DEVLETİN “BEY” DURUŞU

08 Temmuz 2023 11:29 Taner TEBER
Okunma
580
DEVLETİN “BEY” DURUŞU

DEVLETİN“BEY” DURUŞU

Müh.Taner TEBER (?)

 

Günümüz Türk siyaset sahnesinebaktığımızda, 1967 yılında başlayan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler AkademisiDış Ticaret Bölümündeki öğrencilik yıllarından bugüne kadar, Milliyetçi HareketPartisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey’in Cumhuriyet tarihininender rastlanan ve liderlik hasletlerini taşıyan yegâne aktörlerinden olduğunusöylemek işten bile değildir. Sayın Devlet Bahçeli Bey öğrencilik yıllarındaverdiği mücadeleyi akademik hayatında da sürdürmüş, Milliyetçi-Ülkücü Hareketinüniversitelerde teşkilatlanmasına öncülük etmiş ve ülkemizin millîleşmesiyolunda Türk milliyetçilerinin akademide ve devlet yönetiminde yer almasıgerekliliğinin teşviki için çalışmıştır. 12 Eylül 1980 Darbesi ile tüm siyasipartiler gibi Milliyetçi Hareket Partisi de kapatılmıştır. Milliyetçi-ÜlkücüHareketin mensupları darbe öncesi süreçte olduğu gibi türlü işkencelere maruzkalmış, zindanlara atılmış, tabutluklara kapatılmış, pusularda şehit edilmiş vedarağaçlarına yollanmışlardır. Bu süreçler sonucu gözünü budaktan sakınmayandava arkadaşlarının geride bıraktıkları ailelerinin maddi ve maneviihtiyaçlarının karşılanmasına ve mağduriyetlerinin giderilmesine öncülük edenSayın Devlet Bahçeli, 1985 yılında kurulan, 1987 yılında siyasi yasağınınkalkmasıyla Başbuğ Alparslan Türkeş’in başına geçtiği Milliyetçi ÇalışmaPartisine bizzat Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in teklif ve takdirleriyledavet edilmiş ve kurultay sonrasında Parti Genel Sekreteri olmuştur. Başbuğ’undavetine tereddütsüz iştirak eden Sayın Devlet Bahçeli davası ve partisi içinGazi Üniversitesindeki görevinden istifa ederek akademik kariyerinisonlandırmıştır. Bu tarihten itibaren Milliyetçi Çalışma Partisi ve 1993yılında yeniden kurulan Milliyetçi Hareket Partisinde Genel BaşkanYardımcılığına kadar yükselen Sayın Devlet Bahçeli 1992 yılında bazı partilimilletvekili ve taşra teşkilatı yöneticilerinin istifasıyla sonuçlanan muhalifhareket sürecinde Başbuğ Alparslan Türkeş’ten yana durarak partisine vedavasına sahip çıkmıştır.  Başbuğ’un 4Nisan 1997’de ebediyete intikalinden sonra başlayan Milliyetçi Hareket PartisiGenel Başkanlığı yarışının hararetiyle Milliyetçi–Ülkücü Hareket içerisindeyaşanan kırılmayı gören Sn. Devlet Bahçeli süreci ihtiyatlı, yapıcı vetoparlayıcı bir üslup ve tavırla yöneterek 6 Temmuz 1997 tarihinde MilliyetçiHareket Partisi Genel Başkanı seçilmiştir. Sayın Devlet Bahçeli liderliğinde1999 yılında gerçekleştirilen Genel Seçimlerde %18’lik oy oranıyla Meclisegiren Milliyetçi Hareket Partisi 57. Koalisyon hükûmetinde yer almış ve SayınDevlet Bahçeli, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.Dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ı arasında yaşanan siyasi krizin ekonomikkrize dönüşmesi sonucu Sayın Devlet Bahçeli “Önce ülkem ve milletim sonrapartim ve ben.” düsturuyla hareket ederek, hiçbir makamın,  unvanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ninbekasından daha kıymetli olmadığını göstererek erkek seçim çağrısı yapmıştır.Yine 2007 yılında ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı seçtirmeme çabalarısonucu krize dönüşen Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin önü Sayın DevletBahçeli’nin partiler üstü bakış açısı sonucu açılmış ve devlet başsızbırakılmamıştır. Bu süreçten sonra geçen on yıl içerisinde bölücü terörörgütleri ve devletin içine yuvalanmış illegal paralel yapılar hakkında döneminhükûmetini uyaran, önlem alınması için çabalayan, kumpas davalarla Türk SilahlıKuvvetlerine saldırılar olurken peygamber ocağına sahip çıkan ve kuklalarıniplerini tutanları korkusuzca söyleyen, Wikileaks belgeleri gibi ifşa olmuşdokümanlarda “Türk Devleti Aleyhinde Kullanılamaz Lider” olarak anılan SayınDevlet Bahçeli Bey, Genel Başkanlık görevine geldiği günden itibarenMilliyetçi–Ülkücü Hareketin mensuplarına ve Türk gençliğine 12 Eylül 1980 Darbesininhâletiruhiyesinden çıkaracak, darbe öncesi ve sonrası travmalarınıiyileştirecek, Türk-İslam ülküsünün anlatılmasında çağın gerektirdiği üslubu veduruşu sağlayacak yeni bir vizyon penceresi açmış, devrin gerekliliklerine göreteşkilatlanmayı sağlamıştır. Bugün Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfıdünyanın en büyük ve yetişmiş gençlik teşkilatı olarak anılmaktadır. 17-25Aralık 2014 tarihine gelindiğinde ve sonrasında devletin kurumlarına yuvalanmışillegal paralel terör yapılanmaları ile yan yana gelmemiş tek Lider SayınDevlet Bahçeli’dir. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde hem deMilliyetçi Hareket Partisi içerisinde yuvalanmaya çalışan, okyanus ötesindenkontrol edilen yapılara karşı durmuş, “Benim aklım hep Türkiye’dir.” diyerekruhunu şeytana satanların karşısına dikilmiştir. 2015 yılında yapılan genelseçimler sonucu oluşan Meclis aritmetiğine göre hükûmet kurma görevi alan anamuhalefet partisi liderinin haddi aşan koalisyon ve başbakanlık teklifine“Küçük hevesler peşinde koşmuyoruz, kırmızı çizgilerimiz bellidir, biz koltukmeraklısı değiliz, devlet söz konusudur. Biz ikbalin değil, istikbalinpeşindeyiz. Biz millet ve vatan davasının savunucusuyuz.” diyerek seçimlerinyenilenmesini sağlamış ve koalisyon hükûmetlerinin tutarsızlığından memleketikorumuştur. Aynı şekilde 15 Temmuz 2016 tarihinde girişilen hain darbe girişimindekayıtsız şartsız Türk devletinin ve hükûmetin yanında durarak memleket, milletve demokrasimizin bekasından yana tavır almış, yine siyasetüstü bir yaklaşımlaTürk siyasetinin ihtiyacı olan devlet adamı kimliği ile hareket etmiştir. Dünolduğu gibi bugün de 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili terör örgütü ve hâlâbu alçaklardan ikbal ve imkân bekleyen siyasilerle mücadelesini sürdüren SayınDevlet Bahçeli, hain darbe girişimi sonrasındaki süreçte liderliği, feraseti,cesareti ve hiçbir dünyalığa değişmediği dava adamlığı ile Türkiye CumhuriyetiDevleti’ne yine “Bey’lik” etmiş, hem iktidar partisinin terör örgütü ilearasına mesafe koymasını sağlamış hem de bu tavizsiz duruşundan rahatsızlıkduyan ve niyetleri hiç de “iyi” olmayan bir güruhtan da Milliyetçi HareketPartisini temizlemiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçişte memleketinönünü açarak Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi ile birlikte kurulan Cumhurİttifakı bünyesinde, 1998 yılında işaret ettiği “2023 Lider Ülke TürkiyeVizyonu”nu hayata geçirmiştir. Bu vizyon çerçevesinde 2023 Türkiye YüzyılıVizyonu ilan edilmiş “Daha adil bir dünya ve güçlü Türkiye” hedeflenmiş ve SayınDevlet Bahçeli Bey’in insanüstü çabası sayesinde aslında ilayikelimetullahdavasına ve Kızılelma ülküsüne biraz daha yaklaşılmıştır.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen,merkez üssü Kahramanmaraş olan iki deprem sonucu 11 ilimiz büyük yıkıma uğramışve 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Devletimiz ve Türk milletiel ele yüzyılın afetinin yaralarını sarmak için seferber olmuşlardır. SayınDevlet Bahçeli Bey’in emir ve talimatları doğrultusunda Ülkü Ocakları Eğitim veKültür Vakfı ile Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları derhâl tüm imkân vekabiliyetlerini ortaya koyarak depremin birinci gününden itibaren önce aramakurtarma çalışmalarına katılmış sonrasında tüm ihtiyaçların karşılanmasında bölgedeliderliği üstlenmiştir. Çadır kentler kurarak ve hatta çadır üreterek “Bölgeyien son bozkurtlar terk edecek, o da en son ihtiyaç sahibi kalmadığında” emridoğrultusunda hareket etmiş ve Milliyetçi–Ülkücü Hareketin neferleri,liderinin, teşkilatının ve doktrininin doğası gereği hiçbir riyakârlığadüşmeden deprem bölgesinde vatandaşlarımızın hizmetkârı olmuşlardır. 10 Mart2023 tarihinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimitarihinin 14 Mayıs 2023 olması kararının alınması ve seçim çalışmalarınınbaşlamasıyla-tabiri caizse-âdeta “uyku orucuna başlayan” Sayın Devlet Bahçeli,yurdun dört bir yanında mitingler yapmış ve seçmenle buluşmuştur. MilliyetçiHareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde ve Cumhur İttifakıiçerisinde seçimlere katılarak %10,08 oy oranı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde50 milletvekili ile temsil edilmeye hak kazanmıştır. Cumhur İttifakı Meclisçoğunluğunu almıştır. Sayın Devlet Bahçeli 28. Dönem Osmaniye milletvekiliseçilmiştir.

Sayın Devlet Bahçeli tarihi hakkındayetersiz sayılabilecek bu hatırlatmayı yapmışken, Türk devlet ve yönetimgeleneğinin kılavuzlarından olan, geçmişte birçok yönetim ve siyaset sorununuçözen ve bugün de benzeri problemlerde başvurulabilecek güncellikte olan, YusufHas Hacib’in şahsında, Müslüman Türklerin en önemli siyasetnamesi özelliğinitaşıyan Kutadgu Bilig’i de aralamak isterim. Bugünkü karşılığının “Lider”olduğunu düşündüğüm “Bey” kavramının hasletlerini; asil bir soydan gelme,akıllı bilgili, zeki, doğru, dürüst olan, cesur, adil, ihtiyatlı ve uyanıkdavranma, siyaset, sabır, iyi huy ve takva sahibi, cömert, bağışlayıcı,vatansever ve milletpever olma olarak özetleyen Kutadgu Bilig, Sayın DevletBahçeli’nin vasıf, duruş, karar ve icraatlarıyla Türk’ün yüzyıllar boyuncadünyaya nizam veren devlet yönetme anlayışının günümüzdeki tek örneği olduğunuve Sayın Devlet Bahçeli’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “Bey duruşu”olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Şairin dediği gibi “ikna edilmişlerleyola çıkılmaz, yola inanmışlarla çıkılır.” Bu sebeptendir ki aslında kanıtaihtiyacımız da yoktur. Kaldı ki Sayın Devlet Bahçeli Bey ile ilgili nesöylersek ne yazarsak eksik kalacaktır. İsteğimiz Milliyetçi–Ülkücü HareketinLideri Sayın Devlet Bahçeli Bey’in Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti vetüm Türk yurtlarının bekası için hiçbir karşılık beklemeksizin, gece-gündüzdemeden göstermiş oldukları gayrete minnettarlığımızı dile getirmek,hatırlatmak ve Cenabıallah’tan zatıâlilerini başımızdan eksik etmemesini,sağlık, sıhhat ve afiyetten ayırmamasını dilemektir. Saygılarımı arz ederim.