiye ve Ülkümüz, Ankara, 2009.
Devlet BAHÇELİ, Teslimiyet ve Açılım Siyaseti Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik, Ankara, 2009.
Devlet BAHÇELİ, Türk Milletinin Bekasına Yönelik Tehditler, Ankara,2009.
Devlet BAHÇELİ, Bin Yıllık kardeşliği Yaşa ve Yaşat, Şanlıurfa, 2010.
Devlet BAHÇELİ, Millet ve Devlet Bekası İçin Güç Birliği, Ankara, 2010.
Devlet BAHÇELİ, Ülken İçin Bir Hayır Yeter, Ankara, 2010.
Devlet BAHÇELİ, Ülkü ve Şuur, İstanbul, 2010.
Devlet BAHÇELİ, Türkiye Gündemi ve Genelgeler I-II-III, Ankara, 2011.
Devlet BAHÇELİ, 12 Haziran Sonrası Ustalık Dönemi Tuzakları, Ankara, 2012.
Devlet BAHÇELİ, Bin Yıllık Kardeşlik ve Birlikte Yaşama İradesi I-II-III, Ankara, 2013.
Devlet BAHÇELİ, Müzakerenin Sonu İhanet ve Bölünme I-II-III, Ankara, 2013.
Devlet BAHÇELİ, Türkiye Gündemi ve 26 Ekim 2014 Tarihli Genelge, Ankara, 2014.
Devlet BAHÇELİ, 17-25 Aralık Yolsuzluk Süreci ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi I-II-III, Ankara, 2014.
Devlet BAHÇELİ, 7 Haziran 2015 Seçimi Öncesi Değerlendirmeler, Ankara, 2015.
Devlet BAHÇELİ, 7 Haziran 2015 Seçimi Sonrası Değerlendirmeler I-II, Ankara, 2016.
Devlet BAHÇELİ, Anayasa Değişikliği Öncesi ve Sonrası I-II, Ankara, 2017.
Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Süreci I-II-III, Ankara, 2018.
Devlet BAHÇELİ, 21. Yüzyıl ve 2023 Türkiye Vizyonu, Genişletilmiş 2. Basım, Ankara, t.y.
Devlet BAHÇELİ, 6. Ayında AKP İktidarı Gelişmeler, Gerçekler, Uyarılar, Ankara, t.y.
Devlet BAHÇELİ, AKP İktidarının Bir Yıllık İcraatları İç ve Dış Gelişmeler, Ankara, t.y.
Devlet BAHÇELİ, Erciyes Zirvesinden Türkiye’yi Düşünmek: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erciyes Zafer Kurultayı Konuşmaları, MHP : MHP Basın ve Propaganda Bşk.Yay., Ankara, t.y.
Devlet BAHÇELİ, Gizli Gündemler, Demokrasi, Özgürlük I-II-III-IV, Ankara, t.y.
Devlet BAHÇELİ, Gündemi oluşturan Sorunlar ve MHP, Ankara, t.y.
Devlet BAHÇELİ, Hoşgörü ve Uzlaşma İkliminde Türkiye, Ankara, t.y.
Devlet BAHÇELİ, Referanduma Doğru İstanbul’da Bayramlaşma, Ankara, t.y.
Devlet BAHÇELİ, Referanduma Doğru Yaşanan Gündem ve Yaklaşan Süreç, Ankara, t.y.
Devlet BAHÇELİ, Siyasette İlke Ekonomide Kararlılık, Ankara, t.y.
Devlet BAHÇELİ, Siyasi Krizden Çıkış ve Millî İrade, Ankara, t.y.
Devlet BAHÇELİ, Sorumluluk Kültürü, Ankara, t.y.
Devlet BAHÇELİ, Yeni Çağın Eşiğinde Türkiye ve Dünya, Ankara, t.y.
MHP AR-GE, Türk Siyasetinde Yozlaşma ve Arayış Sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi, Ankara, 2002.
MHP AR-GE, İşte! AKP’nin Avrupa Birliği Yol Haritası Çıkmaz Sokak, Ankara, 2005.
Milliyetçi Hareket Partisi, “Memleket ve Dünya Hadiseleri”, Milliyetçi Hareket Partisi 1969 Yılı Seçim Bildirisi, Ankara, 1969.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, Milliyetçi Hareket’in El Kitabı, Ankara, 1973.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, Sorulu Cevaplı Milliyetçi Hareket Partisi El Kitabı, Ankara, 1976.
Milliyetçi Hareket Partisi, İslam İman, Ahlak ve Fazileti, Türklük Gurur ve Şuuru, Ankara, 1977.
Milliyetçi Hareket Partisi, Parti İçi Eğitim Faaliyetleri 1, Ankara, 1996.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in 1997 Bütçesi Hakkındaki Görüş ve Eleştirileri, Ankara, 1997.
Milliyetçi Hareket Partisi, Yeni Bir Dünya Yeni Bir Türkiye İçin Büyük Buluşma, Ankara, 2003.
Milliyetçi Hareket Partisi, AKP’nin Teslimiyet Belgeleri, Ankara, 2004.
Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Haklı Çıkmıştır, Ankara, 2004.
Milliyetçi Hareket Partisi, Sorunlar: Tespit, Teşhis ve Teklifler: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin Ortadoğu Gazetesine Vermiş Olduğu Röportaj Metni, Ankara, Nisan 2005.
Milliyetçi Hareket Partisi, 22 Temmuz 2007 Seçim Beyannamesi Toplantısı, Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’nin konuşma Metni, Ankara, 2007.
Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Gündemi ve Genelgeler I-II, 03 Kasım 2008.
Milliyetçi Hareket Partisi, Parti Programı, Ankara, 08 Kasım 2009.
Milliyetçi Hareket Partisi, Parti Tüzüğü, Ankara, 08 Kasım 2009.
Milliyetçi Hareket Partisi, Siyasete Türkçe Bakış, Ankara, 2009.
Milliyetçi Hareket Partisi, Sonsuza Kadar Var Ol Türkiye, Ankara, 08 Kasım 2009.
Milliyetçi Hareket Partisi, Yıkım Sürecinde AKP’nin Son İki Yılı (5 Eylül 2007-5 Eylül 2009), Ankara, 2009.
Milliyetçi Hareket Partisi, Karara Anı Kader Anı, Ankara, 2011.
Milliyetçi Hareket Partisi, Seçime Doğru Türkiye ve Gerçekler, Ankara, 2011.
Milliyetçi Hareket Partisi, 2011 Seçim Beyannamesi, Ankara, 2011.
Milliyetçi Hareket Partisi, Üretken Belediyecilik, Ankara, 2013.
Milliyetçi Hareket Partisi, 18 Nisan Seçimleri Öncesi ve Sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi, Gelişmeler, Eleştiriler, Gerçekler, Ankara, t.y.
Milliyetçi Hareket Partisi, Bütçe Görüşmelerinde Sorumlu ve Sağduyulu Bakış, Ankara, t.y.
Milliyetçi Hareket Partisi, Büyükşehir’e Evet Eyalete Hayır 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Görüşler Çekinceler, Ankara, t.y.
Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Mecliste, Ankara, t.y.
Milliyetçi Hareket Partisi, Neden Hayır? , Ankara, t.y.
Milliyetçi Hareket Partisi, Tarımda Aldatma Kandırma Politikası, Ankara, t.y.2. Kitaplar
Abdülkadir BULUCU, Acı Gerçek (Ülkücü Mücadele), Oymak Yayınları, 1975.
Aclan SAYILGAN, Solun 94 Yılı (1871-1965 ), Mars Matbaası, 1967.
Ahmet Baran DURAL, Batı’da ve Türkiye’de Kuramsal Milliyetçilik, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2018.
Ahmet KARABACAK, Üç Hilalin Hikâyesi, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul 2011.
Ahmet Haldun TERZİOĞLU, Güllerin Solduğu Gün, Bilgeoğuz İstanbul, 2009.
Ahmet TEKİN, Alparslan Türkeş’in Liderlik Sırları, Okumuş Adam Yayınları, İstanbul, 2000.
Akın KIVANÇ, Türk Siyasal Yaşamında Demokratik Parti Olayı, Kor Yayını, İstanbul, 1978.
Akkan SUVER, Ülkücüye Notlar, Su Yayınları, 1978.
Ali Yaşar SARIBAY, Türkiye’de Modernleşme, Din ve Parti Politikası “MSP Örnek Olayı”, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1985.
Ali BADEMCİ, 12 Eylül İşkencesinde Ülkücü Bir Gazetecinin Dramı, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2013.
Alişan SATILMIŞ; Metin TURHAN, Ülkücü Hareketin ABC’si (3 Cilt), Altınküre Yayınları, Ankara, 2002.
Alparslan TÜRKEŞ, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Millî Güvenlik Konseyi’ne Mektupları, y.y., Frankfurt, 1981.
Alparslan TÜRKEŞ, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar Davası 1 - Sorgu, Mayaş Yayın, Ankara, 1982.
Alparslan TÜRKEŞ, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar Davası 2 – Sorgu, Mayaş Yayın, Ankara, 1982.
Alparslan TÜRKEŞ, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar Davası 3 – Sorgu, Mayaş Yayın, Ankara, 1982.
Alparslan TÜRKEŞ, Temel Görüşler, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Türkiye’nin Meseleleri, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Bunalımdan Çıkış Yolu, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Kahramanlık Ruhu, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Yeni Ufuklara Doğru, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, 1944 Milliyetçilik Olayı, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, 27 Mayıs ve Gerçekler, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Fırtınalı Yıllar, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Türklük Gururu ve Şuuru, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Her Türlü Emperyalizme Karşı, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Bir Devrin Perde Arkası, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ ,Dokuz Işık ve Türkiye,  Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Dokuz Işık, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Milliyetçilik, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Ahlakçılık,  Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Türk Milliyetçilerinin Zaferi, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Ülkücülük, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Basılan Kervanımız, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Dış Politikamız ve Kıbrıs, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Milliyetçilik- Ülkücülük Üzerine Konuşmalar,  Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Toplumculuk, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Dış Meseleler, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Savunma, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Sorgu, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Milli Devlet Güçlü İktidar, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, İlimcilik, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alparslan TÜRKEŞ, Gönül Seferberliğine, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997.
Alperen BAHADIR, Ülkücülüğün Tarihi, Kriminal Yayınları, İstanbul, 2014.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 1999-2000 Yılları Çalışma Raporu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara, 2001.
Arslan TEKİN, Milliyetçi Hareket’te Devlet Bahçeli Dönemi, TÜTİBAY Yayınları, Ankara, 2001.
Ayşe Güneş AYATA, CHP (Örgüt ve İdeoloji), Gündoğan Yay., Ankara, 1992.
Baran DURAL, Pratikten Teoriye Milliyetçi Hareket, Bilge Karınca Yayınları, İstanbul, 2011.
Bekir ÖZTÜRK; Ayten ALTAYLI, Devret Bahçeli, Altaylı Yayınevi, Ankara, 2016.
Bernard LEWİS, Demokrasinin Türkiye Serüveni, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2003.
Burak KILIÇASLAN, Devlet Bey Bir Liderin Portresi, Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2011.
Bülent TANÖR, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980), Yapı Kredi Yay., 1998.
Carter V. FİNDLEY, Modern Türkiye Tarihi İslam, Milliyetçilik ve Modernlik (1789-2007), (çev: Güneş Ayas), Timaş Yayınları, İstanbul, 2014.
Cemal ANADOL, Alparslan Türkeş: Olaylar, Belgeler, Hatıralar ve MHP, İstanbul, Burak Yayınları, 1995.
Cemal ANADOL, Türkçülük Mücadelelerinden Milliyetçi Harekete, Milliyetçi Anadolu Yayınları, İstanbul, t.y.
Cengiz SUNAY, Türk Siyasetinde Sivil-Asker İlişkileri, Orion Kitabevi, Ankara, 2010.
Çetin YETKİN, Türkiye’de Askeri Darbeler ve Amerika, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1995.
Davut DURSUN, 12 Mart Darbesi, Şehir Yay., İstanbul, 2009.
Devlet BAHÇELİ, Milliyetçi Hareket ve Türkiye'nin Geleceği, Hareket Yayınları, Ankara, 1991.
Doğan DUMAN, Seçin Sun İPEKŞEN; “Türkiye’de Genel Seçim Kampanyaları (1950-2000)”, Turkish Studies, Volume 8/7 (Summer), 2013.
Doğan, AKYAZ, Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi, İletişim Yay., İstanbul, 2006.
Deniz BÖLÜKBAŞI, Siyaset İskelesi: MHP’de Siyaset Yılları, Doğan Kitap, İstanbul, 2012.
E. Burak ARIKAN, Türk Sağının Türk Sorunu: Milliyetçi Hareket Partisi, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008.
E. Semih YALÇIN, FETÖ İhaneti ve Devlet Bahçeli Gerçeği, Berikan Yayınları, Ankara, 2017.
E. Semih YALÇIN, Başbuğ Alparslan Türkeş, Berikan Yayınları, Ankara 2017.
E. Semih YALÇIN, Türk Milliyetçiliğinin Bir Hizmetkârı; Alparslan Türkeş, Sivas Ülkü Ocakları Yay., Ankara, 2001.
Ekin Burak ARIKAN, “Ülkücülerin Siyasal İslam’la İmtihanı: Türk İslam Sentezi, MHP, BBP, ve AKP”, ( ed. R. Özgür Dönmez vd.), Türkiye’de Kesişen-Çatışan Dinsel ve Etnik Kimlikler, Say Yay., İstanbul,  2010 içinde, s..49-81.
Emcet OLCAYTU, Devlet Bahçeli’nin Dokuz Sabıkası, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2006.
Ercan ŞAHBUDAK, Türk Siyasal Yaşamında Milliyetçilik Öğretisi ve 1990'larda Yükselen MHP, Murat Kitabevi, Ankara, 2015.
Erdoğan AYDINOĞLU, Türk Solu (1960-1980), Versus Yay., İstanbul, 2007.
Ergun ÖZBUDUN ve William HALE, Türkiye’de İslamcılık, Demokrasi ve Liberalizm AKP Olayı, Doğan Kitap, İstanbul, 2010.
Ergun ÖZBUDUN; Levent KILIÇ, Türk Siyasal Hayatı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2010.
Ergün ÖZBUDUN, Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011.
Fahri ATASOY, Küreselleşme ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2018.
Feroz AHMAD, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), çev. Ahmet Fethi,3.B,Hil Yayın, İstanbul,2007.
Fuat YILMAZER, Bozkurtların Zorlu Mücadelesi : (Ülkücülerin Dünü ve Bugünü), Karina Yayınevi, Ankara, 2016.
Galip ERDEM, Türk Kimdir? Türklük Nedir?, Yeni Zamanlar Dağıtım,
Galip ERDEM, Ülkücünün Çilesi, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2013.
Galip ERDEM, Suçlamalar -1 Sağcılık, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2013.
Galip ERDEM, Suçlamalar -2 Irkçılık, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2013.
Galip ERDEM, Milliyetçilik ve Sosyalizm, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2013.
Gökhan TUNCEL, “Siyasal Partiler”, (drl. Ahmet Karadağ). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Siyasal Hayat, Orion Kitabevi, Ankara, 2013 içinde, s. 223-292.
Günay Göksu ÖZDOĞAN, Turan’dan ‘Bozkurt’a Tek Parti Döneminde Türkçülük (1931-1946), 3.B,İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.
H. Bülent KAHRAMAN, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2010.
Hakan AKPINAR, Kurtların Kardeşliği: CKMP’den MHP’ye (1965-2005), Birharf Yayınları, İstanbul,2005.
Hakkı ÖZNUR, Ülkücü Hareket: CKMP’den MHP’ye, (İki Cilt), Alternatif Yayınları, Ankara, 1999.
Hasan ACAR, MİLLİYETÇİ TÜRKİYE “Ülkücü Hareketin Dünü, Bugünü ve Geleceği”, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018.
Hayati BİCE, Türk Siyasetinde MHP Üzerine Notlar, Önder Yayıncılık, Ankara, 2017.
Hayati BİCE, Ülkücü Hareket Üzerine Notlar, Bizim Büro, Ankara, 2014.
Hikmet ÖZDEMİR, “Siyasal Tarih (1960-1980)”, (Yay. Yön. Sina Akşin), Çağdaş Türkiye (1908-1980), Cem Yayınevi, İstanbul, 1989 içinde, s.191-260.
Hulusi TURGUT, Türkeş’in Anıları: Şahinlerin Dansı”, ABC Yayınları, İstanbul,1995.
İlhan BAHAR, Alparslan Türkeş ve Ülkücü Hareket Turancılık 27 Mayıs Ve Milliyetçilik, Hareket Yayınları, İstanbul, 2011.
İlhan E. DARENDELİOĞLU, Türkiye’de Milliyetçilik Hareketleri, Toker Yayınları, İstanbul, 1968.
İsmail CEM, Tarih Açısında 12 Mart Nedenleri, Yapısı, Sonuçları, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2009.
Kadir TOSUN, Milliyetçi Ülkücü Hareket, Berikan Yayınları, Ankara, 2014.
Kadir YİĞİT; Kürşad ÖZKAYNAR, Ülkücü Hareketin Kronolojisi, Deli Dumrul Kitap, Ankara, 2017.
Kağan Bahadır KÜÇÜKALCAN, MHP’nin En Uzun Yılı, Aygan Yayıncılık, İstanbul 2017.
Kurtuluş KAYALI, Ordu ve Siyaset, İletişim Yay. İstanbul, 2012.
Latif UĞURTEKİN, 12 Eylül ve Ülkücü Hareket, Kamer Yayınları İstanbul, 1993.
Levon Panos DABAĞYAN, Başbuğ Türkeş ve Milliyetçilik, Yedirenk Kitapları, İstanbul 2009.
Lütfü YILDIZ, Destanlaşan Ülkücü Hareket (15 Cilt), Hamle Yayınları, İstanbul, 2002.
Lütfü ŞEHSUVAROĞLU, Milli Sivil Stratejik Konsept (Çağdaş Kızılelma ve Yeniden Ülkücülük), Seba Yayınları, Ankara, 1999.
J. M. LANDAU, “Alparslan Türkeş”, (ed. Metin Heper- Sabri Sayarı), Türkiye’de Liderler ve Demokrasi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2008 içinde, s.166-184.
M. Ali AĞAOĞULLARI, “Aşırı Milliyetçi Sağ”, (drl. İ. Cemil Schick- E. Ahmet Tonak), Geçiş Sürecinde Türkiye, Belge Yay., İstanbul, 1990 içinde, s. 189-236.
M. Ali BİRAND; Can DÜNDAR; Bülent ÇAPLI, 12 Mart İhtilali’nin Pençesinde Demokrasi, İmge Kitabevi, Ankara, 2008.
M. Serhan YÜCEL, Türkiye’nin Siyasal Partileri (1859-2006), Alfa Yay., İstanbul, 2006.
M. Fatih DOĞRUCAN, 15 Temmuz Öncesi Ülkücü Harekette Değişim, Aygan Yayınları, İstanbul, 2017.
Manavgat Ülkücü Öğretmenler Derneği, Ülkücü Güç, Antalya, 1976.
Mehmet Kaan ÇALEN, Haluk KAYICI, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Modern Türk Düşüncesinde Milliyetçilik, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul, 2014.
Mehmet DOĞAN, “Alparslan Türkeş MHP ve Gölgedeki Adam”, Ocak Yayınları, Ankara, 2000.
Mehmet KÜRŞAT, 12 Eylül Zindanlarında Ülkücü Olmak, Hoşgörü Yayınları, İstanbul, 2012.
Mehmet NİHAL; Emre CEMİLOĞLU, Türk Siyasi Hayatında Milliyetçi Hareket Tarihi Gelişim Partileşme ve İdeoloji, Turkuaz Ajans, Ankara, 1995.
Mehmet ÖZTEPE, Ölümsüz Bozkurtlar İdam Edilen Ülkücü Şehitler, Kripto yayınları, Ankara, 2017.
Merdan YANARDAĞ, MHP Değişti Mi? Ülkücü Hareketin Analitik Tarihi, Gendaş Yayınları, İstanbul, 2002.
Metin M. KAPLAN, Ülkücü Dünya Görüşü, Üç ay Neşriyat, Bursa, 1996.
Metin TOKER, İsmet Paşa’nın Son Yılları (1965-1973), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1993.
Metin TURHAN, Alparslan Türkeş: 1963-1980, Panama Yayıncılık, Ankara,2016.
Metin TURHAN, Alparslan Türkeş: 1980- 1997, Panama Yayıncılık, Ankara,2016.
Metin TURHAN, Ülkü Ocakları: 1966-1980, Panama Yayıncılık, Ankara, 2016.
Milay KÖKTÜRK, Millet ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2016.
Mithat BAYDUR, Küresel Dünyada Milliyetçilik, İrfan Yayıncılık, y.y., 2001.
Muhammed BAHADIR, 12 Eylül ve Ülkücüler, Cihad Yayınları, İstanbul, 1990.
Muharrem ŞEMSEK, Bunalımdan Çıkış İçin Muharrem Şemsek'ten Devlet Bahçeli'ye Mektuplar, Taş medrese Yayınları, y.y., 2003.
Murat KILIÇ, “Allah, Vatan, Soy, Milli Mukaddesat”: Türk Milliyetçileri Derneği(1951-1953), İletişim Yayınları, İstanbul,2016.
Mustafa ÇALIK, MHP Hareketi’nin Kaynakları ve Gelişimi (1965-1980), Cedit Neşriyat, Ankara, 1995.
Mustafa ÇALIK, Siyasi Kültür ve Sosyolojisinin Bazı Kavramları Açısından MHP Hareketi: Kaynakları ve Gelişimi, 1965-1980, Cedit Yayınları, Ankara, 1995.
Mustafa ŞENER, “Türkiye İşçi Partisi”, MTSD Sol, C.7, İletişim Yay., İstanbul, 2008.
Muzaffer SENCER, , Türkiye’de Siyasal Partilerin Sosyal Temelleri, May Yay., İstanbul, 1974.
Naci BOSTANCI, Bir Kolektif Bilinç Olarak Milliyetçilik, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 1999.
Nasrullah UZMAN, Türkeş Konuşuyor, Berikan Yayınları, Ankara 2017.
Necdet PEKMEZCİ, Öteki Devletin Şehitleri Ülkücüler, Kaynak Yayınları, İstanbul, ty.
Nevzat KÖSOĞLU, Milliyetçilik ve Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2013.
Nuray MERT, Merkez Sağın Kısa Tarihi, Selis Kitaplar, İstanbul, 2007.
Nurşen MAZICI, Türkiye’de Askeri Darbeler ve Sivil Rejime Etkileri, Gür Yay., İstanbul, 1989.
Oğuzhan CENGİZ, Türkmenbeyi Devlet Bahçeli, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul, 2014.
Oğuzhan CENGİZ, Alparslan TÜRKEŞ, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul 2015.
Ömer TANLAK, İtiraf; Eski Ülkücü MHP’yi Anlatıyor, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1996.
Önder KARAYILAN, Ahde Vefa Bir Ülkücünün Hayatı Metin Tokdemir Albümü, Üç Ay Yayınları, Ankara, 2006.
Ragıp BAYRAKTAR, Ülkücülük/ Yeni Başlayanlar İçin, Su Yayınevi, İstanbul, 2013.
Rahmi ÇAPKINER, Devlet Bahçeli’yi Anlamak Duruş, Berikan Yayınları, Ankara, 2017.
Rıdvan TURAN, Kurt Kapanı Türkiye’de Faşizm, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2001.
Rıza MÜFTÜOĞLU, Derin Sayfalarıyla Milliyetçi Hareket, Akis Kitap, İstanbul, 2006.
Ruşen ÇAKIR, Nereye Gitti Bu Ülkücüler, Metis Yayınları, İstanbul, 2003.
Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Tuna TOMBULOĞLU, Doğumunun 100. Yılında Alparslan Türkeş'e Armağan, Berikan Yayınları, Ankara 2018.
Sakin ÖNER, Ülkücü Hareketin Meseleleri, Toker Yayınları, İstanbul, 1977.
Selçuk ÖZÇELİK, Alparslan TÜRKEŞ, Kırmızı Çatı Yayınları, İstanbul 2018.
Seyfettin ARSLAN, “Türkiye’de Modern Siyasal Düşünce”, (drl. Ahmet Karadağ), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Siyasal Hayat, Orion Kitabevi, Ankara, 2013 içinde, s.553-630.
Seyfi ÖNGİDER, Milliyetçilik Faşizm ve MHP, Aykırı Yayınları, İstanbul, 2002.
Stefanos YERASİMOS, Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçiliği, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001.
Süleyman COŞKUN, Türkiye’de Politika (1920-1995), Cem Yayınevi, İstanbul, 1995.
Şaban İBA, Türkeş'ten Bahçeli'ye MHP’nin Devletle Bitmeyen Dansı, Pencere Yayınları, İstanbul 2007.
Şener AKTÜRK, “Türkiye’de Kürt Kimliğinin Siyasallaşma Süreci: 1918-2008”, (ed. R. Özgür
Taha AKYOL, Hayat Yolunda: Gençler İçin Anılar, Doğan Kitap, İstanbul,1997.
Tanıl BORA, Medeniyet Kaybı: Milliyetçilik ve Faşizm Üzerine Yazılar, Birikim Yayınları, İstanbul, 2011.
Tanıl BORA,Türk Sağının 3 Hali: Milliyetçilik, Muhafazakarlık, İslamcılık, Birikim Yayınları, İstanbul, 2018
Tanıl BORA, Cereyanlar: Türkiye’de Siyasi İdeolojiler, 2.B, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017.
Tanıl BORA, Milliyetçiliğin Kara Baharı, Birikim Yayınları, İstanbul, 1995.
Tanıl BORA; Kemal CAN, Devlet Dergâh Ocak, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015.
Tanıl BORA; Kemal CAN, Devlet ve Kuzgun, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.
Tokat Ülkü Ocakları Derneği, Ülkücü Düşünce, Tokat, 1976.
Turgay UZUN, Türk Milliyetçiliği ve MHP, Ebabil Yayıncılık, Ankara, 2005.
Turhan FEYZİOĞLU, Fırtınalı Yıllarda Ülkücü Hareket, Ozan Yayıncılık, Nisan, 2005.
Ülkü DOĞANAY; Halise KARAASLAN ŞANLI; İnan ÖZDEMİR TAŞTAN, Seçimlik Demokrasi, İmge Yayınları, Ankara, 2017.
Ülkücü Komando Kampları: AP Hükümetinin 1970 Yılında Hazırlattığı MHP Raporu, 4.B,Kaynak Yayınları, İstanbul,1997.
Ümit CİZRE, Muktedirlerin Siyaseti: Merkez Sağ-Ordu-İslamcılık, 2. B, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.
Ümit ÖZDAĞ, Menderes Dönemi’nde Ordu-Siyaset İlişkileri, Boyut Kitapları, 2004.
Ünal TÜFEKÇİ, MHP ve Yapılması Gerekenler, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul, 2012.
William HALE, Türkiye’de Ordu ve Siyaset, Hil Yay., İstanbul, 1996.
Yaşar OKUYAN, O Yıllar: 12 Eylül’den Anılar, Mektuplar ve Belgeler, Doğan Kitap Yayınları, İstanbul, 2010.
Yıldıray ÇİÇEK, MHP’nin Hayırları ve Değişim Operasyonu, Berikan Yayınları, Ankara, 2016.
Yüksel EVSEN, Devletin Gücü Bilinmeyen Devlet Bahçeli, Ares Kitap, İstanbul, 2017.
Yüksel TAŞKIN, Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına Milliyetçi Muhafazakâr Entelijensiya, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007.
Ziya Nur AKSUN, Dündar Taşer’in Büyük Türkiyesi,11.B,Ötüken Yayınları, Ankara, 2012.

3. Makaleler
“Devrin Bazı MHP'li Ülkücülerinin Anılarında 12 Eylül Öncesi ve Sonrası”, Türk Yurdu, Cilt 30, Sayı 277, Yıl 2010, ss. 179-183.
Alev ÇINAR; Burak ARIKAN, “The Nationalist Action Party: Representing the State, the Nation or the Nationalists?, Turkish Studies, Vol. 3, No.1, pp.25-40.
Ali ERKEN, “Ideological Construction of the Politics of Nationalism in Turkey: The Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 1965–1980.” Nationalism & Ethnic Politics, Vol. 20, No. 2, April 2014, pp. 200–220.
Ali ERKEN, “Örgüt ve strateji: 1965-1980 arasında Milliyetçi Hareket Partisi”, İnsan & Toplum, Cilt 4, Sayı 7, 2014, ss.135-163.
Ali ASLAN, “Türk Dünyasında Toplumsal Değişme ve Modernleşmenin Tarihsel Temelleri: Bir Örnek Model Olarak Türkiye”, Akademik Bakış (UASBE e-dergisi), S.6 (Mayıs 2005), s. 1-13.
Ali TARTANOĞLU, “MHP ve Ülkücü Törenin Düşündürdükleri”, Mülkiye Dergisi, Cilt 24, Sayı 222, Yıl 2000, ss. 165-176.
Ayşe KADIOĞLU, “Su Canavarının Karaya Çıkışı: Devlet ve MHP”, Birikim Dergisi, Sayı 122, Yıl 1999, ss.23-28.
Birol AKGUN, Twins or Enemiıes: Comparing Nationalist And Islamist Traditions in Turkish Politics, Middle East Review of International Affairs, March 2002, Vol. 6, No. 1.
Birol AKGÜN; Şaban H. ÇALIŞ, “Tanrı Dağı Kadar Türk, Hira Dağı Kadar Müslüman: Türk Milliyetçiliğinin Terkibinde İslamcı Doz”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 4, Milliyetçilik, (drl.) Tanıl Bora, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, ss. 584-600.
Bulent ARAS; Gokhan BACIK, “The Rise of Nationalist Action Party and Turkish Politics.” Nationalism & Ethnic Politics, Vol. 6, No. 4, Winter 2000, p. 48. EBSCOhost, doi:10.1080/13537110008428611.
Celil BOZKURT, “1968 Olayları’nın Türk Siyasetine Etkisi: Milliyetçi Hareketin “Komando” Kampları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, C. 117, S. 231, 2017.
Devlet BAHÇELİ, “V. 5 Yıllık Kalkınma Planı Üzerine Değerlendirme”, Töre, Cilt 14, Sayı 159, Y. 1984, ss. 27-34.
Filiz BAŞKAN, “Globalization and Nationalism: The Nationalist Action Party of Turkey”, Nationalism and Ethnic Politics, Vol.12; No.1,2006, pp.83-105
Furkan ÇAKIR, “1980 Askeri Darbesi Öncesi İngiliz Dışişleri Bakanlığı Perspektifinden Milliyetçi Hareket Partisi. Electronic Turkish Studies, Vol. 11, No. 21, Dec. 2016.
E. Burak ARIKAN. “The Programme of the Nationalist Action Party: An Iron Hand in a Velvet Glove?” Middle Eastern Studies, vol. 34, no. 4, 1998, pp. 120–134. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/4283972.
E. Burak ARIKAN, “Turkish Ultra-Nationalists under Review: A Study of the Nationalist Action Party.” Nations & Nationalism, Vol. 8, No. 3, July 2002, pp. 357–375.
Ekrem ERKİN, “Değişen Dengeler Çerçevesinde Türkiye-Çin İlişkisi: Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli’nin Çin Ziyareti”, Stratejik Analiz, Cilt 3, Sayı 27, ss. 95 – 102.
Emre ARSLAN, “ MHP Değişti mi? Ülkücü Hareketin Analitik Tarihi [Merdan Yanardağ'ın Aynı Adlı Kitabı Üzerine]”, Praksis, Sayı12, ss. 263-272.
Emre ARSLAN, “18 Nisan Seçimleri ve MHP: İlteber Devletten Muteber Devlete”, Birikim, Yıl 1999, Sayı 121, ss. 43-48.
Emre ARSLAN, “Milliyetçi Siyaset ve MHP'nin Çatışkıları”, İktisat Dergisi, Yıl 2011,  Sayı 515-516, ss. 48-54.
Enver Kubilay YÜKSEL, “Çok Adaylı Tek Tarz-ı Siyaset MHP Kurultayına Doğru”,  Birikim, Sayı 282, Yıl 2012, ss. 3-6.
Fahrettin KORKMAZ, “Siyasi Partilerin 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimler Bildirgelerinde Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi”. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 5, Sayı 3, Aralık 2018, ss.297-315.
Gamze AVCI, “The Nationalist Movement Party’s Euroscepticism: Party Ideology Meets Strategy”, South European Society and Politics, Vol. 16, No. 3, September 2011, pp. 435–447.
Hacı Murat ARABACI, “Kırım Türklerinin Vatana Dönüş Mücadelesine Alparslan Türkeş ve Ülkücü Hareketin Bakışı (Yeni Düşünce Gazetesi Örneği 1988- 1992)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, C. 120, S. 237, Kasım- Aralık 2018.
Hakan İRAK, Raci TAŞÇIOĞLU, . “Türkiye’de Negatif Siyasal Reklam Uygulamaları: 2007, 2011 ve 2015 Genel Seçimleri Örneğinde Bir Analiz”. Atatürk İletişim Dergisi, Sayı 12, ss.43-68.
Hayati BEŞİRLİ, “1960-1971 Döneminde Türkiye’de Gençlik Hareketleri”, Kök Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Ankara, 2002.
İbrahim METİN, “MHP'nin Seçim Sonucu Sürpriz mi?”, Türk Yurdu, Cilt 22, Yıl 2002, Sayı 184, ss. 39-43.
Jacob M. LANDAU, “The Nationalist Action Party in Turkey.” Journal of Contemporary History, vol. 17, No. 4, 1982, pp. 587–606. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/260523.
Jacob M. LANDAU, “The Fortunes and Misfortunes of Pan‐Turkism”, Central Asian Survey, Vol.7, No.1, 1988, pp.1-5.
Kemal CAN, “ MHP ve Siyaset Artık Meclis'te Sahne Alacak”, Birikim, Sayı 155,  2002, ss. 8-11.
Kemal CAN, “Ülkücü Hareketin İdeolojisi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 4, Milliyetçilik, (der.) Tanıl Bora, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, ss. 663-685.
M. Hakan YAVUZ, “The Politics of Fear: The Rise of the Nationalist Action Party (MHP) in Turkey.” Middle East Journal, vol. 56, no. 2, 2002, pp. 200–221. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/4329751.
Mehmet Ali ÜNAL, “MHP Hareketi ve Devlet”, Türk Yurdu, Cilt.19, Sayı. 139/141, ss. 219 -224.
Meti̇n HEPER; Başak INCE. “Devlet Bahçeli And 'Far Right' Politics in Turkey, 1999-2002.” Middle Eastern Studies, vol. 42, no. 6, 2006, pp. 873–888. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/4284507.
Michael M. GUNTER, “The Continuing Kurdish Problem in Turkey after Öcalan's Capture.” Third World Quarterly, vol. 21, no. 5, 2000, pp. 849–869. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/3993622.
Milay KÖKTÜRK, “MHP'nin Uzun-İnce Yolu”, Türk Yurdu, Cilt 24, Yıl 2004, Sayı 201, ss. 46-49.
Musa Can ERASLAN, “Siyasal Reklam Aracı Olarak Afişler: 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Döneminde Milliyetçi Hareket Partisi Reklam Afişlerinin Analizi” Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 12,Aralık 2018, ss. 379-390.
Mustafa Çağatay ASLAN, “The Restrictive Impact of Party Ideology on Party Strategy: Turkey’s Radical Right The Nationalist Movement Party After June 2015 Elections”, İÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 55, Ekim 2016,  ss.67-86.
Nuray ALTINDAĞ, “Türk Milliyetçiliğinin Siyasallaşması ve Batı/Batılılaşma Algısı”, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 2 Sayı 2, Aralık 2017, ss.43-64.
Osman Sabri KIRATLI,. “European Integration Policy in Turkey: A Comparison of the Republican People’s Party (CHP) and the Nationalist Movement Party (MHP), 1965–2011.” Journal of Southeast European & Black Sea Studies, Vol. 15, No. 3, Sept. 2015, pp. 261–279. EBSCOhost, doi:10.1080/14683857.2015.1030192.
Ödül CELEP, “Turkey's Radical Right and the Kurdish Issue: The MHP's Reaction to the ‘Democratic Opening.’” Insight Turkey, vol. 12, no. 2, 2010, pp. 125–142. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/26331446.
Ömer LAÇİNER, “AKP ve MHP’nin Kürt Sorunu Üzerinden Milliyetçilik Mücadelesi”, Birikim, Sayı 236-237, Yıl 2008, ss. 3-7.
Özcan YENİÇERİ, “2007 Seçimleri ve MHP'nin Yeniden Yükselişi”, Türk Yurdu, Cilt 27, Sayı 240, Yıl 2007, ss. 7-10.
Özgür BAYRAKTAR, “Lider, Teşkilat, Doktrin’in İflası: Ülkücü Harekette 1980 Sonrası Dönüşüm, Bölünme ve İç Çatışma”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Yıl 2015, Cilt 17 Sayı 28, ss. 35-40.
Pelin AYAN MUSİL, “Milliyetçi Hareket Partisi: İdeoloji, Örgüt ve Güncel Söylemler”, (der.) Edip Asaf Bekaroğlu, Türkiye’de Siyasi Partiler ve Seçim Kampanyaları: Araftaki Seçim, Vadi Yayınları, İstanbul, 2015.
Sultan TEPE; “A Kemalist-Islamist Movement? The Nationalist Action Party.” Turkish Studies, Vol. 1, No. 2, Sept. 2000, pp. 59-72. EBSCOhost, doi:10.1080/14683840008721234.
Şefika KUMRAL, “Ballots With Bullets: Elections,Violence, and the Rise of the Extreme Right in Turkey”, Journal of Labor and Society, Vol.20, June 2017, pp.231-261.
Tamer BALCI, “The Rise and Fall of Nine Lights Ideology, Politics”, Religion & Ideology, Vol.12, No.2, 2011, pp.145-160.
Tanıl BORA, “18 Nisan-Zifiri Karanlık Seçimleri: MHP ve Diğerleri”, Birikim, Yıl 1999, Sayı 121, ss. 15-21.
Tanıl BORA, “MHP: Eski-MHP, Emaneten CHP ve Yeni AKP Arasında”, Birikim Dergisi, Sayı 301, Yıl 2014, ss.67-72.
Tanıl BORA, “MHP: Türkeş’ten Sonra Tufan”, Birikim Dergisi, 1997, Sayı 97, ss.8-13.
Tanıl BORA, “MHP’nin Güç Kaynağı Olarak Kürt Meselesi”, Birikim, Yıl 2000, Sayı134/135, ss. 56-72.
Ümit CİZRE SAKALLIOĞLU, “The Ideology and Politics of the Nationalist Action Party of Turkey”, EMOTI, No:13, 1992. L'immigration Turque en France et en Allemagne. pp. 141-164.
Ümit ÖZDAĞ, “3 Kasım 2002 Seçimleri, Tasfiye ve MHP”, Türk Yurdu, Cilt 22, Sayı 184, Yıl 2002, ss. 6-12.
Ümit ÖZDAĞ, “Özel Harp Dairesi-MHP-Türkeş Birlikteliği Yalanına Cevap-Bir Kitap Örneğinde TSK ve Türkeş ile İlgili Çarpıtmalar”, Türk Yurdu, Cilt 30, Sayı 277, Yıl 2010, ss. 51-57.
Yüksel TAŞKIN, “Upsurge of the Extreme Right in Turkey: The Intra-Right Struggle to Redefine 'True Nationalism and Islam'.” Middle Eastern Studies, vol. 44, no. 1, 2008, pp. 131–149. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/40262558.
Ziya ÖNİŞ, “Globalization, Democratization and the Far Right: Turkey’s Nationalist Action Party in Critical Perspective.” Democratization, Vol. 10, No. 1, Spring 2003, pp. 27–52

Süreli Yayınlar
Birikim
Bizim Ocak Dergisi
Cuma Dergisi
Cumhuriyet
Durum
Düşünen Adam
Fedai
Genç Arkadaş
Haber
Hergün
Hürriyet
Kutlu Sesleniş Dergisi
Medeniyet
Milli Hareket
Milli Yol
Milliyet
Nizam-ı Alem Dergisi
Nokta
Orkun
Öncü
Ötüken
Son Havadis
Tercüman
Türkiye Günlüğü
Türkiye ve Siyaset Dergisi (MHP Ar-Ge Yayınları)
Türkiz Dergisi
Ülkü Ocakları Dergisi
Yankı
Yeni Düşünce

Tezler
Ali ERKEN, The Construction of Nationalist Politics in Turkey: The MHP, 1965-1980, University of Oxford-St. Antony’s College, 2013.
Alihan LİMONCUOĞLU, The Evolution of Turkish Nationalism Between 1904 and 1980, University of Exeter, Exeter, 2015.
Ayşe Şebnem SARI, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve İletişim Stratejileri, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010.
Burak Kazım MIRIK, Siyasal Liderlik ve 1965 – 1980 Döneminde Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2018.
Christos TEAZİS, MHP ve MHP`de Devlet Bahçeli Dönemi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001.
Damla ÖZHAN, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri ve Milliyetçi Hareket Partisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001.
Emre ARSLAN, The Role and Influence of Nationalist Action Party in Turkish Political Life, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999.
Enes Bahadır KIZAK, Doktrin ve Lider Ekseninde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin Milliyetçi Hareket Partisi'ne Dönüşümü, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Kocaeli, 2018.
Ersin ÖZTÜRK, 1997-2018 Döneminde Devlet Bahçeli ve MHP siyasetinin Sürekliliğinin İncelenmesi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018.
Feridun YILDIZ, Türk Siyasi Tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi: Siyasi Gelişimi, Fikri Kaynakları, Teşkilatlanma Modeli, 1965 – 1980, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1999.
Ferit Salim SANLI, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinden Milliyetçi Hareket Partisine Tarihsel Süreç, İdeoloji ve Politika (1960-1969), Hacettepe Üniversitesi,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2017.
Fırat Ulaş ATALAY,     Ülkücü Community in Zeytinburnu: Violence Around Words and Encounters, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013.
Güldeniz KATIRCI, The Transformation of the Nationalist Ideology in Turkey: The Nationalist Action Party After the 1999 Elections, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006.
Hasan ACAR, Türkiye’de Milliyetçi Hareket Düşüncesinin Gençlik Teşkilatlarına Etkisi: Ülkü Ocakları Örneği, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2018.
Huriye Tuğba KAYMAZ, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2017 Anayasa Referandumu Süresi Boyunca Sosyal Medyada Kullanmış Olduğu İletişim Dilinin İncelenmesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017.
İbrahim DALMIŞ, Socio-Political Identity and Integgroup Perception: The case of Ülkücü Group in Turkey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003.
Musa Can ERASLAN, Siyasal İletişim Sürecinde Propaganda ve Siyasal Reklam: 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Gazete Reklamlarının Analizi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2016.
Mustafa SIĞINAK, 1970’lerden Günümüze Türk Milliyetçiliğinin İslam’la Bütünleşme Sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla, 2017.
Neşe TARHAN ALSAÇ, Türkiye’de Milliyetçilik ve Kalkınma: Alparslan Türkeş’in Çalışmaları ve Günümüze Etkileri, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009.
Nimet OKAN, Ülkücü Kimliğin Milliyetçilik, Etnisite, Irk ve İktidar Kavramları Aracılığıyla Sosyal Antropolojik Bir Değerlendirmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003.
Oben Hüseyin SAZANER, Sol Basında Bir Öteki Olarak Ülkücü Kimliği, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, 2018.
Özgür BAYRAKTAR, Ülkücü Harekette Bölünme: Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2016.
Özlem Elif POLAT, Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasi Tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin Yeri, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001.
Şahin ÇUBUKÇU, Parti İdeolojisi ve Sosyolojisi Temelinde Milliyetçi Hareket Partisi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017.
Şermin KORKUSUZ, Turkey and its Relation to the European Union From a Radical Nationalist Perspective: The Nationalist Action Party from the Early 1990’s Until the Present, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008.
Vasfi Can YAZICI, Anti-Komünizm ve Ülkücü Paramiliter Kimliğinin İnşası, 1974-1980, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul, 2012.
Yusuf GÖZÜKÜÇÜK, Rethinking the Turkish Center-Right in 1990 s: Erosion or Replacement? -The Case of the Nationalist Action Party, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001.
Zeki ÖZDEMİR, 1965-1969 Yılları Arasında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007.
Zeynep GAZALİ TANIŞMAN, Siyasal İletişim Aracı Olarak Seçim Kampanyaları: Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin 2011 Yılı Genel Seçim Kampanyalarının Gazete Reklamları Üzerinden Analiz, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2013.

Diğer
CKMP, Müreffeh ve Kuvvetli Türkiye için CKMP Programı, Ayyıldız Matbaası, Ankara,1965.
CKMP, Temel  İlkelerimiz, Ana Davalarımız, İcraat Planımız , Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1965.
Hamit Emrah BERİŞ, 30 Mart’a Doğru Milliyetçi Hareket Partisi, SETA Analiz, Sayı 84, Şubat 2014.
Hatem ETE; Hamza TAŞDELEN; Sami Orçun ERSAY; Ülkücülükten Tepkisel Milliyetçiliğe MHP’nin İdeolojisi ve Seçmen Eğilimleri, SETA Yayınları, Ankara, 2014.
Hüseyin KOCABIYIK, 12 Eylül’den 12 Haziran’a Siyasi Partiler: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), SETA Analiz, Sayı 39, Mayıs 2011.
Hüseyin YAYMAN, 22 Temmuz’dan 29 Mart’a Siyasal Partiler Değişim ve Süreklilik Ekseninde MHP, SETA Analiz, Şubat 2009.
Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, İddianame: MHP ve Ülkücü Kuruluşlar 1980-1981.
Türk Ocakları Genel Merkezi, “Ülkücülük Nedir? Ülkücü Kimdir?”, Galip Erdem Paneli, Ankara, 2007.