KÂBİL’DE TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRAN KADIN EFENDİ: MÜJGÂN CUNBUR

03 Ocak 2015 10:50 Coşkun BAĞIR
Okunma
8919
KÂBİLDE TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRAN KADIN EFENDİ: MÜJGÂN CUNBUR

 
-İrtihalinin birinci sene-i devriyesinde-

  Türk kültürüne hizmete bir ömür veren –kendi deyimleriyle- Türk olarak doğmaktan ve bu aziz topraklarda yaşamaktan gurur duyan- muhterem büyüğümüz Dr. Müjgân Cunbur Hanımefendi’yi irtihalinin 1. seneidevriyesinde tazim (ululama, saygı gösterme) etmeye bu yazımızda da devam ediyoruz. Ne yazık ki bir başsağlığı dileğiyle başlıyoruz. Müjgân Cunbur Hanımefendi’nin süt kardeşi Dr. Fazlı Ayverdi[1] beyefendi geçtiğimiz günlerde 29 Eylül 2014 günü ebediyete irtihal etti. Fazlı Ayverdi de Müjgân Cunbur Hanımefendi gibi 1926 yılında doğmuş ve irtihalleri de bir yıl ara ile aynı aya tevafuk ediyor. Her iki büyüğümüze de bir kere daha Tanrı’dan rahmet diliyoruz.
  “Süt kardeşliği” meselesini tabii ki Müjgân Cunbur Hanımefendi’nin de doğduğu yıla dönerek buyurun merhum Dr. Fazlı Ayverdi’den dinleyelim[2]:
  “1926 yılının sıcak bir Ağustos günü ailemin oturduğu Fatih’in Çarşamba semtindeki üç katlı ahşap bir konakta hayata gözlerimi açmışım. Ebe, Dr. Süleyman Bey forsepsi ile beni çıkarırken sol kulağımın memesini yırtmış ve kanlar içinde bir bebeği yeryüzüne çıkarmış. Hâlâ izi durur. Annem Naciye Hamdiye Hanım doğum sırasında kaptığı kötü bir mikrop yüzünden doğumdan 17 gün sonra bu dünyaya veda etmiş. O yıllardaki mahdut imkânlar çerçevesinde evdeki babaannem, halam ve babam doğan bu bebeği nasıl besleyeceklerinin telaşına düşmüşler. Şimdiki gibi çocuk için hazır sütler, mamalar olmadığı için rahmetli halam Sâmiha Hanım’ın aklına çocuğu emzirecek bir sütnine bulunması fikri gelmiş ve bu teklifini ortaya atmış. Teklif hüsnükabul görünce mahallede yeni doğum yapan bir hanım olup olmadığını araştırmaya zorlanmış olan evdekiler ve yakın komşular seferber olmuşlar. Kısa bir aradan sonra Seniye Hanım’ın da bir hafta önce bir kız çocuğu doğurduğunu tespit etmişler ve yalvar yakar rahmetli sütannem Seniye Hanım’ın kapısını çalmışlar. (C. Bağır’ın notu: Müjgân Cunbur Hanımefendi’nin 12 Ocak 1926 tarihinde doğduğunu kendi ifadelerinden biliyoruz.)
  Seniye Hanım ve eşi Salim Bey de durumu düşündükten sonra Ayverdi ailesinden gelen teklifi değerlendirmişler. Seniye Hanım, sonraları Millî Kütüphane Genel Müdürü olacak olan kızı Müjgân’la Fazlı ismi verilen erkek çocuğunu yani beni de emzirmeyi kabul etmiş. Fazlı, kararlaştırılan gün ve saatte Ayverdilerin evinde görev yapan Nergis Hanım tarafından Seniye Hanım’a götürülüp getirilmeye başlanmış. Allah gani gani rahmet eylesin, sütannem büyük bir özveri ve şefkatle 12 ay süre ile iki çocuğunu da emzirmiş ve benim hayatta kalmamı sağlamış. Ona ne kadar şükredip dua etsem de kesinlikle hakkını ödemem mümkün değil. Çok şükür sütkardeşim Müjgân da hâlen Ankara’da yaşamını sürdürüyor ve fırsat oldukça görüşüyoruz.”
  Müjgân Cunbur Hanımefendi “Hayat Veren Mektuplar” için süt kardeşine –Fazlı Ayverdi’ye bir mektupla cevaben– mektubun bir bölümünde şunları yazmıştır. Mektup, “ 29 Temmuz 2007 tarihli ve “Gözümün nuru kardeşim” başlığını taşıyor:
  “…Çok değerli ve büyük yazarımız Samiha Ayverdi’nin daha çok aile dışı sevdiği kimselere yazdığı mektuplardan bir kısmı yayımlanmıştı. Ancak bu aziz ve büyük insanın, şimdiye kadar pek de bilinmeyen bir yönünü aydınlattıkları için eserindeki mektupların, edebiyat tarihimiz için çok önemli olduğunu ayrıca belirtmek isterim.
    Anne-halanın benim manevi hayatımdaki büyük yerini belki bilmezsin. Birbirinizden biraz uzak kaldığınız yıllarda, O aziz insanın, seni görüp görmediğimi, görüşüp görüşmediğimizi zaman zaman, nasıl büyük bir hasretle sorduğunu hatırlıyorum. Herhâlde aziz ruhu eserinin yayımından çok memnun olmuştur. Mektupları, notları bunca zamandır muhafaza etmen ise, ne kadar vefalı bir insan olduğuna da şahitlik ediyorlar, aziz kardeşim. Annem ile ilgili vefa dolu satırların için ayrıca şükran ve minnetlerimi bildirmek isterim. Biliyor musun? Ben çok az emen, çabuk doyan, doyunca da annemi göğsünden iten bir bebekmişim. Annem “Ben asıl çocuk emzirmenin güzelliğini, anneliğin zevkini Fazlı’yı emzirirken tattım.” derdi.
  Efendim, Müjgân Cunbur Hanımefendi’nin çocukluk yıllarına dönerek ileriki yıllarda kendilerine “rehber” olarak da görevlendirilecek olan muhterem Samiha Ayverdi ile ilgili -kendilerince kayda geçirilen- bir hatırayı paylaşmak istiyorum:
“…Sokağın sağ köşesinde bu medrese arsası bulunurken, sol köşesindeki hazirede ise dört köşesi demirli, çevresi açık, yüksekçe bir kabir vardı. Kovacı Dede Hazretlerinin mezarı olduğu söylenen bu kabrin ve yanındaki iki harabenin önünden çocukluğumda geçerken korkardım.
  Çocukluk yıllarımda bir gün annem bize teşriflerinde, Sâmiha Hanımefendi’ye Kovacı Dede kabrinden korktuğumu söylemiş. O gün bana, hiç unutamadığım, Kovacı Dede menkıbesini anlattılar.
Kovacı Dede, Fatih’in ordularına deriden kova diken bir ihtiyarmış. Asıl adı Sevindik Dede imiş. İstanbul fethedildiği günlerde padişah tarafından, yatsı namazından sonra ışık yakılmaması emredilmiş. Ama bir akşam padişah sarayından uzak bir yerde, bir ışığın yanıp söndüğü görülmüş. Sultan Fatih, bu ışık nereden geliyor diye asesleri, saray adamlarını yollamış. Adamlar uzunca yürümüşler, yapılmakta olan eski Fatih Camii’ni geçtikten sonra,  bir de bakmışlar ki bir küçük viran kulübe, o kulübede, sanki bir yere işaret veriliyor gibi, bir ışık yanıp, sönüyor. Yaklaşıp kapıyı çalmak için kapıya vurmalarına kalmıyor, o kadar eski bir kulübe ki, kapı arkasına göçüveriyor. Askerler bir de bakıyorlar ki içeride bir ihtiyar oturmuş, meşinden kova dikiyor. “Duymadın mı? Padişah emrediyor, ışık yakmayacaksın.” diyorlar, ihtiyar “Yok, benim ışık yaktığım yok. Ordu Rumeli’ye akın yapacakmış, emrettiler, beş bin kova hazırlamam istendi, geceli gündüzlü onları yetiştirmek için çalışıyorum, benim ışığım filan yok.” diyor, “Bakın inanmazsanız.” diye ilave ediyor. Deriden bir ip taktığı iğnesini “La ilahe illallah.” diyerek diktiği kovaya batırdığı zaman iğnenin batacağı yerde bir ışık peyda oluyor, Dede iğneyi çekerken “Muhammeden Resullullah.” deyince ışık sönüveriyor. Askerlere “İşte benim ışığım bu kadar.” diyor. “İşimi bitirmek zorundayım ben, yarın beş bin kovayı gelip alacaklar, ne olur beni işimden alıkoymayın.” diyor. Saray adamları şaşkınlıkla gidiyorlar ve Fatih Sultan Mehmet Han’a bu olanı anlatıyorlar. Sultan da şaşırıyor: “Bize bunca hizmeti dokunan veliyi getirin de teşekkür edelim, birlikte çorba içelim.” diyor. Saray adamları ertesi sabah Sevindik Dede’yi saraya götürmek için kulübeye gittiklerinde bir de bakıyorlar ki o beş bin kova hazırlanmış, kapının önüne yığılmış, Dede de kulübenin içinde Hakk’a yürümüş, yatıyor.
Böylece menkıbeyi bitirdikten sonra ilave ettiler:
‘Ya Müjgâncığım, orada yatan zat, böyle bir zattır. Geçerken bir Fatiha okumayı unutma diye tembih etmişlerdi. Sonra da ‘Fatih Sultan şükranını bildirmek için de Kovacı Dede’nin üzerine küçük bir türbe, yanına bir medrese ile bir de küçük cami yaptırmış.’ buyurdular.”
Tekrar memuriyet günlerine dönecek olursak kendi ifadeleriyle: “Millî Kütüphane inşaatı -büyük ölçekli yapım projelerinin çizimleri geciktiği için- inşaat ağır ağır ilerlerken 1976’da kütüphanenin statüsü yeniden müdürlük olarak değiştirildiği için idare görevinden alınıp 28.10.1976’da Kültür Bakanlığı müşavirliğine getirildi. Kendisine Anadolu kütüphanelerindeki yazma eserlerin toplu kataloğunu bir ekiple hazırlama görevi verildi. Çoğunlukla Ankara’da, arada birkaç aylık kısa sürelerle altı kişilik bir ekibin başında Amasya ve Antalya merkez ve ilçe kütüphanelerinde çalıştı, bu iki ildeki yazma eserlerin toplu katalogları hazırlanıp bastırıldı.
Kütüphane inşaatının hız kazanmasını sağlamak üzere, 5.5.1978’de müşavirlik kadrosuyla yeniden Millî Kütüphane müdür vekilliğine getirildi. 1982 yılı sonlarında inşaat bitti, kütüphanenin iç donanımı yapıldı. Altı ay içinde koleksiyonlar eski binadan yeni binaya taşınıp yeni depolarına yerleştirildi. 1984 Haziran’ında büyük bir törenle yeni bina hizmete açıldı.  Kütüphane yönetiminin başkanlığa çevrilmesi üzerine 18.10.1984’te üçlü kararname ile başkanlığa getirildi. Kütüphanenin bilgisayar donanımı yapıldı. 11.12.1986’da emekliliğini istedi. 11.2.1987’de başkanlıktan emekliye ayrıldı, emekli unvanı sonradan genel müdür olarak değiştirildi. Emeklilik yıllarında haftada iki gün gönüllü olarak Millî Kütüphane Yazma ve Nadir Eserler Bölümünde katalog çalışmalarına devam etti. 1987’den irtihaline kadar da Millî Kütüphane Yazma Eserler Değerlendirme Komisyonunda üyelik yaptı.
Kültür Bakanlığınca Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluş çalışmalarında görevlendirildi. Yüksek Kuruma bağlı Atatürk Kültür Merkezine 1984’ten itibaren asli üye seçildi. 18.10.1984-18.10.2001 arasında Atatürk Kültür Merkezinde Bilim ve Yürütme Kurullarında, Edebiyat ve Folklor, Taşınabilir Eski Eserler Bilim ve Uygulama kollarında, yayın ve kütüphane komisyonlarında üyelik, Edebiyat Bilim ve Uygulama Kolunda 1989-1992 arası bir dönem başkanlık yaptı. Şuara Tezkireleri Dizisi’nin yayımlanması teklifi kabul edilerek tezkirelerin yayımına başlandı. 2001-2006 arasında da Atatürk Kültür Merkezinin yayınla ilgili toplantılarına katıldı. 1995’ten itibaren de Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesinde üye olarak bu projenin Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi alt projesinde başkan olarak çalıştı. 2007’de basımı biten 8 ciltlik bu ansiklopediye pek çok madde yazdı, uyarlama ve çeviri yaptı.
Yurt içinde pek çok ilde Atatürk Kültür Merkezi adına konferanslar verdi, kongre, sempozyum, kütüphanecilik kurultaylarında ve bilgi şölenlerinde bildiriler sundu, panellere katıldı. Yurt dışında New York’ta Birleşmiş Milletler Kütüphanesinin açılış sempozyumuna Türkiye’yi temsilen katıldı (1961), 1967’de Afganistan’ın başkenti Kâbil’de UNESCO tarafından düzenlenen Yazma Eserler Sempozyumunda Türkiye yazma eser kütüphanelerini tanıtan bir konuşma yaptı.”
İşte tam bu bölümde Müjgân Cunbur Hanımefendi’nin Kâbil’de yaşadığı ve Yavuz Bülent Bakiler’e anlattığı, “Türkistan Türkistan” kitabına giren bir Afganistan hatırasını da burada zikretmek ve kendi anlatımlarıyla sizlere sunmak gerekiyor:
“UNESCO, 1967 yılında Afganistan’da bir Yazma Eserler Semineri düzenlemişti. Dünyanın birçok ülkesinden gelen uzmanlar, başkent Kâbil’de toplanmışlardı. On gün süren seminere Türkiye adına ben katılmıştım. Çalıştığımız binanın önünde, seminere katılan delegelerin mensup oldukları milletlerin bayrakları dalgalanıyordu.
Afganistan’da Türkistan’dan göçmen olarak gelmiş Özbek kardeşlerimiz var. Bayrağımızın gönderden dalgalanması, Özbekler arasında büyük bir heyecan doğurmuştu. Gruplar hâlinde geliyorlar ve bir denizi, efsanelerle yüklü bir dağı veya muhteşem bir manzarayı seyreder gibi, saatlerce bayrağımızı seyrediyorlardı.
Afganlı dostlarımız, beni Emanullah Han’ın yazlık köşküne yerleştirmişlerdi. Geceleri orda kalıyordum. Köşk dediğim de bizim iki katlı, eli yüzü düzgün Anadolu evlerine benziyordu. Köşk, Kâbil’in 10 kilometre kadar dışındaydı.
Bir sabah çok erken saatlerde bir kaval sesiyle uyandım. Dışarda ince uzun, yanık bir kaval sesi vardı. Çağıran, yalvaran, hıçkıran bir kaval sesi. Heyecanla pencereye koştum. Gördüm ki karşımda bir kerpiç duvarın dibinde 70-75 yaşlarında bir dede, benim pencereme bakarak kaval çalıyor.
Dedenin bir Türk olduğunu görünce daha çok heyecanlandım. Afganistan’da bin Afganlı arasından bir Özbek Türk’ünü bir çırpıda bulup çıkarmanız o kadar kolaydır ki! Giyindim ve dışarı çıktım. Yaşlı Özbek’in yanına gittim. Kavalını duvara dayadı. Beni derin bir saygı ve sevgiyle selamladıktan sonra sordu:
-Bizim bayrağımızı Kâbil’de dalgalandıran o kadın efendi sen misin?
-Benim baba! dedim.
Sevimli Özbek’in yüreğime bir ateş parçası gibi düşen sözlerini ömrümün sonuna kadar unutmayacağım:
“- O bayrak Türkiye’de dalgalandıkça, biz burada yetip bitmeyeceğiz! Gördüğün gibi ben bir çobanım ve Türk’üm! Sordum soruşturdum; burada kaldığını öğrendim. Geldim ki, seni kaval sesiyle uyandırayım ve sana süt ikram edeyim.”
Dergimizin bu sayısında da sunmaya çalıştığımız - Müjgân Cunbur Hanımefendi ile ilgili- bilgilere daha sonraki sayılarımızda devam edeceğimizi arz ederek: geçen sayımızdan tamamlayacağımızı belirttiğimiz Müjgân Cunbur Hanımefendi’nin 1974 yılından irtihaline kadar olan makaleleri, kitap ve dergi tanıtma yazıları, hakkında yazılanlar başlıklarıyla ve kaynaklarıyla sizlere sunuyoruz.
Müjgân Cunbur Hanımefendi’nin bizlere bıraktığı “kültür hazinesinde” ki değerleri -ömrümüz yettikçe- O’nun hizmet etmekle onurlandığı yüce Türk milletine sunmaya devam edeceğiz. Tanrı’dan rahmetini esirgememesini bütün kalbimle niyaz ediyorum…
 
(Geçen sayıya ilave)
   1974
“Türklerde Yazı Sanatı”, Türk Kültürü, Ankara, Ocak 1974, C. 12, Sayı: 135, s.  11-16. 0
“Ölümünün 50.Yıldönümünde Ziya Gökalp’e Göre Edebiyat”, Ziya Gökalp, Ankara, Ekim 1974, C. 1, Sayı:1, s. 136-142.
“Saltuk-nâme’nin Tıpkı Basımı ve İkinci Yazma Nüshası Üzerine, Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1974, Ankara, 1975, s.  55-64.   
“Folklor Araştırmalarında Cönklerin Yeri,”, I. Uluslararası Türk Folklor Semineri Bildirileri, Ankara 1974, s.  69-73.   
  1975
“Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Etnografya ve Folklor Unsurları”, Türk Folklor Araştırmaları Yıllığı 1975, Ankara, s. 41-54.
“Anadolu Tarihinde Ahilerin Seyfî Kolu”, Türk Kültürü, Ankara, Eylül 1975, C. 13, Sayı: 153-55, s.  282-287.
“Atatürk’ün Türk Kadınını Değerlendirmesi” 1975 Uluslararası Kadın Yılında çeşitli Kadın derneklerde yapılmış konuşma. Türk Kadını İçin, s. 117- 129.
“Atatürk’ün Kadın Giyimleri Üzerine Düşünceleri”. Türk Kadını İçin, s. 131-146.
“Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türk Kadın Şairleri” -1975 Kadın Yılı’nda çeşitli derneklerde ve son olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu –Atatürk Kültür Merkezi’nde genişletilerek yapılmış konuşmanın metni, Türk Kadını İçin, s.  221-251.
“Dadaloğlu’nun Şiirlerine Yansıyan Çevre”, Folklor Araştırmaları Kurumu Yıllığı, Ankara 1975, s. 33-39.  
  1976
“Türk Cilt Sanatı”. Türk Dünyası El Kitabı, Ankara, 1976. s. 678-688. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını.
“Yunus Emre’nin Şiirlerinde Gurbet, I-II”, Hisar Dergisi, Ankara, Temmuz, Ağustos 1976, C. 16, Sayı: 152(226),s. 23-26, Sayı:153(227), s. 23-26.
“Ahi Gelenek ve Görenekleri Üzerine”, 1.Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri. Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi, Ankara, 1976, 1. C., s. 59-78.   
“Saltuk-nâme’nin Türk Milliyetçiliğindeki Yerine ve Üçüncü Nüshasına Dair”, Millî Kütür, Kasım 1976/Ocak 1977, C. l, Sayı:1, s. 52-55. 
“Cimcime Sultan Destanı”, Türk Folklor Araştırmaları Yıllığı Ankara 1077. s. 39-54.
  1977
“Murat-nâme”, Millî Kültür,  Şubat 1977, l. C., Sayı:4, s.  60-63.
“Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudî Arsal’ın Millet, Milliyetçilik ve Millî Kültür Hakkındaki Görüşleri, Millî Kültür, Nisan 1977, C. 1, Sayı:4, s. 57-61.
“Yunus Emre’nin Şiirlerinde Eski Türk Hayatının İzleri”, Millî Kültür, Haziran 1977, C. 1, Sayı: 6, s. 49-54.
“Ali Ekrem Bolayır”, Millî Kültür, Ağustos 1977, C. 1, Sayı: 8, s. 64-68. 
“İlk Türk Ansiklopedisi ‘Murad-name’de Astroloji  ‘İlm-i Nücum’ Maddesi”. International Symposium On the Observatories in Islam 19-23 September,1977, Kandilli Observatory, İstanbul 1978, s. 91-102.
“Dânişmend-nâme ve Saltuk-nâme’ye Göre Seyyid Battal Gazi”, Eskişehir I. Seyyit Battal Gazi Bilimsel Semineri 22-24 Eylül 1977 EskişehirTurizm ve Tanıtma Müdürlü ve Seyyitgazi Turizm ve Tanıtma Derneği, s.  47-55.
“Yunus’a Göre Dünya Nimetleri”,  Uluslararası Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türk Dılı Semineri Bildirileri, 10-12 Haziran 1977, Konya Mevlâna Enstitüsü, Konya 1977, s.  16-26; Çağrı, Konya, Ekim 1977, s.  19-28.  
  1978
“Nasreddin Hoca Fıkralarında Kadın”, Uluslararası Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türk Dili Semineri Bildirileri, 10-12 Haziran 1977, Konya Mevlâna Enstitüsü, Konya 1977, s.  151-163. 8; Eskişehir Anma Günleri Dergisi, Eskişehir, 1978, Yıl: l, Sayı: l, s.  3-9.
“Kutadgu Bilig’de Kadın”- 03.12.1978’de Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu’nda verilmiş konferansın metni. Türk Kadını İçin, Ankara 1997, s.  9-22.
“Mevlâna’nın Sabır Hazinesinden”, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, Konya Turizm Derneği Ankara, 1978, s. 145-155.  
  1979
“Yunus’a Göre İlim”, Yunus Emre Yolunda, Eskişehir, Mart 1979, Yıl:1, Sayı: 1, s. 9-11.
“Yunus Emre ve Ahilik”, Eskişehir Anma Günleri Dergisi, Eskişehir, 1979, Yıl 2, Sayı: 3, s.  29-31.  
“Mevlâna’nın Şiirlerine Göre XIII. Yüzyılda Türkmenlerin Yaşayışları” Millî Kültür, Ankara, Aralık 1979, C. 1, Sayı: 12, s. 11-19.
1981
“Atatürk’e Göre Bilim, Kültür, Kitap ve Kütüphane”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 1981, C.XXX, Sayı: 3, s. 119-127.
“Yunus Emre’nin Sevgi ve Barış Dünyası”, Yunus Emre Yolunda, Eskişehir, Mayıs 1981, C. 3, sayı 7-8.
“14. Yüzyıl Başlarında Edebiyatımızda Ahilik”, Millî Kültür, Ankara, Temmuz 1981, C.3, Sayı: 2, s.  31-37.
“Karacaoğlan ve Tabiat 1: Tabiat Şairi Karacaoğlan”, Millî Kültür, Ankara, Eylül 1981, C. 3, Sayı: 4, s. 32-34.
“Karacaoğlan ve Tabiat 2: Karacaoğlan’ın Deyişleriyle Dağlar”, Millî Kültür, Ankara, Ekim 1981, C.3, Sayı: 5, s. 32-35.
“Karacaoğlan ve Tabiat 3: Karacaoğlan’ın Dağları”, Millî Kültür, Ankara, Kasım 1981. C. 1, Sayı:6, s. 24-27.
“Mevlâna’nın Mesnevi’sinde ve Divan-ı Kebir’inde Yemekler”, Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri,31 Ekim-1Kasım 1981, Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi, Ankara, 1982, s. 69-85.
“Karacaoğlan ve Tabiat 4: Karacaoğlan Dağlarda”, Millî Kültür, Ankara Aralık 1981,C. 1, Sayı: 7, s. 48-50.
  1982
“Karacaoğlan ve Tabiat 5: Karacaoğlan Yaylalar İçin Der ki”, Millî Kültür, Ankara, Ocak 1982, C.3, Sayı: 8, s. 29-32.
“Karacaoğlan ve Tabiat 6: Karacaoğlan’ın Deyişlerinde Ovalar ve Akarsular”, Millî Kültür, Ankara, Şubat 1982, C.3, Sayı:9, s. 39-42.
“Karacaoğlan ve Tabiat 7: Pınar Başlarında, Göl ve Deniz Kıyılarında Karacaoğlan”, Millî Kültür, Ankara, 1982, Sayı: 24, s. 23-26.
“Mevlâna’nın Mesnevi’sinde ve Divan-ı Kebirinde Yemekler” Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri 31 Ekim-1 Kasım 1981, Ankara, 1982, s. 69-84.
“Folklorumuzda Geyik Motifi Üzerine” II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırmaları Dairesi, Ankara 1982, 2.C. s. 71-92.
“Köroğlu Destanındaki Lirik ve Epik Unsurlar”, Köroğlu Semineri 5-7, Haziran 1982, Bolu, Ankara, 1982, s. 10-11.
“Folklorumuzda ‘Geyik’ Motifi Üzerine”. II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri.  Ankara, 1982, C.2, s. 71-94.
“Atatürk’e Göre Bilim ve Kitap”, Millî Kültür,  Ankara, Aralık 1982, Sayı: 37, s. 6-8. 
 1983
“Kütüphanelerimizin Manzum Tarih ve Kitabeleri”, VIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1983. s. 675-688.
“Halk Edebiyatımızda Gelenek Üzerine” 1.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, Eskişehir,7-9 Mayıs 1983, Eskişehir, 1987, s. 57-61. 
“Karacaoğlan’ın Edebiyatımızdaki Yeri”, 13. Karacaoğlan Şenlikleri Festivali Toplantı Mut, 10-12 Haziran 1983.
“İbni Sina’yla İlgili Birkaç Not”, Millî Kültür, Ankara, Ağustos 1983, Sayı: 41, s. 5-6.
“Uluslararası İbni Sina Sempozyumu”,  Millî Kültür, Ankara, Ekim 1983, Sayı: 42, s. 5-6.
“Köroğlu Destanındaki Lirik ve Epik Unsurlar”, Köroğlu Semineri Bildirileri, Ankara, 1983, s. 37-52.
“Kütüphaneler”, Cumhuriyet Döneminde Eğitim, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1983, s.  547-569. 
  1984
“İbni Sina’nın Tıpla İlgili Eserleri”, Millî Kültür, Ankara, Haziran 1984, Sayı: 45, s. 1-2.
“Ömer Seyfettin’in Makaleleri”, Türk Kültürü, Ankara, Aralık 1984, C. 22, Sayı: 260 (Özel Sayı), s. 32-47.
“Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Yer Adları”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildiriler 11-13 Eylül 1984, Millî Kütüphane, Ankara, 1984, s. 201-217.
“Yahya Kemal’in Hayatı”, Yahya Kemal Beyatlı Semineri Bildirileri, 2 Aralık 1984, Millî Kütüphane, Ankara 1985, s. 169-175.
  1985
“Ûdî ve Mâcerâ-yı Mâh Adlı Eseri”, Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, C. 1, sayı 1, Ocak 1985, s. 187-198.
“Mevlâna’nın Devleti Değerlendirmesi”. I. Mevlana Kongresi(Tebliğler). Selçuk Üniversitesi. 3-5.Mayıs 1985. Selçuk Üniversitesi, Konya, 1986, 149-160. 
“Eski Bır Mecmua-i Eş’ar’da Yunus ve BYBD “IIUTHESME
“Kütüphane Vakfiyelerinden Notlar”, Erdem, C. 1, Sayı: 3, Eylül 1985, s. 711-743.
“Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Folklor ve Etnoğrafya “, Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu, 24-27 Ekim 1985, Fırat Üniversitesi, Elâzığ, 1992, s. 45-55. 
“Ömer Seyfettin’in Hayatı ve Eserleri”. Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1985, s. 1-18.
“ Ömer Seyfettin Bibliyografyası”. Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin, Ankara, 1985, s.  113-183.
”Tarihten Efsaneye Geçiş:  Geyikli Baba“, Türk Halk Edebiyatı ve Folklorda Yeni Görüşler, Konya Kültür ve Turizm Derneği, Ankara, 1985, C. 1 s. 385-395.
”Cevri Kalfa  ve Hayratı”,  Türk Edebiyatı, İstanbul, Aralık 1985, Sayı:146, s. 77-79.
1986
“Ziya Gökalp’a Göre Türk Kadını” 24-27 Mart 1986’da Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde  düzenlenen “Ziya Gökalp Sempozyumu”nda yapılan konuşma,  Türk Kadını İçin, s. 93-108.
“Ahilerin Kurduğu Yerleşim Merkezleri”, Türk Kültürü, Ankara, Mayıs 1986, C.24, Sayı: 277,  s. 312-319.
“Eski Bir Halk Şairi Zaife Hatun, Konevi Dergisi, 11.12.1986, Sayı: 34-35, s. 11-115.
“Garipname ve Birlik Fikri”, Millî Kültür, Ankara, Eylül 1984, Sayı 54, s. 63-67.
“Mevlâna’nın Şiirlerinde: Ekinden Ekmeğe”, 2. Millî Mevlâna Kongresi Tebliğler 3-6, Mayıs 1986 Konya, Selçuk Üniversitesi, Konya, 1987. s. 261-271.
“Selçuklu Devri Konya Kütüphaneleri”, Selçuk Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Aralık 1986, C.2, Sayı:1,  s. 37-44.
“Yunus’un Şiirlerinde Dağlar”, Türk Dili ve Yunus Emre, Karaman, Sayı: 5, 1986, s.  15-19.
“Bir Fütüvvet-nâme Yazmasının Tanıtılması”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, 1986, Ankara, 1987. C.4,s. 85-94.
1987
“Prof. Mehmed Kaplan’a Göre Kitap ve Kütüphane”,Kaynaklar, İstanbul, 1987, Sayı:5, s. 18-23.
“Atatürk ve Millî Birlik”, Erdem, Ankara C.3, Sayı:7, Ocak 1987, s. 1-10.
“İki Veysel Karanî Şiiri”, III. Uluslar arası Türk Halk Edebiyatı Semineri, 7-9 Mayıs 1987 Eskişehir, YKSV  Eskişehir, s. 105-111.
 “Emel Esin’i Kaybettik”, Erdem, C. 3, Sayı:7, 1987, s.  297-307.
 “Selçuklu ve Osmanlı Devirlerinde Kadınların Kurdukları Şifahaneler”, Erdem, Ankara, 1987 C.3, Sayı: 8, s. 341-348.  
“Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu”, Erdem, Ankara 1987, C.3, Sayı:8,  s.  551-558.
“Karacaoğlan’ın şiirleri”, Üçüncü Yeni,
“Anadolu Gazileri ve Edebiyatımız”, Erdem, Ankara Eylül 1987. C.3, Sayı: 9,  s. 777-807.
“Annelerimizin Dili”, Ka-De-Fe, Ankara Eylül 1987, yıl:3, sayı,3, s. 3.
“Ahlâk Değerlerimiz ve Terör”, Uluslararası Terörizm ve Gençlik, Ankara 1987, s. 186-192.
“Mevlâna ve Oruç Ayı”. I. Milletlerarası Mevlâna Kongresi Tebliğler, 3-5 Mayıs Konya, Selçuk Üniversitesi, Konya 1988. s. 131-141.
“Millî Kütüphane’de Teori ile Uygulama İlişkisi. Türkiye’de Kütüphanecilik Alanında Teorı ile Uygulama İlişkisi Sempozyumu, 7-8 Mayıs l987, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1988, s.  71-80.
“İki Veysel Karanî Şiiri”, III. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri 7-9 Mayıs 1987 Eskişehir, s. 105-111.
“İbni Kemal’in Şiirleri ve Yavuz Selim Mersiyesi”, Türk Tarihinde ve Türk Kültüründe Tokat Sempozyumu II, 2-6.Temmuz 1986. 1987. s. 573-585.
“Battal Gazi’yle İlgili İki Eski Kayıt ve Birkaç Beyit”. II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler Malatya 19-21 Ekim 1987, İnönü Üniversitesi, İstanbul  1988. s. 86-92 .
“ Fırat Havzası Etnoğrafyasında Anadolu Gazilerinin Yeri”, Fırat Havzası II. Folklor ve Etnoğrafya Sempozyumu 5-7 Kasım Elazığ Bildiriler, Elâzığ, 1989, s.  73-83. 
“Ahmet Haşim Bibliyografyası”, Doğumunun 100.YilindaAhmet Haşim. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1987.
“Halk Eğitimi Açısından Halk Kütüphaneleri ve Halkevleri”, I. Mersin Millî Kültür ve Eğitim Sempozyumu Bildirileri. 18-20 Aralık 1987, Mersin; Ankara, 1988, s. 62-65.
“İbni Sina’yla İlgili Son Yayınlar”, İbni Sina 980-1037,Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,t 1984-1985-1986 Ankara, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Ankara 1987 s. 19-29.
“İbni Sina’nın Kültürümüzdeki Yeri”. İbni Sina 980-1037,Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 1984-1985-1986 Ankara, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Ankara 1987 s. 55-67.
1988
“Edebiyat”.-Prof. Dr. İsmail Parlatır ile birlikte-”. Erdem, C.4, Sayı: 11, Mayıs 1988, s. 361-403,-Ayrıca: Millî Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1990. s.  203-244.
“Basın-Yayın ve Kitap. ”. Erdem, C.4, Sayı:11, Mayıs 1988. s. 405-435.- Ayrıca: Millî Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1990. s. 359-386-.
“Atatürk’e Göre Türk Kadınıyla İlgili Sorunlar ve Değerlendirmeler”. Erdem (Atatürk Özel Sayısı),  C.4,  Sayı: 12, Eylül 1988, s. 685-732.
“Yunus Emre’ye Göre ‘Söz’ün Değeri”, Yunus Emre Sempozyumu (Bildiriler,  2-5 Mayıs 1988, Millî Kütüphane- Ankara), Ankara, 1990. s. 133-144.
“Denizli Kültür Tarihinde Gaziler ve Ahiler”, Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu Bildirşler, 27-30 Eylül1988, Denizli Valiliği, Denizli, 1989, s. 16-21.
 “Kastamonu Tarihinde Ahiler ve Esnaf Kuruluşları”, Sempozyum Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu Tebliğler, 19-21 Ekim 1988.  Kastamonu 1989. s. 7-15.
“Mevlânâ’ya Göre Türkmenler”, 3. Millî Mevlânâ Kongresi (Tebliğler) 12-14 Aralık 1988 Konya, Selçuk Üniversitesi, Konya, 1989, s. 47-53. 
Yahya Kemal’in Şiirlerinde Işık ve Renk”, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, Sayı: 3 İstanbul 1988, s. 22-39.
    1989
“Mevlânâ’ya Göre San’at ve San’atkâr”, 4.Millî Mevlânâ Kongresi (Tebliğler) 12-12 Aralık 1989, Konya.Selçuk Üniversitesi, Konya, 1991, s. 67-74.
“Gençliğin Okuma Mekânları”, 2. Mersin Millî Kültür ve Eğitim Semineri Bildirileri ( 2-4) Aralık1988) Mersin, Ankara, 1989, s. 49-54.
“Karacaoğlan’a Göre Çukuova’nın Güzellikleri ve Özellikleri”, 2. Mersin Millî Kültür ve Eğitim Ssemineri Bildirileri ( 2-4) Aralık1988) Mersin, Ankara, 1989, s. 55-60.  
“Tanzimat Kütüphaneleri”, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu  (Bildiriler, 25-27 Aralık 1987, Millî Kütüphane Ankara, Millî Kütüphane, Ankara, 1991, s.  403-408.
1990
“Ali Emirî Efendi, Kütüphanesi ve Çıkardığı Mecmua”, Erdem, C. 6, Sayı: 16 Ocak 1990, s. 239-251.
“Ercişli Emrah’ın Şiirlerinde Tabiat ve Karacaoğlan’a Benzeyişler”, Erdem, C. 6, Sayı: 17, Mayıs 1990, s. 495-515. 
“Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu”, Erdem, C.6, Sayı: 17, 1990,  s. 619-624.
“Millî Kültürümüzde Kitap Sanatları”. Millî Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1990. s. 153-182.
“Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan (Hayatı ve Eserleri)”. Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan’ın Makalelerinden Seçmeler, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1990. s. 1-9.
“İbrahim Tennûrî’nin Âşık Mahlaslı Şiirleri”,Erciyes Yöresi 1.Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu (3-5 Mayıs 1990, Kayseri) Bildiriler Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 1991. s. 47-54.
“Yunus Emre’de İyilik ve Hayır Duygusu”, VIII. Vakıf Haftası Kitabı Türk Vakıf Medeniyeti Çevresinde Yunus Emre ve Dönemi, Restorasyon ve Kıbrıs Vakıfları Seminerleri 4-5-9 Aralık 1990 Ankara, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 1991. s. 97-102.   
“Eski Bir Görgü Kitabında Yemek Kuralları” Türk Halk Kültürü Araştırmaları. Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi, Ankara 1990/1, s. 23-43.
  1991
“Yunus Emre’nin Aahmed Yesevi’ye Bir Naziresi”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Ankara, 1991, Sayı:1
“Yunus Emre’de Toprak Kültü”, Millî Kültür, Ankara, Ocak1991, Sayı:80 s. 20-22 .
“Akşemseddin’in Şiirlerindeki İç Dünya”,  Akşemseddin Sempozyumu Bildirileri, Akşemseddin Hazretleri Vakfı, Ankara, s.  85-94.
“Yunus ve Türkçemiz”, Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,(İstanbul.2 Mayıs 1991), Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1992, s. 27-40.
“Atatürk Kültür Merkezi 1992 Ödülleri Dağıtıldı”, Erdem, C. 7, Sayı: 19, Ocak 199l, s. 333-342.
“Ahmed Yesevî’nin Anadolu’nun Türkleşmesindeki Yeri”, Erdem (Hoca Ahmed Yesevî Özel Sayısı), C. 7, Sayı: 21, 1991, s. 833-853.  
“Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi’nde Ahmed Yesevî”, Erdem (Hoca Ahmed Yesevî Özel Sayısı), C. 7, Sayı: 21, 1991, s. 887-917.
“Yunus Emre’ye Göre Akıl ve Kutadgu Bilig ile Karşılaştırılması”. Uluslar arası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 7-10 Ekim 1991,Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1996  s. 421-442.
“Risâletü’n-Nushiyye’de Destan Unsurları”, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara, 1991, Feryal Matbaası, s. 11-20.
  1992
“Ercişli Emrah’ın Şiirlerinde Tabiat ve Karacaoğlan’a Benzeyişler”, Erdem, C.6, Sayı: 17, s. 495-515.
“Anadolu’ya Hoşgörüye Dayalı Birlik Fikrini Getirenler Üzerine”, Erdem (Türklerde Hoşgörü Özel Sayısı I), C. 8, Sayı: 22, 1996, s. 159-172.  
Klâsik Edebiyatımızda Ehl-i Beyt Sevgisi”, Erdem (Türklerde Hoşgörü Özel Sayısı III), C. 8, Sayı: 24, 1996, s. 909-960.
“Türk Destanları ve Bayburt Kahramanları”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, 1992.
“Türk Kökenli Cumhuriyetler Açısından (TÜBATOK)’un Önemi, Kütüphanecilikte Bilgi Belge İşbirliği, Millî Kütüphaneler Arası İletişim ve Dünyadaki Teknolojik Gelişmelerin Aktarımında İlkelerin Tespiti Sempozyumu(Bildiriler), 22-25 Eylül 1992, Millî Kütüphane Ankara, 1992. s. 48-53.   
“Türk Ocakları ve Türk Yurdu’nun Yayımladığı Bir Kaç Dergi Üzerine”, Türk Yurdu, Ankara, Kasım 1992, C. 12, Sayı: 63(409), s. 19-20.
    1993
“Akşemseddin ve Göynük”, Türk Kültürü Araştırmaları- Prof.Dr. Şükrü Elçin’e Armağan- Yıl: XXIX, Sayı:1-2, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1993, s. 77-104.    
“Ahmed Yesevî’nin Ahi ve Gazileriyle Anadolu’nun Türkleşmesimdeki Yeri” Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, ( 26-28 Mayıs 1993).Eerciyes Üiversitesi, Kayseri, 1993, s. 63-68.
“Ayaş Şairlerinden Hamdî, Hıfzî ve Şâkir Efendiler”, Ayaş ve Bünyâmin Ayaşî Sempozyumu, 2-4 Temmuz 1993 Ayaş Bildirileri. Ankara, 1993, s.  24-34.
“Sunuş”, Doğumunun Yüz Ellinci Yılında Namık Kemal, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1993, s.  V-XV.
“Namık Kemal’e Göre Askerlik ve Ordu”. Doğumunun Yüz Ellinci Yılında Namık Kemal, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1993, s.  137-179.
“On Yedinci Yüzyılda Bir Asker Mektubu ve Üç Şiir”. Uluslararası Üçüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, 25-29 Eylül 1993, Ankara, 2. C.; Ankara, 1999. C. 2, s. 667-688. “Atatürk Kültür Merkezi Yayınları”. 
“Selçuklu Dönemi Kadın Hayratı”, Erdem (Aydın Sayılı Özel Sayısı II), C. 9, Sayı: 26, 1993, s. 585-619. 
“Çelebi Halife Cemal-i Halvetî, Hayatı ve Eserleri, Aksaray ve Cemaleddin-i Aksarayî Sempozyumu 22-24 Ekim 1991,Aksarayî Vakfı, İstanbul 1004, s. 79-89.
“Eski Şiirimizde Kâbe ve Kâbe Ziyaretleri,  Türklük Arştırmaları Dergisi, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1983. s. 141-171.
 “Şer’iye Sicillerine Göre Mudurnu Esnafı”. I.Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, 13-15 Ekim 1993. Ankara, 1996. s. 15-23.
  1994
“Pir Ali Baba” Aksaray ve Cemaleddin Aksarayî Sempozyumu, Ekim 1994,Aksarayî Vakfı. 1994, s. 71-90.
  1995
“Klasik Edebiyatımızda Nevruz”. Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Ankara, 20-22 Mart 1995. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1995, s. 37-52.
  1996
“Bir Osmanlı Müneccimbaşısının Nevruz Tebrikleri”, Nevruz ve Renkler Türk Dünyasında Nevruz İkinci Bilgi Şöleni Bildirileri, Ankara, 19-21 Mart 1996. Atatürk Kültür Merkezi. Ankara 1996, s. 121-130.
“Hocam Abdülkadir İnan”. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmet Eden Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri, 23-25 Mayıs 1996, Kayseri Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi, Kayseri, 1996, s.  155-160.
“Devletşah’a Göre Uluğ Bey”, Uluğ Bey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Ankara 30 Mayıs- 1 Haziran 1996. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1996, s. 109-121. 
“Türkiye’de Derleme Yasaları”, 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Millî Kütüphanesi (1946-1996)  Sempozyum 19-21 Haziran 1996 Bildiri Özetleri, T.C. Kültür Bakanlığı Millî Kütüphane Başkanlığı, Ankara, 1998, s. 173-180.
“Nasreddin Hoca’nın Fıkralarında Ev Kültürü”. Uluslararası Nasreddin Hoca Bilgi Şöleni Bildirileri, 24-26 Aralık 1996, İzmir. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1997, s.  165-174.
  1997
“Kitaba ve Okumaya Dair”, Bilge, Sayı: Güz 14, s. 6-7.
     1998
“Mutasavvıflar”- Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen Turan’la Birlikte-, Altındağ’ın Manevî Coğrafyası, Altındağ Belediyesi, Ankara, 1998. s. 69-115.     
Yahya Kemal Beyatlı’nın Eserlerinde Tarih ve Sanat”. Doğumun Yüzüncü Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1998. s. 57-69.
Yahya Kemal Bibliyografyası”. Doğumun Yüzüncü Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1998. s. 90-210.
   1999
“Dede Korkut Oğuz-nâmeleri’nde İslâmî Unsurlar”, Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni Bildirileri(19-21 Ekim 1999-Ankara, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2000, s. 77-96.
“Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi”, Bilge, 1999, Sayı: 21/Yaz, s. 47-48. 
“Gözden Kaçan Bir Risale”, Türk Kültüründe Karakeçililer Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, 3 Haziran 1999, Şanlıurfa. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1999. s. 27-33.
“Adnan Ötüken’den Sonra Millî Kütüphane”,50. Kuruluş Yılında Millî Kütüphane’ye Armağan. Kültür Bakanlığı Millî Kütüphane Başkanlığı, Ankara, 1999, s. 57-98.
“Fuzûlî’nin İç Dünyasında Bir Gezinti”, Türk Kültürü, Ankara, Ekim 1999, C.37, Sayı: 438, s. 378-381.   
   2000
“Nevruzda Çiçeklenen Şiir Bahçesinden Bir Demet”, Türk Dünyasında  Nevruz III.Uluslararası Bilgi Şöleni13-20 MART 1999, Elâzığ, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 2000. s. 81-91.
“Hacı Bayram’ın Kazandırdığı Mânevî Birlik. Hacı Bayram Sempozyumu Bildirileri, 16 Kasım 1999. Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, 2000. S. 37-44.  
  2001
“Atatürk ve Türkçe”. Türk Yurdu, Şubat- Mart 2001, C.21, Sayı:162-163, s. 95-97.
  2003
“Sâmiha Anne, Hayatındaki ve Eserlerindeki Bazı Anneler”, Sâmiha Ayverdi, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 2005, s. 89-99.  
 
 
 
  2004
“Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı ile İlgili Anılarım ve Hoca’nın Birkaç Edebiyatçımız Hakkında Görüşleri. Cumhuriyet’imizin 80. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı. Ankara 2004, s. 293-296.  “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları: 394”
      2005
“ Büyük Bir Tanrı Lûtfu”, Dost Kapısı. Ezel ve Ebed Arasında Kenan Rifaî Büyükaksoy,  İstanbul, 2005. s. 86-87.“Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Neşriyatı:1” 
    2007
“Prof. Dr. Taciser Onuk ve Hatırlattığı Dost: Nezihe Araz.”, Prof. Dr. Taciser Onuk’a Armağan, Ankara, 2007, s. 179-182. 
“Abdurrahman Tirsî”. Mudurnulular Derneği Bülteni, Bolu, Haziran 2007, Yıl: 1, Sayı: 2, s. 24-25.
      2008
“Mudurnulu Unutulmuş İki Divan Şairi: Sûzenî ve Oğlu Zârî, Mudurnulular Derneği Bülteni, Bolu, Haziran 2008, Yıl: 3, Sayı:3, s. 4-9.
“Halı Dokuya Dokuya, Şiir Okuya Okuya.” Arış, Sayı:3, s. 112-113.
  2012
“Yunus Emre’nin Sevgi ve Barış Dünyası”. Türk Yurdu, Mayıs 2012, C. 32, Sayı: 297, s. 35-38.
“Mevlana’nın Eserlerinde Türklük Bilinci”. Türk Yurdu, Ağustos 2012, C.32, Sayı:300, s. 18-25.
 
    Kitap ve Dergi: TANITMA YAZILARI
“Türkay, Cevdet, İstanbul Kütüphanelerinde Osmanlılar Devrine Ait Türkçe, Arapça, Farsça Yazma ve Basma Coğrafya Eserleri Bibliyografyası. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 1958, C.7, Sayı: 3-4, s. 78-79.  Bu yazı Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Haberleri, , Nisan 1959, Sayı: 2. s. 20-21’de de yayımlandı.
“Yazma ve Eski Basma Kitapların Tasnif ve Fişleme Kılavuzu.” Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 1958, C.7, sayı3-4, s. 80-82.
“Samiha Ayverdi: Boğaziçi’nde Tarih”, Türk Kadını Dergisi, Yıl: 1, Sayı:10, Mart 1967, s.  16-17. 
“Hüsnü Züber: Türk Süsleme Sanatı”. Bibliyografya Kitap Haber Bülteni, Ocak 1972, C.l, Sayı: l, s. 16-18.
“Necdet Evliyagil, K.Atatürk Seçme Söyleşi ve Şiirler Antolojisi, Millî Kültür, Ankara, Ocak 1982, C. 3, Sayı: 8, s. 50-51.
“Turgut Karabey- Habib İdrisî, Güney Azerbaycan Şiir Antolojisi”, Erdem, C. 7, Sayı: 19, Ocak 1991, s. 319-321.
“Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü”, Erdem Atatür, C. 7, Sayı: 19, Ocak 1991, s. 323-325.
“Osmanlı Fermanları: Ottoman Fermans”, Erdem, C. 7, Sayı: 20, Ocak 1991, s. 769-771.
“Müjgân Üçer, Sivas Halk Mutfağı”, Erdem, C. 7, Sayı: 20, Ocak 1991, s.  773-775.
“Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası: A Bibliography of Turks out of Turkay”, Erdem, C. 7, Sayı: 20, Ocak 1991, s. 77-78.
“Haşmet Külliyatı” Bilge, Sayı: 1, s. 17-18. 
“Yeni bir Dergi: Türklük Bilgisi”, Bilge, Yaz 1998, Sayı: 17, s. 94-95.  - Dr. Ayhan Pala’nın dergisi hak.
“Etnografya’dan Anıtkabir’e”, Bilge, Kış 2000, Sayı: 23, s. 37-39.  –Muammer Taylak’ın eseri hak.- 
“Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar”, Bilge, Yaz 2001, Sayı:29, s. 40-43.   -Prof.Dr. Muhittin Serin’in eseri hak.-
   HAKKINDA YAZILANLAR
Müjgân Cunbur Armağanı, Hazırlayan: Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Ankara, 2010, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Kültürünü Araştırma Dizisi: 1, 282 s.
“Türk Kadın Yazarların Eserleri (Bibliyografya 1928-1955), Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Ankara, 1956, C. 5, Sayı: 3, s. 271-275.
Necmettin Sefercioğlu, “Türk Kütüphaneciliğine Hizmet Edenler: Dr. Müjgân Cunbur, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C. 8, Sayı: 3-4, 1959, s. 170-172.
Bilge Gökçe, “Millî Kütüphane Genel Müdürü Sayın Dr. Müjgân Cunbur ile Bir Konuşma”, Kütüphanecilik, 1973, Yıl: 2, Sayı: 2, s. 3-9 ve arka kapak.
Ahmet Cebeci: “Karacaoğlan”, Bibliyografya Kitap Haberleri Bülteni, Mart 1973,  C.2, Sayı:2, s. 49-50.
İsmail Özmel, “Atatürk ve Millî Kültür, Erciyes Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 39, Haziran 1981, s. 1-2.
İnci Enginün, “Müjgân Cunbur”, Ka-De-Fe, Ankara, Eylül 1987, C.2, sayı;3, s. 12-16 – Bir Sığınak Olarak Kitap ve Edebiyat, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2002, s. 232-236.
İnci Enginün, “Millî Kütüphane Yeni Binasında Hizmete Girerken”, M. Cunbur ile konuşma,  Kaynaklar, İstanbul, 1984, Sayı: 2, s. 49-60.
Nevin Korucuoğlu, “Müjgân Cunbur”, Işık Veren Kadınlar, Ankara, 1995, s. 72-82.
Belkıs Altuniş- Gürsoy,  “Türk Kadını İçin”, Bilge, Kış 1998, Sayı: 15, s. 47-50. 
Aysu Şimşek, “Türkiye Basmaları Toplu Kataloğu”, Bilge, Kış 1999, Sayı: 19, s. 80-81.
Neval Konuk, “Dr. Müjgân Cunbur Portresi”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum Bülteni, Mart 2001, C. 14, Sayı: 41, s. 21-24.
Levent Bayraktar, “Aşkla Çalışan Yorulmaz”, Türk Yurdu, Aralık 2013, C. 33, Sayı: 316, s. 52-54.
Coşkun Bağır, “Türk Kültür Hazinesinin Pırlantası Bir Bilge: Dr. Müjgân Cunbur”, Türk Yurdu, Aralık 2013, C. 33, Sayı: 316, s. 54-57
Belkıs Altuniş Gürsoy, “Bir Vakıf İnsan: Müjgân Cunbur”, Türk Yurdu, Aralık 2013, C. 33, Sayı: 316, s. 57-59.
 


*Araştımacı, Mühendis-Öğretmen. (Ankara Türk Ocağı Başkan Yardımcısı).
[1] Dr. Fazlı Ayverdi: ( D.1926- Ö.29.09.2014) Ekrem Hakkı Ayverdi’nin oğlu, Sâmiha Ayverdi’nin yeğeni. İktisat
  Doktoru.

[2] Hayat Veren Mektuplar, Dr. Fazlı Ayverdi. Kesişim Yayımcılık ve Tasarım Hizmetleri AŞ., İstanbul, 2007.