FETHİN 564. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE: FATİH VE FETİH

“ FETHİN 564. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE: FATİH VE FETİH „

19 Temmuz 2017 16:03
Okunma
1417
FETHİN 564. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE: FATİH VE FETİH

        10 Kasım 1444’de meydana gelen Varna meydan savaşı,Osmanlıların Balkanlardaki varlığının bir kez daha teyidi açısından son derecede önemli sonuçlar doğurdu. Osmanlı ordusu bir ara zor duruma düştüyse de, Sultan Murad’ın azmi ve Kral Ladislas’ın öldürülmesinin iki tarafın maneviyatı üzerinde yarattığı etki, savaşın Osmanlı lehine sonuçlanmasında rol oynadı. Varna zaferinden sonra bir müddet Edirne’de kalan Sultan Murad daha sonra Manisa’ya çekildi. Bazı tarihçiler Sultan Murad’ın Edirne’de kaldığı dönemde tekrar hükümdar olduğunu, oğlunu ikinci kez tahta çıkararak Manisa’ya geçtiğini iddia ederken bazıları da onun Edirne’de bulunduğu dönemde II.Mehmed’in hükümdar olduğunu, dolayısıyla ikinci kez tahta geçmesinin söz konusu olmadığını ileri sürer.