EDİTÖRDEN

23 Haziran 2023 11:39 Prof. Dr.E. Semih YALÇIN
Okunma
290

Değerli Devlet okurları,

 

15 Temmuz ihanet girişimi, TürkiyeCumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehditlerin en yoğun olduğu bir dönemdemeydana gelmiştir. Bu teşebbüs, Cumhuriyet’inizi, tarihinin en büyüktehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Türkiye işgal tehlikesine ramak kalmış,iç savaşa savrulmaktan kıl payı kurtulmuştur. Devletimiz yıkılmaktan,milletimiz paramparça olmaktan, ilanı yapılmamış bir Sevr’i, hatta dahaacıklısını yaşatmaktan kurtulmuştur. Vatanın elden gitmesine ramak kalmıştır.Türkiye’yi, içinde bulunduğu kaos ortamından kurtarmak da tarihte olduğu gibiyine Türk milliyetçilerine ve dolayısıyla onların siyasi temsilcisi olan MHP’yedüşmüştür. Bu bağlamda MHP ve Lideri Devlet Bahçeli, hiçbir siyasi beklentiiçine girmeden, devletin varlığını ve milletin birliğini korumak için, elinitaşın altına koymuş, milletimizin temelde oluşturduğu Cumhur İttifakının gücüile Cumhuriyet’imizin 3. evresi olan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini AkParti ile beraber inşa etmiştir.

MHP; Cumhur İttifakını, sandığayansıyan millet iradesinin yürütme, yasama ve yargı erklerini daha müessirsurette belirlenmesine yönelik bir ittifak olarak değerlendirmiş, uluslararasıplatformda büyük devletlerle eşit ilişki, haysiyetli ve onurlu bir yönetimtarzı isteyen millî iradenin siyasi şemsiyesi, millî mutabakatın adresi, millîuyanış ve silkinme hamlesinin lokomotifi olarak görmüştür. Nitekim Cumhurİttifakıyla gidilen 24 Haziran seçimlerinde Ak Parti ve MHP önemli bir başarıyakalamışlar, özellikle baraj sorunu yaşayacağı iddia edilen MHP, %11 gibiazımsanmayacak bir oy oranına ulaşmıştır.

Değerli okurlar,

Boyutu ve yüzeye yakınlığı bakımındanküresel ölçekte bilinen en büyük karasal depremlerden olan Kahramanmaraşmerkezli depremler ve artçı sarsıntılar, milletçe yüreğimizi yakan cankayıplarına yol açmıştır. Ancak bu elim hadise karşısında toplumca takındığımıztavır; dünyaya devletiyle bütünleşmiş millet kavramını, milletin birlik veberaberliğini bir kez daha göstermiş bulunmaktayız. Devlet ve millet bütünlüğündenrahatsız olan çevreler yardımlaşmayı bile provoke edecek duruma gelmiştir.Deprem anında milletimizin tüm fertleri enkaz kaldırmaya çalışırken bu durumdansiyasi rant, istikbal ve akıllarınca toplumu daha da fazla gerip psikolojikçöküntüye girmelerini hedeflemişlerdir. Ne yazık ki onlar, Türk devlet vemillet geleneğinin en büyük özelliklerinden bir tanesinin hızlı toparlanması veacısını kalbine gömüp devlet-i ebed-müddet anlayışını uygulamaya sokmasıolduğunu unutmuşlardır.

YusufHas Hacib, Kutadgu Bilig adlıeserinin son kısmında kendi zamanının bozukluğundan söz ederken, “Tuz-ekmek hakkını gözeten var mı?” diyekendi kendine hayıflandıktan sonra sonuca, kendi zamanından önce yaşanmışolarak tasarladığı ideal devlet ve toplum düzeninde tuz-ekmek hakkına riayetedildiğini söyleyerek varır. Ona göre, faziletli devlet hayatı ve sıhhatli birtoplum düzeni, ancak tuz-ekmek hakkına riayetle sağlanır. Bunun için eserininmuhtelif yerlerinde sık sık “Yemeğinankör insanlara yedirme.”; “Yemeğiadamına göre ikram et.” gibi tavsiyelerde bulunur.

Yaşadığımızvahim depremlerden sonra tuz-ekmek hakkından anlamayanları milletimiz görmüş,not etmiştir.

Esen kalınız efendim…