TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN NİTELİKLERİ

“ TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN NİTELİKLERİ „

19 Temmuz 2017 15:55 Abdullah Cüneyt KÜSMEZ
Okunma
3419

Kültür kelime anlamı olarak;“Tarihi, toplumsal gelişimi içerisinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.”[i]dür.

                Kavram olarak incelendiğinde ise kültür, genel olarak üç anlatımı kapsar: Birincisinde insanın hayatında toplumsal yoldan geliştirdiği maddi ve manevi unsurları,ikincisinde daha bireysel bir ifade ile ortak bir dayanışmanın kişide yansımış hali, üçüncüsünde ise kişiden ziyade bir topluluğun manevi değerlere verdiği önemdir.[ii]Diğer tanımlar ise belirtilen bu ayrım üzerine ifade edilir. Ancak insanın ilk ve temel ihtiyaçlarının kültürün oluşmasındaki katkısı düşünüldüğünde bir aradaki fertlerin veya grupların bir kalabalık olarak değil karşılıklı ilişkileri olan, dayanışma zorunluluğu bulunan, bu ilişkilerden etkilenen,ilişkiler sonucunda yeni âdetler, gelenek ve töreler yaratan ve bunları geliştirerek ahenkli bir biçimde tutan ve sonucunda fikir, duygu, düşünce ve tutumları ile farklılık yaratan bir özelliğin ortaya çıkma durumudur.[i] Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, TürkTarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1998, s.1436

[ii]Mümtaz TURHAN, Kültür Değişmeleri,Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1969, s.36-38