TMT'nin Sivil Kanadının ‘ TOROS ’ Kod Adlı Lideri

11 Mart 2024 14:22 Öğr.Gör.Ahmet AKBAYIR
Okunma
175
TMTnin Sivil Kanadının ‘ TOROS  Kod Adlı Lideri

TMT'nin Sivil Kanadının ‘ TOROS ’ KodAdlı Lideri

Rauf Raif DENKTAŞ

 

Ahmet AKBAYIR Kırşehir Ahievran Üniv.

 

            

27Ocak 1924'te Kıbrıs'ın Baf kasabasında doğmuştur. Yargıç merhum Mehmet RaifBey’in en küçük oğludur. 1,5 yaşında iken annesini kaybetti. Anneannesi vebabaannesi tarafından büyütülen Rauf Raif DENKTAŞ, 1930 yılında eğitim içinİstanbul'a gönderildi. Arnavutköy’de ilkokuldan liseye kadar eğitim veren FevziAti Lisesinde yatılı okudu. Ortaokuldan sonra Kıbrıs'a döndü ve liseyi Kıbrıs'tabitirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hukuk eğitimi için İngiltere'ye gitti.Mezun olduktan sonra avukatlığa başladı. 1949 yılı yaz aylarında savcılıkyapmaya başladı. Yine aynı yıl Aydın Hanım'la evlendi. Üç oğlu ve üç kızı olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ninkurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. İngilizce ve Rumcayı iyi bilen Rauf RaifDENKTAŞ Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine 08 Ocak 2012 gecesi organ yetmezliğiteşhisi ile kaldırılarak tedavisine başlanılmış ve aynı hastanede 13 Ocak 2012tarihinde 88 yaşında vefat etmiştir.Ömrüboyunca Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için mücadele etmiş olan Rauf RaifDENKTAŞ’IN vefatının ardından Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndemillî yas ilan edilmiştir. 17 Ocak 2012 günü yapılan devlet töreni ileLefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı'na defnedilmiştir. 1942 yılında Dr. Fazıl Küçük’ün[1] yayımlamaya başladığı Halkın Sesigazetesinde, babasından ve onun milliyetçi, Atatürkçü arkadaşlarından işitereköğrendiği ‘ Türk haklarının İngilizlertarafından gasbedildiği ’ konularının ele alındığını gören Rauf RaifDENKTAŞ, Dr. Küçük’le tanışır veyakınbir dost ve 1957 yılında danışman olarak yanında bulunur. Halkın Sesi’ndeimzalı veya imzasız, bazen Akın Yılmaz[2] adı altındayazılar yazmaya başlar.

 

1957sonlarında Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanlığına seçilmiştir. Aynı yılRumların Atina’dan sevk ve idare edilen EOKA yer altı teşkilatının saldırılarıkarşısında etkin bir kuruluşa olan ihtiyacı gören Rauf Raif DENKTAŞ[3], arkadaşları ilebirlikte 1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatını kurarlar[4].1960-1963 yıllarıarasında TMT adına Nacak Gazetesi’ni çıkardı. Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT),Kıbrıs’ın Rum halkının çoğunluğundan destek alan EOKA terör örgütüne karşı,Türklerin kendilerini ve Kıbrıs üzerindeki topraklarını savunmak için düşünceolarak 23 Kasım 1957, fiilî olarak ise 31 Temmuz / 1 Ağustos 1958 yılındafaaliyete geçmiş ve Türk halkının hakkını alması için çalışmıştır.

 

TMT[5]’nin kuruluş amaçları:

•Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamak

•Enosis’e karşı çıkmak

•Türklere karşı yapılacak saldırıları püskürtmek

•Ana vatan’a olan bağlılığı sürdürmek

•Türk toplumunun birliğini ve bütünlüğünü sağlamak

1960’daMeclisi Başkanlığı ile İcra Komitesi Başkanlığına seçilmiştir. LondraKonferansı ve Birleşmiş Milletlerde Türk halkının haklarını savunan Denktaş’ınMakarios tarafından Ada’ya dönüşü yasaklanmış ve istenmeyen adam ilanedilmiştir.

16Şubat 1973 tarihinde Kıbrıs Türk Toplumu tarafından yeniden Başkan seçilmiş ve28 Şubat 1973'te gerekli andı içtikten sonra Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini veKıbrıs Türk Yönetimi Başkanı olarak göreve başlamıştır.

1974Türk Barış Harekâtı sonrasında 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'ninilanını sağlamış ve Devlet Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevleriniyürütmüştür.

FedereDevlet Anayasa’sı uyarınca 20 Haziran 1976 günü yapılan ilk genel seçimlerdebüyük bir çoğunlukla, halk tarafından seçilmiştir.

1981'deikinci kez Devlet Başkanlığına seçilen Rauf Raif DENKTAŞ, 1983'te Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti'ni ilan etmiş ve 1985'te Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.

 

1990,1995 ve 2000 yıllarındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tekrar kazanarakgörevine devam etmiştir.

2004yılında BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs sorununun çözümü içinhazırladığı Annan Planı'na karşı çıktı, buna rağmen plan Kıbrıslı Türklertarafından kabul edilse de Kıbrıslı Rumların reddetmesi üzerine hayata geçmedi.

17Nisan 2005'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayan Rauf RaifDENKTAŞ, 24 Nisan'da görevi Mehmet Ali Talat'a devretti.

YakınDoğu Üniversitesi Hastanesine 08 Ocak 2012 gecesi organ yetmezliği teşhisi ilekaldırılan Rauf Raif DENKTAŞ, tedavi gördüğü hastanede 13 Ocak 2012 tarihinde88 yaşında vefat etmiştir. Vefatının ardından T.C. ve KKTC'de ulusal yas ilanedilmiştir. 17 Ocak 2012 günü yapılan devlet töreni ile Lefkoşa'daki CumhuriyetParkı'na defnedilmiştir[6].

Bugünedek yayımlanmış 50’nin üzerinde kitabı; Saadet Sırları (1941), Ateşsiz Cehennem(1944), Criminal Cases (1954), Onikiye Beş Kala Kıbrıs (1964), The CyprusProblem (1968), Akritas Planı (1968), Gençlere Öğütler (1985), Yarınlar İçin,İmtihan Dünyası, Kuran’dan İlhamlar (1986), Atatürk, Din ve Laiklik (1989),Arşiv Belgeleri ve Notlarla o Günler (1993), Karkot Deresi (1993), 10 ciltlik Hatıralar kitabı, KıbrısGirit Olmasın son yayınlarından bazılarıdır. Ayrıca da yüzlerce makalesi ve birfilm senaryosu (İşgal Altında) vardır.

Yazarlık- fotoğrafçılık en sevdiği uğraşlarıdır. Amerika, İngiltere, Avustralya,İtalya, Türk Cumhuriyetleri, Polonya, Fransa, Avusturya ve Türkiye'de fotoğrafsergileri açmış, sayısız konferanslar vermiş ve çeşitli ödüller ile fahridoktora ve profesörlük payeleri almıştır.

TürkiyeYazarlar Birliği tarafından eserleri ve eserlerinde ortaya koyduğu fikirlerisavunma kararlılığından ötürü Türkiye Yazarlar Birliği şeref üyeliğineseçilmiştir.

TürkDünyası Hizmet Ödülü ve 10 Ocak 2000’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafındanYılın Adamı Ödülü ve 6 Nisan 2000’de Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumutarafından Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü almıştır.

6Temmuz 2005 tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Rauf Raif Denktaş’a ÜstünHizmet Şeref Madalyası vermiştir.

Kıbrıskonusunda görüşlerinin doğrulanması nedeniyle Liderlik Ödülü almıştır.

28Haziran 2006 – 20. Yüzyıldan İz Bırakan Halk Önderi Ödülü’nü almıştır[7].

 

 

[8]

1950 yıllarını takiben Kıbrıs’ta, Rum baskısısonucunda, 1960 – 1974 yılları arasında, soydaşlarımızı ve topraklarımızımüdafaa ederken şehit olan tüm Türk vatandaşlarımızın, kahraman TMTMücahitlerinin, TSK mensubu Mehmetçiklerimizin ruhu şad olsun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] 1Nisan 1955 tarihinde EOKA'nın Kıbrıs'ta kanlı terör eylemlerini başlatmasınınardından, Kıbrıs Türk halkının EOKA'ya karşı direnmesi için Kıbrıs TürkMukavemet Birliği (KTMB) adlı örgütü kurdu. 3 Aralık 1959'darakipsiz olarak Kıbrıs Cumhuriyeti ilk Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. 15Ocak 1984 tarihinde vefat etmiştir.

[2] RaufRaif DENKTAŞ’ın şiir ve yazılarında bazen kullandığı takma ismi

[3] RaufRaif DENKTAŞ, sağda Fazıl KÜÇÜK.

[4]Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Kıbrıs’ın Rum halkının çoğunluğundan destekalan EOKA Rum Terör Örgütü’ne karşı, Türklerin kendilerini ve Kıbrıs üzerindekitopraklarını savunmak için düşünce olarak 23 Kasım 1957, fiilî olarak ise 31Temmuz / 1 Ağustos 1958 yılında faaliyete geçen teşkilat.

[5] TürkMukavemet Teşkilatının Sembolü (TMT).

[6] GüvenlikKuvvetleri Komutanlığı.

[7] Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiCumhurbaşkanlığı.

[8]AA. ( Anadolu Ajansı )