FAZIL KÜÇÜK

11 Mart 2024 14:21 Murat GEDİK
Okunma
111
FAZIL KÜÇÜK

FAZIL KÜÇÜK

Murat GEDİK

Tarihe siyasetçi, gazeteci olarak geçen Fazıl Küçük, Kıbrıs Türklüğününvaroluş mücadelesinde önemli görevler üstlenmiştir. Milletine vefayı hep önplanda tutarak bugün her türlü engellemelere rağmen var olan Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti’nin temel taşlarındandır.

14 Mart 1906’da Lefkoşa yakınlarında dünyaya gözlerini açan Küçük,hayatının son nefesine kadar milleti ve Türklük için mücadele etmiştir. Türkdünyası içerisinde Kıbrıs Türklüğü hâlen mevcutsa, üstelik bunu bir devlet ileyaşatabiliyorsa, bunda Fazıl Küçük’ün inkâr edilemeyecek emeği vardır. O KıbrısTürklüğü için bir hürriyet kahramanıdır. Nalbantlık ve çiftçilik ile uğraşanbir babanın evladı olan Fazıl Küçük, ilkokulu Kıbrıs’ta okudu. Orta öğreniminede Kıbrıs’ta başlamış fakat İstanbul’da devam ettirmiştir. Aynı şehirde liseeğitimini de tamamlamış, üniversite tahsilini İstanbul, Paris ve Lozan’da tıpdalında tamamlamıştır. Kıbrıs’a dönen Fazıl Küçük, 1938 yılında serbest hekimolarak hizmete başlamıştır. Gerektiği zamanlarda bedava hizmet ve ilaç vermişolan bu genç hekim, halkın gönlünde taht kurmayı başlamıştır. Kıbrıs Türklerinin sorunları ile üniversiteyıllarında aktif bir biçimde ilgilenmeye başlayan Fazıl Küçük’ün siyasi hayatıasıl Kıbrıs’a eğitim sonrası dönmesiyle hız kazanmıştır. O, daha bir üniversite öğrencisi iken, Türk maarifininİngiliz müdürler tarafından yönetilmesinde ısrar eden Kavanin Meclisinin Türküyelerine karşı ciddi bir mücadele vererek karşı durmuştu. Kıbrıs’a döndüktensonra “Söz” ve “Masum Millet” gazetelerinde Kıbrıs Türkünün sorunlarını dilegetirdi. Bu yazılarıyla görüşlerini dile getirerek Türk toplumunun tek lisesiolan Türk Lisesinin İngiliz tarafından yönetilmesine karşı çıktı. 1941’deİngilizler tarafından kapatılan “Söz” gazetesinden bir yıl sonra “Halkın Sesi”adlı gazeteyi kurdu ve bunun başında bulundu. Milletinin sorunlarını bu gazetearacılığıyla gündemde tutma mücadelesine böylelikle devam etti. Evkafİdaresi’nin Türklere devredilmesi gibi konuları hep gündemde tuttu. İngilizsömürgecileri ile münakaşalardan kaçmayıp, halkının umudu olma yolunda hızlıcayükseldi. Türk halkı onu artık bir lider olarak kabullenmeye başlamıştı. Fiilensiyasete atılması ise Lefkoşe Belediye Meclisi üyeliğine seçilmesiyle oldu(1943). 1931 yılında Rumların isyanı ile ertelenen bu seçim, nihayet 12 yılsonra gerçekleşmiş oldu. Dr. Fazıl Küçük bu meclis görevini 6 yıl boyuncasürdürdü. Kıbrıs Türklerinin her alanda menfaatlerinin korunması için 1943’tekurulan KATAK’a (Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu) Fazıl Küçük te katılır. Bukurum ekonomik, politik, kültürel ve sosyal alanlarda ada Türklerininmenfaatlerini gözetmektedir. Fakat bir yıl sonra anlaşmazlıklardan dolayı Küçükbu kurumdan ayrılır ve “Kıbrıs Millî Türk Halk Partisi”ni  (KMTHP) kurar. Böylelikle milleti için dahaaktif bir mücadele gerçekleştirmeyi amaçlayarak kısa bir zamanda adanın birçokyerinde şubeler açar. Bir taraftan Türk toplumu menfaatleri için uğraşverilirken, diğer taraftan ENOSİS’i engelleme mücadeleleri devam eder. ENOSİS,Kıbrıs adasının Yunanistan’a bağlanma hülyasıdır.  1945 yılında Kıbrıs’ta var olan Türk siyasi partileri ve diğer kurumlarınbir araya gelmesi ile “Kıbrıs Türk Kurumları Birliği” kurulur. Küçük,partisinin temsilcisi olarak buraya katılır ve 1948 yılında “Türk İşçilerBirliği”ni kurarak Rumlardan ayrı olarak meslek birliklerinin öncülüğünü yapmışolur. Ertesi yıl ise “Kıbrıs AdasıTürk Azınlığı Kurumu” ve “Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi”nin birleşmesi gerçekleşir ve “Kıbrıs Millî TürkBirliği” dünyaya gözlerini açar. Fazıl Küçük başkanlık görevine getirilir ve1955 yılında bu oluşumun adı “Kıbrıs Türktür Partisi” olarak değiştirilir.Yoğun mücadeleler sonrası İngiliz sömürgesi Türk okullarını ve Evkaf İdaresiniTürklere devretmeye başlar ve şer’iyye mahkemeleri yerine Türk aile mahkemelerikurulur. 1956’da Fazıl Küçük Evkaf Yüksek Konseyi başkanlığına getirilir veTürk toplumu adına düzenlemeler hız kazanır. Kıbrıs artık uluslararası gündemdendüşmez. ENOSİS’i hayata geçirebilmek için Türkler EOKA’nın terör eylemlerinemaruz kalır. Bu Rum terörüne direnebilmek için Fazıl Küçük “Türk MukavemetBirliği”ni kurar ve bu örgüt daha sonra “Volkan” teşkilatına katılır. Türkiye,Yunanistan ve İngiltere arasında Londra’da yapılan üçlü konferanslara FazılKüçük te katılır (1955). Türkiye’de Kıbrıs Türkleri için düzenlenen destekmitinglerine de katılan Küçük, buralarda konuşmacı olarak yer alır. Her yerdemillî davasını dile getirir ve bu uğurda hiçbir tehdite boyun eğmez. Artık ouluslararası kamuoyunda Kıbrıs Türk toplumunun lideri olarak mücadelesine devameder. Londra ve Zürih Antlaşmaları (1959) görüşmelerinde de bulunan Dr. FazılKüçük, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulunca Cumhurbaşkanı Makarios’un yardımcılığınaseçilir. Fakat Makarios Türk toplumunun haklarını yok etmek için çalışmalaragirişir ve cumhurbaşkanı yardımcısının veto hakkı ve garantörlük gibi diğerhaklarını bir Anayasa değişikliği ile gidermeye çalışır. Türkler bu gelişmelerüzerine “genel komite” kurarak kendi yönetimlerini hayata geçirirler (1963) veFazıl Küçük başkanlığa getirilir. Küçük, Aralık 1967’de kurulan Kıbrıs GeçiciTürk Yönetimi’nin başkanlığını yapar. 18 Şubat 1973 tarihinde FazılKüçük bütün görevlerinden ayrılarak yerini Rauf Denktaş’a bırakır. Rauf Denktaşbundan sonra Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kıbrıs Türk tarafının reisiolur. Siyasetten çekilen Fazıl Küçük ise tekrar gazetelerde fikirlerini yazmayabaşlar. 15 Ocak 1984’te yakalandığı hastalık sonrası vefat eden Dr. Fazıl Küçükevli ve iki çocuk babasıydı.