EDİTÖRDEN

28 Aralık 2023 11:01 Prof. Dr.E. Semih YALÇIN
Okunma
86

Değerli Devlet okurları,
Turan, Türk milletinin tarihî ve kültürel mirasının en temel taşlarından biridir. Türk'ün vazgeçilmez ülküsü olarak gördüğümüz Turan, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin, tarih boyunca gösterdiği büyük varlığının ve gelecekteki yüceliğinin sembolüdür. Bu ülkü, Türk milletinin genlerine işlemiş bir inanç ve onun için varoluşunun bir yolu, bir hedefidir.
Türk milletinin Turan ülküsünü canlı tutmak, geçmişten gelen büyük mirasını anlamaya ve gelecekteki potansiyelini gerçekleştirmeye adanmışlıktan geçmektedir. Turan ülküsü, Türk milletinin özgürlüğüne, bağımsızlığına, birliğine ve yüceliğine olan bağlılığımızın bir ifadesidir. Bu ülkü, Türk milletinin bir araya gelmesi ve daha büyük bir hedef doğrultusunda çalışması için bir ilham kaynağıdır. Türk milleti, Turan ülküsü etrafında birleşerek, geleceğe daha güçlü ve aydınlık bir şekilde ilerleyecektir.
Değerli okurlar,
Türk dünyasının büyük ve köklü mirası, tarihi boyunca birçok büyük medeniyet ve devletin izlerini taşımaktadır. Türkler, tarih boyunca Orta Asya'dan başlayarak geniş bir coğrafyada uygarlıklar kurmuş, medeniyetler yaratmış ve kültürlerini şekillendirmişlerdir. Bu zengin tarihî mirasın merkezinde ise Türk devletleri ve Turan ülküsü yer almaktadır. Bu ülkü, Türk milletinin tüm unsurlarını kucaklayarak ortak bir mirası paylaşma ve gelecekteki potansiyelini bir araya getirme amacını taşır.
Dergimizin bu özel sayısında Türk’ün Turan ülküsüne odaklanarak Türk dünyasının zengin ve çeşitli tarihini ve kültürünü daha yakından incelenmesi hedeflenmektedir.
Esen kalınız efendim…