EDİTÖRDEN

15 Eylül 2023 14:41 Prof. Dr.E. Semih YALÇIN
Okunma
492

DeğerliDevlet Okurları,

 

Türk milletinin tarih sahnesindeki duruşunuve kimliğini şekillendiren önemli unsurlardan biri, Milliyetçi HareketPartisi'nin (MHP) çıkışı ve Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi’nin taşıdığı büyükidealdir. MHP, Türk milletinin birliğini, bağımsızlığını ve milli değerlerinitemsil eden bir siyasi harekettir. Bu hareketin temel amacı, Türkiye'nin ulusalçıkarlarını korumak, Türk milletinin birliğini sağlamak ve Türk devletiningücünü yüceltmektir.

Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi ise Türkmilletinin tarih boyunca sahip olduğu büyük bir ideali ifade eder. Bu mefkûre,Türklerin tarihsel olarak sahip olduğu coğrafi yayılımın ve medeniyetler inşaetme çabasının bir yansımasıdır. Türk milletinin, Anadolu'dan Orta Asya'yakadar uzanan topraklarda var olma hedefi, bu mefkûre ile şekillenmiş venesiller boyunca taşınmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu mefkûreyeolan bağlılığı, Türk milletinin öz değerlerine olan vurgusuyla örtüşür. MHP'ninkuruluş amacı, Türk milletinin milli birliğini ve bağımsızlığını korumak, Türkkimliğini güçlendirmek ve Türkiye'yi daha güçlü bir devlet yapmaktır. Partimiz,Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi’nin ruhunu taşıyan bir çizgiyle, milletin ortakiradesini temsil etmek amacıyla yola çıkmıştır.

Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi’ninidealist vizyonu, sadece toprakları değil, aynı zamanda zihinleri de kapsar. Bumefkûre, Türk milletinin tarihsel mirasını ve kültürel birikimini yücelterek,dünya sahnesinde etkili bir rol oynamayı hedefler. Bu hedef, MHP'nin temelprensipleriyle örtüşür ve partinin siyasi çabalarının temelinde yatar.

Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi’ningeçmişten günümüze uzanan bir niteliği vardır. Türk milleti, tarih boyunca bumefkûreye olan inancını korumuş ve yaşatmıştır. MHP ise bu inancı siyasiarenada sürdürerek, Türk milletinin tarihi ve kültürel bağlarını güçlendirmeçabasına katkıda bulunmuştur.

Sonuç olarak, Milliyetçi HareketPartisi'nin Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi’ne olan bağlılığı, Türk milletinintarih boyunca taşıdığı büyük bir idealin siyasi ve ideolojik yansımasıdır. Bumefkûre, Türk milletinin geçmişten gelen kudretini ve geleceğe yönelik umudunutemsil ederken, MHP ise bu idealin çatısı altında birleşerek Türk milletininbirliğini ve gücünü yüceltmeye çalışır. Bu iki unsurdaki uyum, Türkiye'ninmilli değerlerine bağlılık ve gelecek vizyonunu yansıtır.

Esen kalınız efendim…