TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEYE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

“ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEYE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME „

19 Temmuz 2017 16:16
Okunma
231
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEYE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Öğretmen yetiştirme sistemindeki sorunları kavrayabilmek için Türkiye’nin sahip olduğu bu deneyim ve birikimi iyi bilmek gerekmektedir. Zira geçmişte öğretmen yetiştirme alanında yapılan uygulamalar bugünkü uygulamalara ışık tutabileceği gibi, soruna çok boyutlu ve sistem bütünlüğü içinde yaklaşılmasını da sağlayabilir. Bu bağlamda çalışmada, Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirmeye yönelik uygulamalar “Tanzimat’a kadar”, Tanzimat’tan Cumhuriyet'e”, “Cumhuriyet Dönemi”ve “1981 sonrası” biçiminde tasnif edilerek ana hatlarıyla ele alınarak, günümüzdeki uygulamalar ışığında genel bir değerlendirme yapılacaktır.