“BİLGELİK” KAVRAMI EKSENİNDE DR. DEVLET BAHÇELİ’NİN SİYASİ HAMLELERİ

08 Temmuz 2023 11:26 Arş.Gör.Mürsel TEKİN
Okunma
650
“BİLGELİK” KAVRAMI EKSENİNDE DR. DEVLET BAHÇELİNİN SİYASİ HAMLELERİ

 

“BİLGELİK” KAVRAMI EKSENİNDE DR. DEVLET BAHÇELİ’NİN SİYASİHAMLELERİ

Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü Arş. Gör. MürselTEKİN

 

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Türk siyasi tarihindetoplumu her zaman doğru hedeflere yönlendirme konusunda doğuştan sahip olduğuliderlik vasfının yanı sıra engin tecrübesi, dâhilî ve haricî düşmanlara karşısergilediği sağlam duruşu ve en önemlisi Türk devlet aklına yön veren siyasihamleleriyle Türk devlet geleneğinin yaşayan en önemli siyasi karakteri olarakulusal ve uluslararası arenada önemli bir yere sahiptir. Yetmiş yılı aşanyaşamında Tük İslam ülküsü ve Türk milliyetçiliği ideallerinden asla tavizvermeyen Dr. Devlet Bahçeli, siyasi hayatı boyunca Türkiye’nin ve aziz Türkmilletinin çıkarları ve bekası doğrultusunda hareket eden büyük bir fikrîderinliğin yanında etkin bir siyasi geleneğin vücut bulmuş hâlidir.

“Devlet adamı” kavramına hak ettiği değeri veren şahsi vesiyasi karakteri ile Dr. Devlet Bahçeli, “Önce ülkem ve milletim; sonra partimve ben.” düsturuyla yaptığı tüm siyasi hamlelerinin temeline “devlet ve millet”kavramını yerleştiren, “benlik” duygusunun önüne “Biz ve Türk milleti”nikoyarak vatanseverliği ve mütevazılığıyla aziz Türk milletinin gönlünde vevicdanındaki yerini her zaman siyasi kazanımlara tercih etmiş bir liderolmuştur. Türk milliyetçilerinin dünya üzerindeki temsilcisi olan MilliyetçiHareket Partisi ve onun Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli, Avrupa merkezlibireycilik anlayışının aksine şahsiyetçiliği savunan; ırkçılığı ve ayrıştırmayıtemel alan Garp milliyetçiliğine karşılık birleştirici bir olgu olarak “Türk milleti”kavramı altında tüm unsurları toplayan Türk milliyetçiliği anlayışıyla TürkiyeCumhuriyeti’ni oluşturan sosyolojik harcın ham maddesini oluşturmaktadır. Yedidüvele karşı mücadele veren Türkiye Cumhuriyeti’nin birleştirici gücü konumundaolan MHP ve Dr. Devlet Bahçeli, Türk milletinin uluslararası arenada önemli birsiyasi varlık olması ideali ve millî şuuruyla emperyalizmin dâhilî ve haricîtüm unsurlarıyla mücadele etmektedir. Rahmetli Başbuğ’umuz Sayın Alparslan Türkeş’in vefatıyla birliktedevraldığı temiz ve şanlı Türk milliyetçilerini temsil bayrağını, bilgeliği vesiyasi kabiliyeti sayesinde en güzel yerlere getirmeyi başarmış olan Dr. DevletBahçeli, siyasi öngörüsü ve gayretiyle yalnızca yurt içinde değil tüm Turancoğrafyasında Türk milletinin “Bilge Lideri” olarak kabul görmüştür.

Dr. Devlet Bahçeli’nin karizmatik liderlik vasfı veyürüttüğü öngörülü politikaları neticesinde, Milliyetçi Hareket Partisi dâhilîve haricî tüm olumsuzluklara rağmen Türk siyasi tarihinde hak ettiği değeribulmuş; layık olduğu mecraya oturmuştur. Liderin parti içerisinde yaşananayrılıklara karşı ortaya koyduğu vakur ve kararlı duruşu sayesinde MilliyetçiHareket Partisi engin bir deniz misali içerisindeki “bizden görünenlerden”kurtulmuştur. Dava arkadaşları tarafından sırtından vurulmanın sarsıcıüzüntüsüne karşılık Devlet Bahçeli’nin yıkılmaz bir kale gibi durması hemÜlkücü camiayı dağılmaktan kurtarmış hem de parti içerisindeki homojenliğiartırmıştır. Dava arkadaşım ve evlatlarım dediklerinin ihaneti karşılık herzaman lider-teşkilat-doktrin üçlemesini savunan Dr. Devlet Bahçeli, bututumuyla gerçek Ülkücülerin “Bilge Lideri” olmuştur. Siyasi kararlarınınrakipleri tarafından bile yıllar sonra doğruluğu ve hakkaniyeti teslim edilenDevlet Bahçeli siyasi öngörünün ve devlet adamı kavramının ve bilgeliğintecessüm ettiği karizmatik bir liderdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin son yüzyılındayaşamış olduğu en alçak darbe olan 15 Temmuz FETÖ terör örgütü darbesine karşıDevlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisinin takınmış olduğu kati tavırneticesinde, aziz Türk milleti dışarıda ve içerideki düşmanlarına karşı aslayenilmeyeceğini bir kez daha ispat etmiştir. Darbenin ilk saatlerinden itibarenDevlet Bey’in devletinin ve milletinin yanında olduğunu açıkça ortaya koyması,dışarıdan beslenen hain örgütün gardını düşürmüş; MHP ve Devlet Bahçeli’yerağmen alçak emellerine asla ulaşamayacaklarını anlamalarına sebep olmuştur.Daha önce yaşanılan siyasi çekişmeleri, siyasi rekabeti bir tarafa koyarakyalnızca vatanın bölünmez bütünlüğü ve devletin bekasına odaklanan DevletBahçeli, mevcut hükûmetin ve Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ınyanında olduğunu belirtmiş; Pensilvanya’dan kumanda edilen hain örgüte karşı “Önceülkem ve milletim, sonra partim ve ben.” anlayışıyla yıkılmaz bir kale olanCumhur İttifakının içerisinde yer almıştır.

Devletin bekasının tek ve yegâne amaç olarak kabul edildiğiCumhur İttifakının kurulmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti, Gazi MustafaKemal’in de işaret ettiği muasır medeniyetler içerisinde hak ettiği mertebeyeyükselmek amacıyla “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla hareket etmektedir. Ülkeninsırtında bir kambur olarak onlarca yıldır kan emici bir böcek gibi nemalananPKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine en ağır darbe vurulmuş vetükenme noktasına gelmişlerdir. Bu politikaların uygulanmasında ve yönlendirilmesindeen önemli unsur şüphesiz Dr. Devlet Bahçeli’nin “siyasi bilgeliği”, “vakur veyıkılmaz duruşu” olmuştur. Siyasi hayatı boyunca rakiplerinin ve Türk milletidüşmanlarının saldırılarına maruz kalmış, sürekli olmadık siyasi oyunlarıniçerisine çekilmeye çalışılmış, hakkında birçok senaryo sergilenmiş, güçsüzdüşürülmeye çalışılmış olmasına karşın Devlet Bahçeli asla mücadeleden geridurmamış, yılmamış, yıkılmamıştır. Siyasi mücadeleler onu yorsa da hiçbir zamanyıkamamıştır. Sel ancak kayadan toz alabilmiş, yıkılmak bir yana her seferindepartisini daha da güçlendirmiş bir lider olarak Ülkücüler devletleşmese dedevleti Ülkücüleştirmeyi başarmıştır. Devlet Bahçeli mücadeleyle geçen siyasihayatının yanı sıra özel yaşamında da lüks ve şatafattan uzak kalarak toplumunbağrından çıktığını her hâliyle ortaya koymuş tam anlamıyla “Bilge Lider”olarak Türk milletinin gönlünde ve vicdanında yer almayı başarmıştır.