O, HEP HAKLI ÇIKTI...

08 Temmuz 2023 11:28 Nihat YAZAR
Okunma
587
O, HEP HAKLI ÇIKTI...

O,HEP HAKLI ÇIKTI...

NİHATYAZAR

Hiç kuşkusuz 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı veMilletvekilliği Genel Seçimleri her boyutuyla Cumhuriyet tarihimizin en önemlive en kritik seçimiydi. Öncelikle bu seçim sonuçlarının, seçimden zaferle çıkanMilliyetçi Hareket Partimize, Cumhur İttifakına, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza,devletimize ve büyük Türk milletine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Buseçimin önemi kadar, seçim sürecinde yaşananlar da bir o kadar ibret vericiydi.Bu seçimde, MHP Genel Başkanı Bilge Lider Devlet Bahçeli’nin ne kadar ilerigörüşlü bir devlet ve siyaset adamı olduğunu ve hepsinden önemlisi de “ÖnceÜlkem”, “Önce Milletim” şiarıyla izlediği politikaların millî bekamız, millî istiklalimizve İstikbalimiz için ne denli hayati bir rol oynadığını bir kez daha yaşayarakgörmüş olduk. Bilge Lider’in yıllar öncesinden Kılıçdaroğlu’nun CHP’sini vesözüm ona Millet İttifakını bir millî güvenlik meselesi olarak görmesininşifreleri bir bir çözüldü. Emperyalist Ülkelerin resmi organlarından tutunuz dalobi kuruluşlarına, yazılı ve görsel basınlarına kadar ve FETÖ, PKK, YPG, PYD,DHKPC başta olmak üzere Türk ve Türkiye düşmanı ne kadar terör örgütü ve odakvarsa eksiksiz bir şekilde Kılıçdaroğlu ve paydaşlarıyla nasıl bir kirli ilişkiiçerisinde oldukları apaçık ortaya çıktı. Daha vahimi Kılıçdaroğlu’na arkaçıkan emperyalist odakların açık bir şekilde demokrasimize ve egemenlikhaklarımıza müdahale girişimleri, Kılıçdaroğlu ile saf tutan terör örgütlerininCumhuriyet'imizden öç alma seansları, Özerklik adı altında vatanımızı bölmeprovaları, teröristlere af çığlıkları karşı karşıya kaldığımız bu millî güvenliksorununu bütün boyutlarıyla ortaya koydu. Dış güçlerin ve terör odaklarınınonca hadsiz ve pervasız açıklamaları karşısında Kılıçdaroğlu’nun sadecesusmakla da kalmayıp; Kürt Açılımı, Özerklik, Kayyum, Demirtaş ve Kavala’ya, FETÖve PKK teröristlerine af ve görevlerine iade gibi birçok konudaki taahhütleribu kirli ilişkilerin nasıl bir felakete yol açabileceğini bütün çıplaklığıylagösterdi. Milletimizin önemli bir kısmının bugün yüzleştiği bu gerçekleriyıllar öncesinden gören ve yüksek sesle milletimizi uyaran Sayın DevletBahçeli’nin âdeta Türk milletinin ve devletinin "ön uyarı sistemi"olduğu bir kez daha tescillendi. MHP Liderinin yıllar öncesinden Milletİttifakını “zillet” olarak tanımlamasını yadırgayanlar veya abartılı bulanlarbu ittifaktakilerin kendi ağızlarından ülke meselesi üzerinden nasıl kirlipazarlıklar yaptıklarını, şahsi ikballeri için milletin kaderiyle nasıl kumaroynadıklarını, birbirlerine nasıl ayak oyunu yaptıklarını ve Türkiye’ye nasıltuzak kurduklarını bir bir duydu ve gördü. Altılı Masa’nın Okyanus ötesinde kurgulanmışbir proje olduğunu ve FETÖ’nün bu projede yer alan partiler üzerindekietkinliğini sık sık vurgulaya gelen Devlet Bahçeli’nin bu iddiaları da busüreçle birlikte anlaşılmış oldu. Israrla Masanın altına gizlemeye çalıştıklarıHDP ve terör örgütlerinin de tam da bu ittifakın merkezinde yer aldığı da somutolarak ortaya çıktı. En aşağılık boyutlarda yaşanan tutarsızlıkların,ölçüsüzlüklerin, ahlaksızlıkların, ilkesizliklerin hâkim olduğu bu seçimsüreciyle birlikte ‘İlkeli Adam’ sıfatıyla özdeşleşen Devlet Bahçeli’ninsiyasette var olduğu günden bu tarafa İlke olmadan Ülkü’nün olamayacağını, İlkeolmadan karakterli bir kişilik olunamayacağını, her şeyden önce birsiyasetçinin ilkeli bir duruşa sahip olması gerektiğini her fırsatta nasihatedercesine vurgulamasının ne denli hayati öneme haiz olduğu ibretle anlaşıldı.Yine her türlü yalan dolanın, iftiranın, santaj ve baskının, montaj vekumpasın, kirli oyunların, çirkin tuzakların kol gezdiği bu süreçle birlikteDevlet Bahçeli’nin her fırsatta "Ahlaklı Siyaset" vurgusu ve kendininahlakla sembolleşen duruşu bir kez daha önem kazandı. Bu seçim sürecinde “ilkeliduruş” ve “ahlaklı siyaset” en fazla aranan, en fazla özlem duyulan iki kavramolarak tarihe geçti. 15 Temmuz İşgal ve darbe girişimiyle başlayan yeni süreçlebirlikte vücut bulan Cumhur İttifakı’nın bu seçimle birlikte millî istiklalimiz,millî bekamız ve millî hedeflerimiz için ne denli hayati bir misyon üstlendiğibir kez daha tescil edilmiş oldu. Bilge liderimizin geçmişte politik anlamdabüyük bir risk alarak Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la kurduğuittifakın ve ısrarla Sayın Erdoğan’a verdiği karşılıksız desteğin ne denlihaklı, ilkeli ve ileri görüşlü bir tavır ve duruş olduğu bu süreçle birliktedaha da önem kazandı. Yine her fırsatta Parlamenter sisteme geri dönüşünülkemiz açısından felakete yol açacağını, Parlamenter sistemin lider ülkeTürkiye Vizyonunu göğüsleyebilmesinin mümkün olamayacağını vurgulamış olanSayın Devlet Bahçeli’nin bu tespiti de yaşadığımız seçim süreciyle birlikte herboyutuyla haklılık kazandı. Türk milleti de bir kez daha tercihleriyle artıkCumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminden geri dönüş olamayacağını tescillemiş oldu.Bilge kişiliği, İlkeli duruşu, Ahlaklı siyaset anlayışı, “Önce Ülkem ÖnceMilletim” şuuruyla; İlke, Ülkü ve Devlet adamı Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığısiyasi hamlelerle, ortaya koyduğu fikirlerle, takındığı tavır ve duruşla seçimsürecinde somut olarak tanıklık ettiğimiz emperyalist kuşatmanın yarılmasında,terör örgütlerinin püskürtülmesinde, devletimizin FETÖ ve iş birlikçilertarafından istila edilmesinin önlenmesinde üstlendiği misyon tarihe geçecektir.Yaşadığımız tarihi kavşakta eğer Türk milleti emperyalistlere veişbirlikçilerine fırsat vermemişse bunda en büyük pay sahiplerinden birikuşkusuz Sayın devlet Bahçeli’dir. Yine bu yol kavşağında Türkiye, “TamBağımsız Lider Ülke Türkiye” idealiyle, millî hedeflere, büyük ülkülere doğruyürüyüşünü perçinlemişse hiç kuşkusuz bilge liderin katkısı tartışılamaz. “Yürümezsekhak yolda, Erimezsek hak yolda, Çürümezsek Hak yolda, Gök Girsin, kızıl Çıksın!”