SOĞUK SAVAŞ SONRASI YENİDEN SİLAHLANMA YARIŞI

“ SOĞUK SAVAŞ SONRASI YENİDEN SİLAHLANMA YARIŞI „

19 Temmuz 2017 16:58 Prof. Dr.Celalettin YAVUZ
Okunma
4096
SOĞUK SAVAŞ SONRASI YENİDEN SİLAHLANMA YARIŞI

                2016 yılı dünya savunma harcaması, 2011’deki 1.699 trilyon dolarlık rekor harcamaya çok yaklaştı. Asya, Okyanusya (Avustralya), Doğu ve Batı Avrupa ile Kuzey Afrika’da sürdürülen savunma harcamasındaki artışlar devam etmektedir. Buna karşılık Orta Amerika, Karayipler, Orta Doğu, Güney Amerika ve Afrika Sahra’sındaki ülkelerin savunma harcamalarında düşüşler var.

                  ABD, her dönemdeki gibi 2016’da da savunma harcamasında önceki yıla göre %1.7’lik artış ve 611 milyar dolarla ilk sırada yer almaktadır.  2’nci sırada %5.4’lük artışla ve 215 milyar dolarla Çin gelmektedir. Rusya da %5.9’luk artış ve 69.2 milyar dolarlık savunma harcamasıyla 3. sıradadır.

                       Savunma harcamalarında oldukça cömert olduğu bilinen Suudi Arabistan 2016’da %30’luk düşüş yaşayarak, 63.7 milyar dolarlık harcamayla 4. sıraya yerleşti. Onu %8.5’lik artış ve 55.9 milyar dolarla Hindistan izledi.

                       Batı Avrupa’daki savunma harcamalarında 2015’e göre %2.6’lık artış bulunmaktadır. İtalya’daki %11’lik artış özellikle dikkat çekicidir.

                        Orta Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarında da 2015’e göre %2.4’lük bir artış var. Bunun sebebinin bölgede Rusya’nın daha ciddi bir tehdit oluşturmasına bağlanmaktadır.

         SIPRI uzmanlarına göre petrol fiyatlarındaki düşüş, petrol ihraç eden ülkelerin çoğunun savunma harcamalarında düşüşe sebebiyet verdi. Bu düşüş özellikle savunma harcamasında 25.8 milyar dolarlık kesintiye ulaşan Suudi Arabistan’da farkedilebilir seviyededir.

                        2016 yılında petrol üreten ülkelerden Venezuella %56, Güney Sudan %54, Azerbaycan%36, Irak %36 ve S. Arabistan %30 oranında savunma harcamalarında tasarrufa gittiler.

                         Angola, Ekvator, Kazakistan, Meksika, Ummanve Peru gibi 2’si dışında petrol üretmeyen ve aslında savunma harcaması yüksek olan 15 ülkenin de savunma harcamalarında düşüşler yaşandı.