Cumhuriyetin 100. Yılı: 2023 Lider Ülke Türkiye Vizyonu

20 Şubat 2023 10:46 Dr.Turan ŞENER
Okunma
1008
Cumhuriyetin 100. Yılı: 2023 Lider Ülke Türkiye Vizyonu

Cumhuriyetin 100. Yılı: 2023 Lider ÜlkeTürkiye Vizyonu

Dr. Turan ŞENER

Tarih sahnesinde devletler için sembolhüviyetinde olan dönüm noktaları bulunmaktadır. Şüphesiz 2023 yılı da TürkiyeCumhuriyeti için böylesi bir anlama sahiptir. Nitekim bu tarih, TürkiyeCumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını ifade etmektedir. Kadim ve köklübir geçmişe sahip olan Türk tarihi için Türkiye Cumhuriyeti, tarihteki Türkvarlığının yeni merhalesini temsil etmektedir. Bu merhalenin 2053 ve 2071bağlamları da bu manada önem arz eden bir diğer husustur. TürkiyeCumhuriyeti’nin 100 yıllık geçmişi; siyasi, ekonomik, sosyo kültürelbirikimleri beraberinde getirmiştir. Bu süreç bahsi geçen kadim ve köklü birgeçmişin bir devamıdır. Dolayısıyla buradaki mühim nokta bu sürekliliğin ebedîbir bağlamda devam ettirilmesi noktasındaki amaçlar ve gayretler ile ilgilidir.Yaklaşık son çeyrek asırda müşahede edilen gelişmeler ise bu amaçlar vegayretler noktasında dikkate şayan yansımalar sunmaktadır. Öyle ki Türkiye’ninAfrika politikasındaki varlığı, Dağlık-Karabağ sürecindeki hamleleri, Ukraynakrizindeki yapıcı rolü ve nihayetinde Doğu-Batı eksenindeki diplomatik varlığıbu gerçekleri göz önüne koymaktadır. Örneğin Türkiye’nin son süreçtekigirişimleri ile 5 kıtada en fazla diplomatik temsilciliğe sahip ilk 5 ülkedenbirisi olması lider ülke vizyonu ile doğrudan bağlantılıdır (AA, 2018). YineDağlık-Karabağ konusunda Türkiye’nin yapıcı varlığı uluslararası kamuoyutarafından da kabul edilen bir diğer gerçeklik olmuştur (Çeliksoy, 2021).Rusya-Ukrayna krizi nazarında da özellikle de Doğu-Batı ekseninde büyük birdiplomatik soluk alınmasını sağlayan “tahıl diplomasisi” bir diğer mühimgelişme olarak addedilmelidir (AA, 2022).

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin savunmasanayisindeki adımları bölgesel ve küresel denklemleri yenidenşekillendirmiştir. Ünlü Siyaset Bilimci Fukuyama’nın da bu tezi ileri sürmesiortaya çıkan küresel etkinin bir sonucu olarak görülmelidir (Fukuyama, 2021).Elbette iç siyaset açısından bu adımların ciddi manada birtakım “taraf”larırahatsız etmesi ne denli doğru bir yolda olunduğunun da göstergesidir. YineTürkiye Cumhuriyeti’nin son süreçte ihracat rakamları bağlamında elde ettiğiyeni rekorlar ile hem pandeminin hem de küresel krizin gölgesinde ne denlietkin bir üretim ve yatırım politikasına sahip olunduğu göstermektedir. Ancakburada bir hususun altı çizilmelidir. Öyle ki bütün bu gerçekliklerin varlığıkadar önemli olan diğer husus bu gerçekliklerin Türk milletine anlatılması veaçıklanmasıdır. Bu noktada da hem Cumhur İttifakı hem de daha özelde MilliyetçiHareket Partisi bu kutlu görevi ifa etmek adına günbegün çalışmalarınıartırmaktadırlar. Yıllar önce “2023 Lider ÜlkeTürkiye” vizyonunu ifade eden Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhuriyet’imizin 100’üncüyılında da bu vizyonun yüce Türk milletine anlatılması ve açıklanması adınabütün parti teşkilatlarını harekete geçirmiştir. Bu manada MHP, ilkini 4 Eylül2021 tarihinde Afyonkarahisar’da düzenlediği ve sonrasında 8 ilde tertiplediği“Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023-Siyasette Yeni Dönem:Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve Stratejik Hedefler” başlıklı bölge istişaretoplantılarıyla seçimlerden çok önce 2023 yılına ilk adımı atmıştır. Bu bölgeistişare toplantılarının ardından ise ara verilmeden bütün il ve ilçelerikapsayan “Adım Adım 2023; İl İl Anadolu” ve “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatmave Aydınlatma” toplantılarıyla doğrudan vatandaşa gidilerek onun derdinidinleyen ve zillet cephesinin bütün gizli gündemini anlatan faal ve etkin birprogram gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte sıra artık “Adım Adım 2023; KöyümBenim” buluşmalarıyla önce köylere ardından da mahallelere kadar inecek birsafhaya gelmiştir. Lider Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatlarıylagerçekleştirilen bu çalışma takvimi, Türk siyasi tarihinde bugüne kadar eşineaz rastlanır bir durumdur ki; söz konusu çalışmanın bereketi geçen eylül ayıiçerisinde, 4 Eylül 2022’de Sivas’ta başlayan ve sırasıyla Bursa, Kayseri veErzurum’da gerçekleşen mitinglerde görülmüştür. Vatandaş atılan bir adıma, binmisli karşılık vermiş; meydan meydan üç hilalin altında bir ve beraber olmuştur.

Sonuç olarak, TürkiyeCumhuriyeti gerek dış politikadaki adımları gerekse de savunma sanayisindekigelişmeler ile yeni yüzyıla hazırdır. Bu hazırlıkta elbette Cumhur İttifakı dabütün iç ve dış engellere ve dezenformasyona rağmen emin adımla ilerlemektedir.Ayrıca Lider Devlet Bahçeli ve MHP kadroları karış karış gezdikleri Anadolu’dahem Türk milletine bir siyasi partinin her zaman nasıl vatandaşının yanındaolduğunu göstermektedir hem de Türk milletini ve Anadolu’yu zapturapt altınaalmak suretiyle istediği gibi at koşturacağını zanneden küresel güçlere vedeğnekçileri olan PKK destekli altılı çeteye vatan toprağının bir karışınındahi sahipsiz olmadığını net bir şekilde ilan ve beyan etmektedir. Buçalışmaların yarattığı iklim, meyvesini 2023 yılında gerçekleşecek olanseçimlerde somut olarak verecek, “2023 Lider Ülke Türkiye”nin mimarı LiderDevlet Bahçeli ve MHP kadroları Büyük Türk milleti önünde bir kez daha güventazeleyecektir.

KAYNAKÇA

Çeliksoy, Emine, “İkinci KarabağSavaşı’nda Şuşa’nın Rolü ve Türkiye-Azerbaycan İlişkileri”, Al FarabiUluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 2021, ss. 126-133.

Fukuyama, Francis, “Droning on in theMiddle East”, https://www.americanpurpose.com/blog/fukuyama/droning-on/,05.04.2021

“Tahıl koridoru krizi ‘liderdiplomasisi’ ile aşıldı”, 17.11.2022,https://www.aa.com.tr/tr/gundem/tahil-koridoru-krizi-lider-diplomasisi-ile-asildi/2741186,(Erişim: 28.01.2023)

“Türkiye en çok dış temsilciliği olan5. Ülke”, 09.02.2018, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-en-cok-dis-temsilciligi-olan-5-ulke/1058534,(Erişim: 27.01.2023)