EDİTÖRDEN

11 Mart 2024 13:51 Prof. Dr.E. Semih YALÇIN
Okunma
174

Saygıdeğer Devlet Okurları,

Türk hükümdarları; başkomutan olarak askerîfaaliyetleri planlama, yürütme ve sonuçlandırma görevini üstlenen en yetkilikişilerdi. Türk hükümdarları, sadece emir verenler değil, aynı zamandaordularının başında yer alarak askerlerinin çabalarını artırır, cesaretlerinikamçılar ve umutlarını canlı tutmaya çalışırlardı. Verdikleri emirleri bizzatkendileri uygularlardı çünkü başarılarının cesaretlerine ve göstereceklerikahramanlığa bağlı olduğunu biliyorlardı. Yusuf Has Hâcib'in belirttiği gibi,Türk devletlerinin başkomutanları her zaman cesaret ve kahramanlıkta ordularınaörnek olurdu. Onlar, kolaycılığı ve rahatı tercih etmeyen, hazıra konankomutanlar değillerdi. Savaşın zorluklarını, acılarını ve tehlikeleriniaskerleriyle paylaşır, başarılarını onlarla birlikte kutlarlardı.

Türk başkomutanlarının tarih boyuncakazandığı zaferler, Türk topluluklarının kaderini belirleyen önemlifaktörlerden biridir. Bilinçli görev ve sorumluluklarıyla Türk başkomutanları,tarihi değiştiren ve Türklüğün kaderini belirleyen büyük zaferlere imzaatmışlardır. Bu başarıların temelinde, Türk başkomutanlarının davranışları veyetenekleri önemli bir rol oynamıştır. Örneğin, karşılarındaki düşmanıöğrenmeden ve yıldırmadan önce uzun süre yıpratma ve zayıflatma stratejileriizlerlerdi. Aynı zamanda, ordusuyla aynı düşünce ve ideale sahip olmak, etkilinutuklarla askerlerini coşturmak da başkomutanların önemli görevlerindendi.

Bu sayıda, sizi Türk ve dünya tarihine izbırakan liderlerin bazılarıyla ilgili bir dosya konusuyla baş başa bırakıyoruz.

Sağlıcakla kalın efendim…