KUDÜS NÖBETİ

19 Mart 2020 12:53 Kenan ÇARBOĞA
Okunma
473
KUDÜS NÖBETİ

KUDÜS NÖBETİ

Kenan ÇARBOĞA

Ben Hasan!
Iğdırlı onbaşı
Osmanlı ordusundan
Yirminci kolordu, otuz altıncı tabur,
Sekizinci bölük,
On birinci ağır makineli tüfek takımında komutan

Ben Iğdırlı Onbaşı Hasan!
Mescid-i Aksa’da nöbet tutan asker
Ordumuz yenildiğinde gâvura
Artçı bölük diye bırakıldık
Kudüs’te elli üç nefer

Ben Hasan onbaşı!
Son Peygamber’in ilk kıblesini
Terk etmemek için düşmana
Çiğnetmemek için Türk’ün sancağını
Ant içmiştik Selim Han’a

Ben Iğdırlı onbaşı
Buyrukluyum Yüzbaşı Mustafa’dan
Elli üç erin son neferiyim
Son nefese kadar nöbet başında
Dipçik gibi diriyim

Ben Iğdırlı Onbaşı Hasan!
Osmanlı ordusundan
Ecdadın vardığı her yerde varım
Gökyüzünde hilal sönmesin diye
Yeryüzünde nöbet tutarım