EDİTÖRDEN

02 Ocak 2023 15:47 Prof. Dr.E. Semih YALÇIN
Okunma
602

DeğerliDevlet Okurları,

Dünyada yeryüzüne nizamvermeyi, adaletin gölgesi olmayı ve Hakk’ın kılıcı olmayı şiar edinmiş Türklergittikleri coğrafyalarda bu ülküleri yaşatmışlardır. Yeni vatan kıldıklarıtoprakları kılıçtan çok adalet, hakkaniyet, insan sevgisi ve celadetlefethetmişler; buralara düzen ve adalet, huzur ve sükûn getirmişlerdir. NihayetAnadolu; Türklüğün son kalesi olmuş, devasa ve şanlı bir tarihî birikimin nihaimekânı işlevini görmüştür. Türk milliyetçilerinin binlerce yıllık tarihi üzerinehayatını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisinin savunduğu fikirler, Türklükşuurunun son merhalesi olmuş, MHP, üç bin yıllık şanlı Türk tarihinin koruyucufikir yuvası olmuştur. Bunun üzerine Cumhuriyet Dönemi’nde bir siyasi partisıfatıyla Anadolu’da boy veren MHP, varlığını mensubu olduğu millete ve onunsahip olduğu zengin birikime borçludur. Bu birikimin içinde, Türklük davasınahizmet eden herkese yer vardır. Bu birikimin içinde; Çağrı ve Tuğrul BeylerdenAlpaslan’a, Osman Gazi’den Sultan İkinci Abdülhamit’e, Enver Paşa’dan MustafaKemal Atatürk’e kadar milletimizin kaderinde rol oynayan büyük tarihîfigürlerin katkısı vardır. Osmanlının son döneminde Anadolu topraklarında -müstakilbir siyasi hareket olmasa da- millet vicdanında ve onu harekete geçiren bazıaydınların fikirlerinde başak vermeye başlayan Türk milliyetçiliği, bilhassaMillî Mücadele yılarında ciddi bir imtihandan geçerek bağımsızlık zaferine imzaatmıştır. Türklük ülküsü, Cumhuriyet kurulduktan sonra da Atatürk tarafındandevlet felsefesinin ve cemiyet hayatının temeline yerleştirilmeyeçalışılmıştır. Türk milliyetçiliği Atatürk’ün ölümünden sonra terk edilmiş, çokpartili siyasi hayata geçildikten sonra da büsbütün ihmal edilmiştir.Atatürk’ün her vesileyle vurguladığı, dillendirmekle kalmayıp her alanda hayatageçirmeye çalıştığı Türk milliyetçiliği ilkesi; zamanla tehlikeli bir ideolojigibi görülmeye, gösterilmeye çalışılmıştır. İnönü döneminde Irkçılık-TurancılıkDavası ihdas edilerek dönemin en kıymetli vatanperverlerinin yargılanıp işkencegörmesi bu yüzdendir. Gençlik yıllarında Atatürk sevgisi, Türklük aşkı ve İslamimanıyla yoğrulan Alparslan Türkeş’in ellerinde Türk milliyetçiliği meşalesi,MHP gibi müessir ve dominant bir siyasi partiyi doğurmuştur. Bu partiningençlik kitlesi Ülkücü Hareket desiyasi tarihimizin en büyük ve kuvvetli gençlik örgütlenmesi olaraksivrilmiştir. “Kurucu lider”Alparslan Türkeş’ten bayrağı devralan Devlet Bahçeli ise “koruyucu lider” vasfıyla öne çıkmış, hem Ülkücü Hareketin hem deMHP’nin 21. yüzyıla hazırlanmasına rehberlik edip, Türk milliyetçiliğimeşalesini harlayarak günümüze taşımıştır.

Değerliokurlar,

Türk milliyetçiliği sayısızisim ile hayat bulmuştur. Her bir isim ayrı ayrı incelendiğinde Türk milliyetçiliğimefhumunun zenginliği daha iyi anlaşılmaktadır. 503. sayıda dosya konusuyaptığımız “Türk Milliyetçiliğine Katkıda Bulunmuş İsimler” konumuz bu sayıdada devam etmiştir.

Esenkalınız efendim….