EDİTÖRDEN

11 Temmuz 2020 14:25 Prof. Dr.E. Semih YALÇIN
Okunma
1699

Değerli Devlet Okurları,
Türk tarihinde kurultay; Türkçe “kurul” ile Moğolca “tay” ekinin birleşmesinden oluşmuş bir kavram olup “danışma meclisi” anlamına gelmektedir. Aynı anlamı ifade etmek üzere “toy” kavramı da kullanılmaktadır. Eski Türklerde devlet işlerinin yürütülmesinde devlet başkanına her açıdan yardımcı olan kurumların başında “kurultay” veya “toy” gelmektedir. Bu durumda kurultay, devlet yönetiminin temelini oluşturan bir kurumdur. Bütün devlet işleri orada bulunan kişilere danışılarak halledilmektedir. Dolayısıyla eski Türklerin “Geniş elbise parçalanmaz, danışmakla gelişen bilgi bozuk ve kötü çıkmaz.” prensibini kendilerine rehber edinmişlerdir.
Eski Türklerdeki kurultayları küçük ve büyük kurultay olarak ikiye ayırarak incelemek gerekir. Küçük kurultay halkın katılımı ile beylerin seçildiği kurultaydır. Büyük kurultaylar ise beyler, yüksek dereceli devlet memurları ile halkın ileri gelenleri katılır ve hakan seçiminden savaş ve barış ilanına kadar bütün devlet meseleleri burada görüşülür. Milliyetçi Hareket Partisi yapmış olduğu kurultayların tümünü bu düstur temelinde icra etmiş ve Türk milletinin bükülmez bileği Milliyetçi Hareket Partisini bu anlamda perçinlemiştir. Partimiz, Başbuğ’umuz merhum Alparslan Türkeş’in izinde Bilge Lider’imiz Devlet Bahçeli’nin gösterdiği hedef doğrultusunda milletimiz ile el ele devletimizin ihtiyaçları konusunda kritik kararlarını almıştır. Bu kararlar doğrultusunda partimiz, yapılacak olan 13. Büyük Kurultay tarihini 14 Mart 2020 olarak belirlemiş ve “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik.” diyerek tek aday olarak “Devlet Bahçeli” demiştir.
Ülkemizin geçirmiş olduğu bu meşakkatli günler temelinde büyük kurultayımızın vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyor, kazananın Türkiye olacağına inanıyorum.
Esen kalınız efendim!