TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINA YÖNELİK OLASI TEHLİKE VE TEHDİTLER

07 Temmuz 2022 14:44 Dr.Ergenekon SAVRUN
Okunma
762
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINA YÖNELİK OLASI TEHLİKE VE TEHDİTLER

BBN Türk Kanalı (Ceviz Kabuğu Programı(Kazakistan’daki Olayları Kim Ateşledi?)

……………………………………………………………………………………

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINA YÖNELİK OLASI TEHLİKE VETEHDİTLER 

 

Doç. Dr. Ergenekon Savrun:

 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kollektif Güvenlik Konseyinin sözde barışaskerlerini ülkesine davet ettiğinde açıklamasına başlamadan önce milletiniKazak Türkçesi ile selamladı daha sonra bütün açıklamasına Rusça devamettirdiği ve giderken de Kazak Türkçesi ile ‘Allaha ısmarladık.’ dedi. Olaylarniçin Kazakistan’da çıktı? Haritaya bakacak olursak eğer, birincisi Kazakistandünyanın yüz ölçümü bakımından 9’uncu büyük ülkesidir. İkincisi Türklerin atayurdu. Hun Türkleri ve Göktürklerin merkezi. Atalarımız bu coğrafyadan türedive geldi. Mete Han’ın memleketi burası.

Olaylarise Aqtau şehrinde başladı. Hazar Denizi’nin kuzeydoğusunda yani Kazakistan’ınbatısında. Halk ayaklanması ilk burada çıktı. Kazakistan’a bakıyorsunuz kuzeykomşusu 7 bin kilometrelik Rusya. 1500 kilometre ile doğuda Çin’e komşu.Güneyinde ise Türk Cumhuriyetleri var. Batısındada yine Hazar Denizi, Azerbaycan ve Türkiye var. Kazakistan’ın şöyle birözelliği var: Petrol üretiminde dünyada 16’ncı, doğal gazda ise 12’nci. Uranyumbaşta olmak üzere, altın, demir ve daha diğer birçok doğal madenler var.Periyodik tablonun %80’inin olduğu bir bölge. Türk ülkeleri içinde de en büyükcoğrafyaya sahip.

BuradaNur Sultan Nazarbayev’in diğer Politbüro üyelerinden bir farkı var.  2004 veya 2005 yıllarıydı yanılmıyorsamNursultan Nazarbayev şöyle bir açıklama yapmıştı: “Kazak Türkleri olarakönümüzde iki seçenek var: Ya Avrupalılar gibi bir birlik olacağız ya da bizimbu ham maddemizi, yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı gelip sömürmelerinibekleyeceğiz. Onlara köle alacağız ya da biz bunları Türk dünyası olarak OrtaAsya Cumhuriyetleri olarak bir araya gelip kaynaklarımızı koruyacağız.”

 Malumunuz geçtiğimiz aylarda Latin alfabesinede geçti. Niçin geçildi? Sovyet rejimi buraları işgal ettiğinde, burasındankastımız Türkistan coğrafyasıdır. Orta Asya terimi de hep Rusların veİngilizlerin uydurmasıdır.  Türkistancoğrafyasını işgal ettiğinde ilk iş olarak Ruslar şunu yaptı: ‘Türk milletinibölmek için Kırgız Türklerine ayrı Kiril alfabesi, Kazak Türklerine ayrı, diğerTürklere de ayrı uydurma alfabeler türettiler ve dayattılar. Kendileri için isebütün Slavları tek dil ve Ortodoks mezhebi çatısı altında birleştirmekistediler. En büyük düşman olarak da Türkleri gördüler ve Türk yurtlarını daÇin ile peyderpey işgale kalkıştılar.’

BolşevikDevrimi 1917’de gerçekleştikten birkaç yıl sonra ikinci iş olarak da TürkCumhuriyetlerini yani Türk halklarını ‘Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen vediğerlerini Tacik ve Afgan’ diye ayırıp böldüler. Kazak ve Özbek dediğimizsadece bir boyun adıdır. Bunların hepsi Türk’tür. Nasıl ki kendisini Türkhissedenler Türk ise buradaki halkların tamamı da Türk’tür. Burada suni birKazak ve Kırgız milliyetçiliği yaratmak istediler ve bir miktar da başarılıoldular ancak çok şükür Sovyetler Birliği 1991’de yıkıldı. Ruslar buradabölücülük yapmak için az önce de değindiğimiz gibi Kazakistan’a farklı veuydurma bir Kiril alfabesini dayattılar ve Kırgızistan’a da aynı yöntemi uyguladılar.Niçin bunu yaptılar? Birbirleri ile iletişim hâlinde olmasınlar diye.

Nuriçinde yatsın büyük Atatürk’ün bence en büyük devrimlerinden birisi HarfDevrimi’dir. Neden? Çünkü Latin alfabesine geçmesinin iki sebebi var.Birincisi, bizden önce Azerbaycan ve Türkistan Türkleri bu alfabeye geçti. Rusboyunduruğundan kurtulmak için. Rahmetli Atatürk ise bunu bilerek yaptı. Türkcoğrafyası ile irtibatı kesmemek, bir diğer teori ise buna şiddetleinananlardanım. Bugün Roma’yı kuran Etrükslerin getirdiği Altay alfabesi ki bukanıtlandı. Bunlar Turani’dir. Medeni dünya ile bağ kurup bu boyunduruktankurtulmak.

RuslarSovyetler Birliği Dönemi’nde bu oyunu çok iyi oynadı. Yıkılırken de çokstratejik bir sorun bıraktılar Türk milletinin kucağına. Çekildikleri yerlerde Rusnüfus ve Rusya’ya bağlı Komünist Politbüro üyeleri. İlk fırsatta da yönetimeoturdular, kimler? Eski Politbüro üyeleri. İşte bu tarz olaylar, istiklalinekavuşan Türk devletlerinin en büyük sorunlarından birisi oldu. Bu tarz olaylarolası toplumsal hareketlerin psikolojik altyapısını hazırladı. Yıllarca sürenSovyet zulmü, sefalet, cehalet vb. birçok etken toplumsal hareketlerinaltyapısını böylelikle oluşturdu. Buraya Batı’nın veya herhangi bir dış etkeningelmesi için bu altyapı zaten mevcuttu. Bir diğer konu ise Batı zaten Afganistan’ıoldubitti ile işgal ettiğinde bölgeye nüfuz etmiştir. Uyuşturucu (afyon)üretimi ve ticareti ABD işgalinden sonra Afganistan’da %400 oranında artmıştır.El-Kaide terör örgütünün faaliyetlerine son vermek, terörü yerinde çözmekbahanesi ile gerçekleşen işgal neticesinde El-Kaide’nin kuvveti kırılacağına,daha da kötüsü içlerinden IŞID gibi terör örgütleri türedi ve sadeceAfganistan’da değil diğer İslam coğrafyalarına da sıçradı. ABD’nin buradakigerçek emelleri ise; “birincisi Rusya ve Çin’i dengelemek, ikincisi ham madde tedarikinisağlamak, üçüncüsü kendince sorunlu gördüğü yönetimlerin başına başka terörörgütlerini musallat etmek” şeklinde yorumlayabiliriz. Türkistan coğrafyasınıkarıştırmak için şimdi ellerine çok büyük bir fırsat geçti. Zaten 2000’lerinbaşından itibaren Soros başta olmak üzere çeşitli düşünce kuruluşları adıaltında Nazarbayev’e, rahmetli Aliyev’e Türkistan coğrafyasındaki liderlerin Politbürodangelen biraz otoriter yönetimlerine karşı altyapıyı hazırladılar. İstihbaratınen basit temel sorusunu bizde kendimize soralım? Kazakistan’daki olaylar en çokkime yarar? Ruslara, Çinlilere ve Batı’ya. En çok kime zarar verir? KazakTürklerine, Türkistan’a Türk Birliği’ne ve Türkiye’ye. Peki Kazakistan’da kim var?Hangi bölge ve ülkelerin şirketleri ilk sırada? Oradaki en büyük şirketler ABD,İsviçre ve Hollanda’nın.

Kazakistan’dasokağa inenler Kazak vatandaşı yani Kazak Türk’üdür. Ancak bunların içinde deelbette dış güçler vardı. Halkın doğal bir tepkisidir ama bunu tetikleyenler hâlihazırdamevcuttu. En tehlikeli gösteriler ise “Liderleri belli olmayan ve perdearkasından yönetilen gösterilerdir.” Lideri belli olsa, örneğin Bolşeviklerdevrim yaptı lideri belli Lenin. Onun ve ekibinin yapacağı ve gideceği nokta dabelliydi. Ona göre siz tavrınızı alırsınız. Karşı devrimle buna cevapverebilirsiniz. Kolluk kuvvetleri ile bastırabilirsiniz. Kazakistan’ın 110 binaskeri var. Sayın Tokayev, niçin Türk Devletleri Teşkilatından yardım çağırmadıda Ermenistan ve Belarus gibi kukla devletlerden oluşan Rusya’nın başınıçektiği Kolektif Güvenlik Konseyinin özel kuvvetlerini ülkesine davet etti? sSorulmasıgereken soru bu.

Şimdiiğneyi da biraz kendimize batıralım. Türk dünyasının hatası ne oldu? Sovyetlerebağlı bürokratların başa gelmesini ne yazık ki Türkiye ve Türk coğrafyasıengelleyemedi. Birinci hata bu. İkincisi ise Karabağ’da Ermenilerin yaptığıkatliam. Ne yazık ki Ermeni mezalimine karşı 1990’larda etkili bir şekilde cevapveremedik. Yardıma gidemedik Karabağ’daki kardeşlerimize. Afyon Türk’ü nasıl AdanaTürk’ü ile kardeşse, Erzurum Türk’ü ile İzmir Türk’ü kardeşse buradaki insanlarda özbeöz kardeşimizdir. Ne yazık ki bunu yardımı ilk etapta sağlayamadık. Rusyayıkılmıştı ama yine bir çekince vardı. Rusya “kolları güçlü bacakları zayıf birboksöre” benzer. Nükleer bir güç sonuçta. Tabii birçok etkenleri daha var bukonunun. Rahmetli Ebulfeyz Elçibey ne dedi? “Yararlılar için bir helikopteristedim ama alamadım. Kan kardeşim Türkiye bunu gönderemedi ne yazık ki.”Amerika’nın mı yoksa Rusya’nın mı etkisiyle devlet yetkilileri o döneminşartlarında niçin gönderemediklerini bilemiyorum. Sonuçta bir şeyden çekinildi.Ne olup bittiğini ben bilemiyorum yani perde arkasını. Hem Amerika hem deRusya’dan biraz çekinildi. Çünkü Karabağ’daki o katliamı Ermeniler yaptı amaRus zırhlı birliklerinin desteği ile oraya girdiler. Bunun sonucu olarakKarabağ’da 600’den fazla şehit verdik kadın, yaşlı, çocuk olarak. O kış günükatliam yaptılar. Ne yazık ki biz yeni yeni bu Türk Cumhuriyetleri ile yakındanilgilenmeye başladık. Daha önce Orta Asya’da Türkistan bölgesinde FETÖ’nün adamlarıcirit atıyordu. Eskisi kadar olmasa da hâlâ faaliyetteler. Bakınız Kırgızistanşu anda kurtulmaya çalışıyor, Özbekistan yeni yeni kurtuldu. Adına FETÖ deyinya da başka şey deyin ABD gizli servisinin yetiştirdiği satılmış adamlar daburada. Kazakistan’da da FETÖ örgütlenmesi vardı.

Allahrahmet eylesin Kâşif Kozinoğlu orada neler yaptı ve daha sonra FETÖ’nün hainadamları onu şehit etti. Hapishanede vefat etti komutanımız. Buralar 30 seneöncesine kadar Rusların işgali altında bulunan Türkistan coğrafyasıydı. Neyazık ki Türk kamuoyunun hatası şu oldu: “Bizim dış dünya ile biraz bağımızkopunca, bozulunca son çare olarak ata dede yurdumuza yöneldik ve onlar da başısıkışınca Türkiye’yi abi olarak gördüler.”

Kazakistan’daolaylar LPG ve doğal gaza gelen zamlar yüzünden çıktı ve diğer şehirlere yayıldı.Böyle deniliyor ama bunun perde arkasında da mevcut yönetime olan tepki sözkonusu. Evet, bunu anlarım ama bir de şu var; “İlk olarak saldırdıkları ve elegeçirmek istedikleri yer uluslararası havaalanı. Ana arterler, ana caddeler veotobanları tuttular.  Plakasız araçlardansilah dağıtıldığını da gördük.” Şimdi mantar yetiştirmek için rutubetli birortama ihtiyaç var değil mi? Böyle bir ortam yıllardan beri Sovyet rejimisayesinde oluşmuş durumdaydı zaten. Yani buraya birtakım bakterilerin ve dışgüçlerin girmesi çok kolay. Güneşli ve oksijeni bol bir bölge olsaydı bunlarınhiçbirisi olmazdı. Bugün niçin Kanada’da,  ABD’de ve Belçika’da devrim olmuyor?

KazakTürkleri şerefli bir millettir. Onlara kesinlikle terörist yaftasıyapıştıramam. Kesinlikle terörist değiller. Ancak bu tarz olayların büyümesiniRusya ve Çin dâhil diğer Batılı devletlerin de buraya el atmasına sebep olacako altyapı yıllardan beri burada mevcuttu ve bu ortam hazırlandı. YaniKazakistan’ın jeopolitik konumu, Politbürodan yetiştirilip gelen adamlar.Kazakistan’da 130’dan fazla millet var. Bunların %15 veya 18’lik dilimiRuslardan oluşuyor ve ülkenin kuzey bölgelerinde yaşıyor. Jeopolitik vejeostratejik olarak kozmopolit de bir ülke. Neden Kazakistan? Vatan hainiFETÖ’cülerin kaçak olarak Amerika’dan yayın yapanların yazılarına ve sözlerinebaktığınızda utanmadan şunu söylüyorlar: “Türk baharı başladı mı?” Yaniellerini avuçlarını birleştirmişler Kazakistan’daki olayları zincirlemereaksiyon olarak diğer Türk Cumhuriyetlerine de sirayet etmesini canı gönüldenistiyorlar. Allah korusun eğer büyük güçlerin de parmağı burada olmaya devamederse zaten demokrasisi ve ekonomisi kırılgan olan Türkistan bölgesi TürkCumhuriyetlerinin birçoğunda zincirleme reaksiyon olabilir. ABD veya diğerBatılı ülkelerin demokrasi getireceğiz diye işgale kalkıştığı ve işgal ettiğiülkelerden bir tanesine bile demokrasi gelmemiştir ve Batı’nın eli buralardaolduğu müddetçe de gelmeyecektir. Örneğin Afganistan’da uyuşturucu ekimi %400arttı. Yani       buradaki nüfusuboşalttılar. ABD zaten aldıklarını aldı Afganistan’dan. Bazıları diyor ki AmerikaAfganistan’da yenildi. Nerede yenildi? O istediğini alıp evine döndü,yenilmedi. Irak’tan da istediğini aldı. Suriye’den de istediğini alıyor neyazık ki. Rusya bir yandan alıyor ABD bir yandan alıyor. Bütün o belasını veenkazını da Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakmak istiyorlar. Savaştan önce neyaptılar? En fazla ticaretimizin olduğu ülke Irak’tı, daha sonra Suriye idi.Şimdi en büyük enkazını biz çekiyoruz. Bakın mülteci sayısı resmî rakamlaragöre 5 milyonu bulmuş. Bazı şehirlerimizde azınlık olmuşuz.  Çeteler kurmuşlar insanlar sokağa çıkamıyor.Ekonomik durumumuz zaten ortada. Afganistan’dan Türkiye’ye gelenlere bakınız enyaşlısı 40’lı yaşlarda, en genci 16-17 yaşında. Hepsi çakı gibi askerî eğitimalmış gibi birlikte yürüyorlar koskoca 4 bin kilometrelik İran sınırını geçereksınır kapımıza dayanıyorlar. Tabii bunda İran’ın parmağı var. İran kollukkuvvetleri başıbozuk mültecilerin elini kollunu sallayarak Türk sınırınaulaşmasını istedikleri gibi yardımcı da oluyorlar. Oysaki İran gibi despot birülkede binlerce erkek kolayca 4000 km kimselere görünmeden geçiş yapamaz.

Doğrudış politika güdersek eğer, yani hamaset yapmazsak, mezhepçilik yapmazsak,herkese millî imkânlarımız ölçüsünde barış elimizi uzatırsak ve yeri geldiğindede Türk’ün o sert gücünü gösterirsek askerî ve diplomatik anlamda tüm bunlardüzelir. Ata yurdumuza son çare olarak bakmayalım. Evet, buralar ata ve dedeyurdu. Burayı ön plana alalım. Putin ne dedi geçtiğimiz aylarda? “Rus halkınınbüyük bir cömertliği idi Türk Cumhuriyetlerine bağımsızlık vermek.” Bugün nekonuşuluyor? Kazakistan’ın kuzeyinde Ruslara özerklik ve bu özerkliğindevamında da Kırım’da ve diğer yerlerde olduğu gibi Rusya’ya ilhak. Bunun ilkadımı atıldı ne yazık ki.

BirTürk evladı olarak çok üzülüyorum ve içim kan ağlıyor. Yarın bir gün Rusya deseki “Ben geldim buraya askerimi soktum.” Ayrıca Rusya’dan 3 bin 600 özel kuvvetaskerinin geldiğine ben inanmıyorum. Daha fazladır bu sayı. Neden dahafazladır?  Suriye’de de aynı senaryo,Libya’da da Kırım’da da. Kazakistan’ın 110 bin askerinin yarısı bu karışıklığa karşıgelseydi zaten iki gün sonra bu gösteriler biterdi. Komuta kademesinden gelenhaberlere göre kendilerini ve halkı haklı görme anlayışı var gibi. Kazakistanordusunun başındakiler de sokak hareketlerini destekliyor. Hatta eski güvenlikkonseyi başkanı tutuklandı hem de vatana ihanet suçundan.

Amerikan,Rus, İngiliz ve Fransız emperyalistlerinin sadece yöntemleri farklıdır. ABD nededi? “Ruslar bir yere girdiği zaman çıkmaz.’ Ruslar ne dedi? ‘Amerikalılar dagirdiği zaman evini de yakar.” Bence her ikisi de haklı.

Birdiğer hastalıklı durum ise Ruslar burayı kendi toprağı gibi görüyor. BakınızOrtodoksların Ruhani lideri ne diyor? ‘Burası bizim eski yurdumuz.’ diyor.Yavaş yavaş bunlar konuşuluyor. Zaten amaç da buydu ve ne yazık ki elleriyledavet ettiler.

SayınNazarbayev’i Atatürk ile karşılaştırmamı istiyorsunuz? Ben ise siz şöyle bircevap vereyim. Türk tarihine baktığımız zaman Atatürk gibi Kuvayımilliyehareketi ile ülkesini kurtaran iki lider tanırım biri rahmetli Dr. Fazıl Küçükdiğeri de rahmetli Raif Rauf Denktaş Beylerdir. Allah ikisine de rahmeteylesin. Onlar çatır çatır mücadele edip savaştılar Kuvayımilliye’yi Kıbrıs’ta kurdularve yeni bir Türk devleti inşa ettiler.  BenceTürk milletinin devlet kuran iki kağanıdır onlar. Kıbrıs bizim vatanımız,Kazakistan nasıl vatanımızsa ora da öyle. Rahmetli Denktaş Bey’le tanıştımbirlikte çalıştık. Zaten ben yanında yetiştim ve Kıbrıs’ta okudum. Denktaş Bey,nevi şahsına münhasır bir lider ve bambaşka bir insandı. Nur içinde yatsın. Birdiğeri ise rahmetli Atatürk’ümüz hiçbir zaman manda ve himayeyi kabul etmedi.Refet Bele, Rauf Orbay, Halide Edip Adıvar bunlar da vatanperver olmadıklarıanlamında söylemiyorum. Sadece kurtuluş yolunun o yönde gördükleri için,birtakım manda fikrine saplanmışlardı. İsmet Paşa da en başta inanmıyordusavaşarak kurtulacağımıza. Kâzım Karabekir Paşa diyor ki “Gel İsmet çarpışalım.Vatanı kurtaralım.” İnönü, “Ben Malatya’ya döneceğim. Çiftlik kurup oradayaşayacağım, tavuk bakarım, hayvancılık yaparım, Artık imparatorluk çöktüdiyor.” diyor. O ruh sadece Atatürk’te ve çok az komutanda vardı. Şükürlerolsun Atatürk de diğer o büyük liderlerin ruhunu ateşledi ve bugünlere geldik.Amerikan ve İngiliz mandasını savunaraktan bağımsızlığımızı sözde kazansaydıkAllah korusun bu şekilde Atatürk başa gelseydi o zaman karşılaştırma yapardımoradaki liderlerle Atatürk’ü. Nur Sultan Nazarbayev’i diğer Türkistan liderlerdenbiraz ayrı tutuyorum. Çünkü onda Türklük şuuru diğerlerine nazaran biraz dahaönde görünüyor üstelik Politbüroya mensup olmasına Elçibey’i ise ben bambaşkabir yere koyarım. Elçibey çok büyük bir Türkçüydü ve Türk milliyetçisiydi.Hiçbir zaman Türkiye’ye gönül koymam diyordu açıklamalarına bakınca. Sakaryaşiirini okuyup gözyaşı döken bir liderdi. Ne yazık ki başa geldi ancak iktidarıkısa sürdü ve Ermeni işgali vardı. Allah rahmet eylesin. Haydar Aliyev’in de hizmetleriyok değil. Buradaki hastalık şu: 1700’lerden bu yana ne yazık ki Türkistancoğrafyası Çarlık Rusya’sının işgali ve mezalimi altında gitmiş gelmiş.  Doğudan da Çin işgali var. Çin ve Rusya kadimTürk coğrafyasında hep karşımızda olmuş. Yaklaşık 300 sene boyunca burada tamanlamıyla bir liderlik sağlanamamış. Sağlandığı anda tekrar tepemize çökmüşler.Zaten en güçlü Osmanlı İmparatorluğu da bir çöküntünün içinde olduğu içinburalara yardım elini uzatamamış. Birinci Cihan Harbi sırasında İttihat TerakkiLiderleri Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa gibi Türkçü kadro buralara yavaşyavaş açılmak istemiş ama tren çoktan kaçmış. 200 sene geç kalmışız ne yazık kibu coğrafyaya. İşte bu yüzden bir türlü toparlanamıyoruz ve bu da kolay bir işdeğil.

Birdiğer konu ise İstiklal Harbi’miz sırasında koşulsuz olarak Rus yöneticilerinbize candan gönülden yardım ettikleri konusu. Rusya’dan aslında biz direktolarak yardım almadık Atatürk Dönemi’nde. Türkistan coğrafyasında kadınlarerkekler herkes çeyizini ve altınını bozdurup Pakistan da dâhil olmak üzere Türkiye’yegöndermek istedi ancak Ruslar ve Lenin bu yardımları kendi bünyesindetopladırlar. 20 milyon ruble veya altın diyelim. Onun 12 veya 13’ünü Leninkendine aldı geri kalanını da bize gönderdi. Silah da gönderdi ama niçingönderdi? Türkleri çok sevdiği için yapmadı. Yeni bir devrim olmuş, dünyaya budevrimi tanıtmak ve hoş göstermek istiyor ve karşı argümanında da emperyalistBatı’yı düşman olarak görüyor. Mustafa Kemal de emperyalistlerle savaştığı içinkendine taraftar çekebileceğine inanıyor. “Asla Bolşevik olmayacağız.” diyorAtatürk. Hatta Lenin de soruyor arkadaşlarına. “Mustafa Kemal Bolşevik olur mubizim gibi?” Arkadaşları “Evet yardımları kabul ettiler.”  Lenin gülüyor “Asla Bolşevik olmaz. Bunu sakınunutmayın Mustafa Kemal Türk milliyetçisidir. Ancak onun savaşı emperyalizmekarşı olduğu için biz de yanında duracağız.” diyor. 

Kazakistan’dakiolayların 15 Temmuz hain darbe girişimine benzeyip benzemediğine ilişkin olarakşunu söyleyebilirim: Türkiye’deki 15 Temmuz bambaşka bir olay, Kazakistan’dakiolay bambaşka bir olay. 15 Temmuz CIA’nın desteklediği bu vatan hainlerinin30-40 senelik bir süreçte büyütüp besledikleri sadece Türkiye’ye değil busaydığımız coğrafyaya hatta Afrika’ya kadar o balta girmemiş ormanlarına kadargirip Amerika’ya dost bürokratlar yetiştirerek bu ülkelerin rejimlerini vesistemlerini değiştirerek ABD’ye bağımlı hâle getirmek isteyen bir terörörgütüdür. Ama Kazakistan’daki olay ise çok farklıdır. Unutmayalım ki Afganistan’ıilk işgal eden Batılı ülke İngiltere’dir. İşgal etmeye yeltendi tam beceremediama bir şekilde girdi. Daha sonra Ruslar aynı hataya düştü ve SSCB yıkıldı.Rusların en büyük hatası buydu. Afganistan’a girmekti. ABD’nin Vietnam’dayaptığı hatayı yaptı. ABD onlara bu hatayı bir şekilde yaptırdı. Ancak olayınbir de uluslararası boyutu var. Burada kazançlı çıkan taraflar kim? Bu coğrafyayani Türkistan coğrafyası Rusların yumuşak karnı. Burada kendisine karşı birdemokratik rejim lider veya bir unsur geldiği zaman kendi koltuğu sallantıdaolur. Türklük şuuru ile yetişen Türkçülük yönü ön plana çıkan atadan ve dededengelen o kültür ile yetişmiş bir lider geldiği zaman da kendi koltuğu sarsılırRusya’daki liderlerin. Rusya burada ne yaptı? Bence kazananı ne yazık kişimdilik Rusya oldu. İleride ne olacağını bilemeyiz. Neden? Çünkü burada birtaşla iki kuş vurdu. Kazakistan Türkistan coğrafyasında en büyük ülkekonumunda. Buraya resmen askerini soktu. Böylece Çin’i dengeleyecekler. Doğu’daRusya için en büyük tehlike ABD değil Çin’dir. Ancak burada ABD’nin da birhatası var. Bu Kazakistan ve Kırgızistan coğrafyasına girmekle Rusya ile Çin’ibir araya getirdi. İki farklı gücü istemeyerek bir araya getirdi. Peki ABDburada ne istiyor? Çin’i ve Rusya’ya dengelemek istiyor. Amerikan ve Batılılaraçısından bütün mesele bu. Kazakistan’da sokağa inenler 30 senenin getirdiğibirikimle kızgın halk ancak bunun da altyapısında ve temellerinde konuşmamınbaşında belirttiğim gibi bütün toplumsal hareketlerin en tehlikelisi gizliolanıdır. Perde arkasında ise ben de dış güçler demeyeyim ama Batılı güçlerlebirlikte danışıklı dövüş gibi. Yani bir taraftan Ruslar buradan kârlı çıkmakistiyor ve hatta çıktı bile. Diğer taraftan da Batılı güçler burayıkarıştırarak sorunlu bölge hâline getirmek istiyor. Allah korusun eğer bu projegerçekleşirse gelecek 30-50 yılın yeni Orta Doğu’su Orta Asya TürkCumhuriyetlerini yapacaklar ve bunun için de çalışıyorlar. Neden? ÇünküKazakistan coğrafyası “Bir Yol Bir Kuşak Projesi”nin ana arterlerinden birtanesi. Yani Çin Halk Cumhuriyeti bir buçuk milyarlık nüfusu ile hammaddeyebağımlı bir ülke. Ayrıca Çin’in sınır komşusu, 1500 kilometrelik bir sınırıvar. Doğu Türkistan’ı da yıllarca işgal etmekte. Bugün Afganistan’da Talibanyönetimine en fazla açıktan her türlü siyasi, sosyal ve ekonomik yardımı yapanÇin Halk Cumhuriyeti’dir. Neden? Çünkü ham maddeye ihtiyacı var. Buralara ABD’yisokmak istemiyor tekrardan. Kendi sözünü dinletmek istiyor. Burada kaybeden neyazık ki üzülerek söylüyorum Kazak halkı, Kazak Türkleri. Allah korusun buzincirleme reaksiyon yaparsa domino etkisi yaratır. Sonuçta bu bölge sorunlubölge olarak kalır. Toprak kaybından tutun terör yuvalarına kadar her türlü olumsuzetkene açık olur.

TürkDevletleri Teşkilatının Kazakistan’la ilgili neden ilk etapta öngörüdebulunamadığına ilişkin olarak ise örneğin, Karabağ’da Türkiye’nin yardım vedesteği ile 44 günlük savaşı kazandık. Ermenistan’a karşı Türk yurdu Karabağ’ıaldı. Kazakistan’da ise tam tersi bir durum söz konusu.  Ermenistan’daki Paşinyan yönetimi, ABD veBatı’ya yeşil ışık yakmış ve Rusya’nın çizgisinden uzaklaşmıştı. Tarihten birörnek verecek olursak eğer. David Lloyd George, Birinci Cihan Harbi’ndeİngiltere’nin Başbakanı. Kendisi paraya ve şatafata düşkün birisi.  Azılı bir Türk düşmanı. Bakanlarından birisişunu soruyor: “Acaba rüyanızı da Yunanca mı görüyorsunuz?” Bu tarihî biranekdot. O kadar büyük bir Türk düşmanı ki, kendi kabinesinden bir bakan bileşaşırıyor. Keşke imkânımız olsaydı da Sayın Tokayev’e şunu sorabilseydik: “RüyalarınıRusça mı görüyor Kazak Türkçesi ile mi görüyor?”  Esas tehlike işte bu, Türk DevletleriTeşkilatı kurulduğu anda, Rusya buna karşı hamle yapacaktı, altyapısı da hazırdıve hemen devreye girdi. İşte bizim üzüntümüz ve endişemiz bu.

NedenKazakistan? Çünkü Türkistan’daki Türk Cumhuriyetlerinin en güçlü ülkesi. Sovyetrejiminden kurtulup en müreffeh ve coğrafi açıdan da en geniş toprakların ötesindedoğal kaynaklar bakımdan en zengin ülkesi. Türk devletleri ve 300 milyon Türkinsanına gözdağı vermek istiyorlar. “Bakın biz Kazakistan’ı böyle dizginleriz.”diye. Burada bir konjonktür oluşuyor. Pakistan ve Çin bir blok oluşturdu. Diğeryandan Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri. Çin’in muazzam bir ekonomikdesteği var. Sadece Taliban’a değil Kırgızistan, Bangladeş ve diğer bölgelere. Yabancıgüçler tarafından burası bu yüzyılın yeni Orta Doğu’su yapılmak isteniyor.Türkiye de bunu görüyor elbette devlet olarak devlet yetkilileri de durumunfarkındadır ama ne yazık ki 1991’den bu yana 30 yıldır biraz geç kaldık.

Birdiğer önemli ve hayati husus ise Türk dili. Türkçe çok önemli. Türkçeyi bizsadece sempozyumlarda bildiri sunarken konuştuk. Yani ortak bir alfabeoluşturamadık. Hem devlet hem de halkın ortak dili olarak. Bazı şeylere geçkaldık. Kimisi Batı’dan çekindi kimisi Rusya’dan çekindi kimisi ekonomidençekindi kimisi koltuğum gider diye çekindi. Ama olan yine Türk halkına oldu.Madem Türk coğrafyasına açılacaksınız bunu yapmak zorundasınız. Bakın Atatürk’ümüz,1933’te öngörüyor Sovyetler Birliği’nin dağılacağını. Eğer bunun önü alınmazsave Rusya ağırlığını koyarsa Kırım ve Doğu Türkistan’da da baskılar artacaktır.Bir diğer konu hiç istemeyiz, Kazakistan’ın ilhakına kadar gidebilir. İlk baştıözerklik daha sonra ilhak konuşuluyordu 5-6 senedir Rusya tarafından. KolektifGüvenlik Teşkilatı ile zaten Rusya ile Kazakistan birleşmişti. Şimdi RusyaKırım’ı nasıl işgal etti? Ukrayna’nın doğu bölgelerini de işgal etti. Bu birRus stratejisi idi. SSCB yıkılırken orada ne yaptı? Bir nüfus bıraktı. Bütün bucoğrafyalarda Rus nüfusu bıraktı ve tekrar ben buralara döneceğim dedi.Putin’in ana stratejisi şuydu: “SSCB Dönemi’ndeki sınırlarda etkinliğini devamettirmek.” Eski SSCB’nin hükmettiği topraklarda daha fazla hâkimiyet sağlamakeğer mümkünse topraklarına katma. Değilse de kendine bağımlı ve bağlı kuklayönetimlerini devam ettirmek. Orta vadede de buraları tekrardan Ruslaştırma. Zatenbugün Rus şirketleri ve Rus iş insanlar bu coğrafyada her yerde. ÇarlıkRusya’sı nasıl yıkıldı? Çanakkale Zaferi’nden sonra yardım gitmediği içinyıkıldı. Stalin ne diyor Fransız gazeteciye? ‘Türk Boğazları aynı bizimgırtlağımız gibidir. Türkiye fazla sıkarsa nefessiz kalır ve biz ölürüz.”diyor. Karadeniz’e açılma noktası ise Kırım. Hazar noktası ise Türkistancoğrafyası. Kazakistan coğrafyasında ise ham madde burada, SSCB’nin eski nükleertesisleri ve uzay üssü de burada. Nur Sultan Nazarbayev’i  ayrı bir yere koyduğumuzu belirtmiştik. ÇünküTürklük şuuru olan bir lider. Denge politikası güttü. Onu da bu konudasuçlayamam çünkü başında Rusya gibi bir dev var. Batılı şirketler de orayagirmek istiyor. Çin bir tarafta. Ülkesini bir şekilde ekonomik düzlüğe çıkarmakistiyordu. Zaten eski konuşmalarına da baktığınızda demokrasinin gelebilmesiiçin ekonomik özgürlüğümüzün tam bağımsızlığımızın sağlanması gerekir diyor. Üzücüolan ise Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu ama ne yazık ki bir darbe aldı. Türkdevletleri büyük bir sınavdan geçiyor şu anda. Eğer bir Rus işgali ve ilhakı bucoğrafyada devam ederse bunu Çin takip edecek tıpkı Doğu Türkistan’da olduğugibi. Çin diyebilir ki ben de haklarımı burada savunmak istiyorum. ZatenKırgızistan’ın ekonomisi neredeyse Çin’e bağımlı hâle gelmiş durumda. Rusya bukonjonktürde Çin’le boy ölçüşemez. 20 sene içinde Rusya’yı ezip geçecek gibiduruyor eğer mevcut durum devam ederse. Kazakistan’daki olaylara Çin şöylebakıyor: Bir Yol Bir Kuşak Projesi’nin ana istasyonudur Kazakistan. Bu olaylarkarşısında Çin sessiz kaldı. Bu Çin’in tipik özelliğidir. Bekliyor ve iyicegüçten düştüğü anda kendi çıkarları neyi gerektiriyorsa onu kullanacaktır. Bu 5bin yıllık devlet politikasıdır Çin’in. Bekler bekler yeri zamanı geldiğindedüğmeye basar ve bir şekilde nüfuz eder. Pakistan gibi güçlü bir ülke nüfusu davar, ordusu da güçlü ve bizim kardeş, dostumuz olan bir ülke. Ama yatırımlarabaktığınız zaman birinci yatırımcı ülke Çin. Neredeyse stratejik ortak hâlinegelmiş durumda her iki ülke. Ana nedeni ise hiç şüphesiz Hindistan. Afganistan’daise Taliban tamamıyla maddi ve manevi desteği Çin’den alıyor.

Şimdidünyanın ekseni doğuya yani Asya’ya kayıyor. Amerika Birleşik Devletleri artıko 1970 ve 1980’lerdeki baskın gücünde değil ve bunu kendisi de görüyor. Ayrıcaiçeride de birtakım sıkıntıları var. 30 milyona yakın yoksulluk sınırındayaşayan insanı var. Afrika kökenli vatandaşlarıyla derdi var. Hatta kuzeykomşusu olan Kanada ile de sorunları mevcut. Üretimde artık Çin’in çok çokgerisinde kalmış durumda. Bir tek avantajı var nükleer güce sahip ordusu vedünyadaki para birimi de dolar olduğu için istediği kadar dolar basabiliyor. YineÇin yavaş yavaş sinsi sinsi güçlenmeye devam etti. Antik Çağ’da Antik Mısır’ınneyse gücü ve kudreti Modern ve Yakın Çağ’da da Çin’in durumu aynıdır. NasılAntik Mısır içine kapalı ve güçlü bir ülkeydi ta ki Roma gelinceye kadar. Çinde bu yolda adım adım ilerliyor. Zaten Çin’de demokrasiden en ufak bir kırıntıyok hiçbir zaman olmadığı gibi içine kapanık hâlde. Bir milyardan fazla insanaçlık sınırında yaşıyor bugün Çin’de. Ama kimse konuşmaz, dile getirmezler veinsanların çoğu bilmez. 90 milyona yakın Komünist Parti üyesi var. Türkiyenüfusundan fazla. Sadece üyeler kendi istediklerini alıyorlar. Bugün Çindenizlerde sıkışmış durumda. Tek çıkış noktası Türkistan coğrafyasından Avrupave Afrika’ya ulaşmak. Buralardaki ham maddeye el koymak. Kırgızistan zaten 5milyonluk bir ülke. Olası bir savaşta Çin’in karşısında nasıl duracak? Şimdidiyelim ki Rusya “Kazakistan’ın kuzeyindeki Rus halkının güvenliğini sağlamakiçin geçici süreyle buraya asker ve ordu konuşlandırdım ve burayı çevreledimdedi. Bir on sene sonra da dese ki Kırım gibi ilhak ettim.”  Bu sefer Çin şunu diyebilir: “Benim deKazakistan ve Kırgızistan’da çıkarlarım var. Maddi yatırımlar yaptım burada sözsahibi olmak istiyorum. Kazakistan Devleti’ne yardım için geldim.” dese. DoğuTürkistan’da ne yaptı? 20-30 milyon soydaşımız kan ağlıyor. Hiç konuşan yokbunları. Burası da kadim Türk yurdu. Çin dediğiniz bölge de Çin Seddi’nindoğusudur. Çin’in en büyük maden kaynakları da burada yani DoğuTürkistan’dadır. Türk dünyası için orta vadedeki en büyük tehlike Çin ve Rusya tehlikesidir.Ve bugün Türk dünyası büyük bir sınavın eşiğindedir. Bunu mutlaka en az zararlaatlatmak durumundayız. Çinlilerden biz kurtulduk gibi görünse de Çinliler bizdenkurtulmak istemiyor çünkü ham madde kaynağı burası. Çinliler bizi kovalamadı.Biz onları kovaladık. Ama kuraklık yüzünden Orta Asya’dan çıkıp geldik. Yeniotlaklar bulalım diye çıkıp geldik.   Çin dediğiniz ülkede her çeşit haşereyi vesürüngeni yiyen bir millet var.

Göçmenlerkonusunda ben de Suriyelilerin kendi vatanlarına dönmesini canıgönüldenistiyorum. Suriye Suriyelilerindir. Burada onları yeterince misafir ettik.Hepsi olmasa da bir kısmı istenmeyen birçok şeye imza attılar ve atmaya dadevam ediyorlar. Cinayetler olsun bir takım yağmalama olayları olsun, insanyaralama vb. Hepsini suçlayamayız ama; inşallah en kısa zamanda vatanlarınadönerler. Ben de gitmeleri taraftarıyım. Çünkü vatanları boş kaldığı içinbirtakım terör örgütleri ve onları destekleyen yabancı ülkeler bu boşluğudoldurmak istiyor.