NİHAL ATSIZ'IN BAŞBAKAN SARAÇOĞLU'NA YAZDIĞI AÇIK MEKTUPLAR

“ NİHAL ATSIZ'IN BAŞBAKAN SARAÇOĞLU'NA YAZDIĞI AÇIK MEKTUPLAR „

19 Temmuz 2017 14:49
Okunma
524
NİHAL ATSIZIN BAŞBAKAN SARAÇOĞLUNA YAZDIĞI AÇIK MEKTUPLAR

        Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı’na fiilen katılmamış olmasına rağmen,  yakın tarihinde geçirdiği en zor dönem 1939-1945 yıllarıdır. 2. Dünya Savaşı yılları iktisadi ve siyasi sıkıntıların hat safhaya ulaştığı dönemdir. Avrupa'da savaşın başlaması ile birlikte Türkiye'de kısmi seferberliğe gidilerek bir milyona yakın kişi askere alınmış, savunma ihtiyacı için bir önceki döneme oranla ülke gelirinin büyük bir bölümü ayrılmıştır.

                        Bu gelişmeler ülkede aşırı fiyat artışları, hayat pahalılığı ve temel ihtiyaç maddelerinin yokluğunu meydana getirmiştir. Piyasada aranan temel ihtiyaç maddelerinin yokluğu yanında hükûmetin ordu ihtiyaçları için, elde edilen ürünün belli bir kısmına el koyması ve bunun temini için uyguladığı baskılar, özellikle dar gelirli vatandaşlar üzerinde olumsuz tesirlere yol açmıştı.