EDİTÖRDEN

08 Temmuz 2023 10:57 Prof. Dr.E. Semih YALÇIN
Okunma
455

Değerli Devlet okurları,

 

Türk siyasi hayatının son 26 yılınadamgasını vuran MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, bu süre içinde gündembelirleyici bir rol üstlenmiş; müessir ve dominant bir politikacı, tecrübelibir devlet adamı olarak temayüz etmiştir.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimisonrasındaysa Türkiye’nin geleceğine dair alınan kararlara vaziyet eden SayınDevlet Bahçeli, bu suretle MHP’nin siyasetteki muazzam özgül ağırlığınıfazlasıyla hissettirmiştir.

Tarih, Sayın Genel Başkan’ımızı Türkiye’ninve Türk milletinin kaderini emperyalist rüzgârların sürüklemesine engel olmaküzere kararlı ve cesur siyasi girişimlere imza atan güçlü bir lider olarakkaydedecektir.

Sayın Genel Başkan’ımızın, 21. yüzyıldayıldızı parlayan Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehditlerin giderek büyümesi karşısındaetkin bir siyasi aktör olarak yaptığı tarihî çıkışlar ülkemizin geleceğiaçısından fevkalade önemlidir.

Sayın Devlet Bahçeli; uluslararasıaktörlerin Türkiye’yle ilgili manipülasyonlarına güçlü bir cevap vermek, bumanipülasyonların politika, toplum ve ekonomi üzerindeki muhtemel zararlarınıortadan kaldırmak üzere siyaset üretmektedir.

15 Temmuz ihanet kalkışmasından sonra büyüyen sistem ve yönetimkaosuna son verme amacıyla Sayın Bahçeli tarafından ortaya atılan çözüm önerileri,Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini getirmiştir.

Yeni yönetim modeli, Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli yönetimreformu, şartlara ve gelişmelere cevap veren en dinamik demokrasi tercihiolmuştur. Bahse konu reformun mimarı, söz konusu tercihin muhatabı büyük Türkmilletidir.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığıseçiminde Gazi meclisimizde322 milletvekili ile ezici çoğunluğu ele geçirenCumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması ile beraber 28 Mayıstarihinde %51,91 oy oranı ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhuriyet'in 100.yılında Cumhurbaşkanı olarak seçmiştir.

TBMM'nin 28. Dönem açılışında Geçici Başkanlık görevini MHP LideriDevlet Bahçeli'nin aksaçlı bir üye ve tecrübeli bir devlet adamı sıfatıylaüstlenmesi; ilahi bir tecelli olduğu kadar, Türk milliyetçiliği ülküsünün GaziMecliste tecessüm edişini yansıtan siyasi ve sosyolojik bir vakıadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. yılında hedeflerine daha daodaklanmış, şahlanış dönemine geçmiştir.

Esen kalınız efendim…